ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератівГоловнаТеорія держави і права → Конституція США 1787 року ( розробка, зміст, оцінка )

Заборона на релігійну дискримінацію при зайнятті посад у федеральному державному апараті, що містилася у статті VI, являла несумнівно прогресивну і демократичну в умовах тогочасної релігійної нетерпимості ідею. Цей припис надав Основному закону Сполучених Штатів Америки характер світського документу. [ 42 ; с. 72 ]

Звичайно, перелік прав, закріплених у цій Конституції був не повним і відображав далеко не всі прагнення громадян щодо утвердження власних свобод, тому це породжувало хвилю протесту. Вимоги про внесення в Конституцію білля про права, висунуті в період її ратифікації, були настільки наполегливі, що вже перший конгрес затвердив десять поправок, які у грудні 1791 року були схвалені штатами і вступили в силу (див. Додаток 1).

Таким чином, Конституція Сполучених Штатів Америки 1787 року закріпила передові на той час принципи, які були сповнені прогресивності і демократизму. Ці принципи покликані були надати Конституції стійкості і забезпечити її тривале існування. Вражає навіть той фактор, що творці Основного закону зуміли внести в його зміст певні положення щодо прав громадян, які, звичайно, не були повноцінними без ратифікованого пізніше Білля про права, однак були провісником демократії.

Розділ 3. Характеристика окремих положень Конституції США

3.1 Законодавча влада

Ратифікована Конституція Сполучених Штатів Америки основним чином просякнута ідеєю її розробників створити сильну і дієву систему влади. Автори Конституції утвердили у її змісті принцип розподілу влади на законодавчу, виконавчу та судову. Ця ідея і прагнення її втілити були зумовлені тим, що прийняті у 1781 році і діючі до того часу „Статті Конфедерації" зафіксували створення тільки законодавчого органу – Континентального конгресу. Що стосується виконавчого органу, то він виступав у якості філіалу законодавчого: конгрес міг створювати різноманітні комітети, які б наглядали за втіленням у життя рішень, що приймалися. Виконавча влада була розпорошена, тому що конгрес відмовився призначити як голову виконавчої влади, так і що-небудь схоже на виконавчу раду.

Гострій критиці піддавалася і сама організація континентального конгресу. Цей законодавчий орган складався із однієї палати, її депутати щорічно змінювалися легіслатурами штатів і могли бути у будь-який момент відкликаними. Члени Континентального конгресу сприймали себе часто як посланців суверенних штатів-республік, зобов'язаних неухильно втілювати в життя їх волю, а інколи здавалося, що уряди штатів взагалі забували про існування конгресу. Та й повноваження, якими був наділений Континентальний конгрес не давали підстав вважати його хоч певною мірою ефективним органом. Адже конгрес був позбавлений права вводити як прямі, так і побічні податки, що перетворювало його у владу без гаманця і боржника законодавчих органів штатів. Конгрес був наділений правом арбітражу всеможливих спорів між штатами, але не володів засобами примусу до виконання своїх рішень. У всіх випадках він повинен був розраховувати на добру волю урядів штатів.

Усі ці фактори і зумовили прагнення розробників Конституції США, перш за все, сформувати дієву центральну законодавчу владу і наділити її відповідними повноваженнями. Уже у першій статті першого розділу міститься положення: „Вся законодавча влада, що надається Конституцією, належить Конгресу Сполучених Штатів, який має складатися із Сенату і Палати Представників". [ 50 ; с.2 ]

Таким положенням „батьки-засновники" Конституції закріпили розподіл законодавчої влади, на зразок англійського парламенту, на дві палати. Завдяки цьому досягався баланс всередині центральної законодавчої асамблеї, якому відводилася важлива роль. Як зазначає Шпотов Б. М., багато представників буржуазної державно-правової думки того часу вважали існування єдиної, і як наслідок, необмеженої в своїх діях палати, грубою політичною помилкою. Вони вважали, що єдина палата здатна узурпувати владу, а при достатньо широкому виборчому праві – виявитися під контролем більшості і стати провідником анархії. Цю точку зору підтримувала переважна більшість американських політичних лідерів. [ 47 ; с. 121 ]

При обговоренні схеми законодавчої гілки влади, учасники філадельфійського конвенту вернулися до схеми „змішаного правління", популярної в Америці колоніальної пори, але відкинутої у революційний період. Ця схема була пристосована до американських реалій. На відміну від Англії, де палати лордів і громад були призначені для роздільного представництва аристократії і народу, Сенат і Палата представників у Конгресі США повинні були відображати інтереси власне багатої меншості і електорату в цілому. Правда, у ході дискусії про Сенат США учасники конвенту розділились на дві групи: одну з них хвилювала виключно соціальна функція Сенату, іншу ( представників малих штатів ) турбувала проблема перетворення Сенату у засіб, здатний протистояти утвердженню панування в союзі великих штатів. У результаті компромісу, схема організації Сенату, схвалена конвентом, відобразила прагнення обох груп, вона забезпечила надійний захист інтересів власності і в той же час втілила принцип рівного представництва штатів.

У Конституції було записано, що Сенат Сполучених Штатів має складатися з двох сенаторів від кожного штату, обраних законодавчими органами штату. Кожному сенатору належить один голос. При цьому, сенатором міг обиратися той, хто досягнув віку тридцяти років і був дев'ять років громадянином Сполучених Штатів, а також той, хто на час обрання мешкає в тому штаті, де його обиратимуть.

З точки зору творців федеральної Конституції, більшість верхніх палат легіслатур штатів не могли стати взірцем для Сенату США. Учасники конвенту виявили чіткий намір подолати властиві багатьом конституціям штатів огріхи у визначенні чисельності і прерогатив верхньої палати, цензових кваліфікацій для сенаторів і терміну їх повноважень. Довгий строк повноважень сенаторів, як і малочисельність верхньої палати розглядалися в якості важливих умов прихильності до стабільного соціально-політичного курсу. Введений федеральною Конституцією шестирічний строк повноважень сенаторів США виявився у два-три рази довший строку повноважень більшості верхніх палат штатів. Надавши кожному штату два місця в Сенаті, автори Конституції обмежили чисельність останнього двадцятьма шістьма депутатами (в той час налічувалося тринадцять штатів). У результаті національний Сенат виявився за чисельністю меншим від деяких верхніх палат окремих штатів. Обрання Сенату США легіслатурами штатів означало, по суті, відмову пересічним виборцям у праві створення верхньої палати.