ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератівГоловнаТеорія держави і права → Конституція США 1787 року ( розробка, зміст, оцінка )

теорія та історія держави і права

Дипломна робота

на тему: Конституція США 1787 року ( розробка, зміст, оцінка )

Зміст

Вступ.....................................................................................................3

Розділ 1. Створення Конституції США 1787 року.........................................6

1.1. Передумови прийняття Конституції США 1787 року. ............................6

1.2. Розробка Конституції США 1787 року. ...........................................13

1.3. Ратифікація Конституції. .............................................................21

Розділ 2. Основні принципи Конституції США 1787 року. ..............................26

Розділ 3. Характеристика окремих положень Конституції США.......................37

3.1. Законодавча влада. .........................................................................37

3.2. Виконавча влада...................................................................................45

3.3. Судова влада. ................................................................................51

Висновки. .............................................................................................55

Список використаної літератури. ...........................................................66

Додаток 1. ........................................................................................70

Вступ

Конституція Сполучених Штатів Америки – це один із найдавніших, чинний досі основний закон держави, вона стала взірцем для численних конституцій у різних країнах світу. Протягом двохсот років Конституція спрямовувала розвиток урядових інституцій, створюючи засади для політичної стабільності, індивідуальної свободи, економічного зростання і суспільного прогресу. Своєю стабільністю ця Конституція завдячує простоті та гнучкості положень. Задекларована як правовий каркас, що мав слугувати для чотирьох мільйонів людей у тринадцяти вельми різних колоніях, розсіяних на узбережжі Атлантичного океану, вона містить настільки продумані положення, що й досі, з доданими лишень двадцятьма сімома поправками, задовольняє потреби понад 240 мільйонів населення у ще строкатіших штатах, що пролягли від Атлантичного до Тихого океану.

Проект документу з'явився 1787 року, але йому передували запеклі суперечки і шість років досвіду попередньої федеральної спілки. 1776 року 13 британських колоній, що розташувались вздовж східного узбережжя того, що сьогодні є Сполученими Штатами Америки, проголосили свою незалежність від Англії. А за рік до того вибухнула війна за незалежність – війна між американськими колоніями і Великобританією, яка тривала шість років. Перебуваючи у стані війни, колонії уклали „Договір про утворення Конфедерації і Вічного союзу", що єднав їх як націю. Однак, у таких важливих справах, як оборона, державне фінансування і торгівля, федеральний уряд покладався на ласку законодавчих органів окремих штатів. Ця умова не призвела ані до стабільності, ані до сили, у політичному та економічному плані нова нація наближалася до хаосу.

Саме в таких складних умовах і формувалась Конституція Сполучених Штатів Америки. Звичайно, у порівнянні із сьогоденням, проблеми управління чотирма мільйонами людей за слабо розвинених економічних умов, можуть видаватись мізерними, але ми не можемо ігнорувати той факт, що вибудовуючи власне суспільно-політичне життя, творці Конституції заглядали в майбутнє. Вони усвідомлювали необхідність створення таких урядових структур, які б спрацювали не лишень за їхнього життя, а могли придатися наступним поколінням. Важко уявити собі інший документ, складений понад двісті років тому, який би досі обслуговував величезну кількість населення і тисячі тисяч урядових підрозділів різного рангу у нинішніх Сполучених Штатах.

Два сторіччя зростання та розквіту країни красномовно засвідчили далекоглядність тих п'ятдесяти п'яти мужів, які присвятили літо 1787 року виробленню засад американського урядування. Текст Конституції США 1787 року, її положення викликають неабиякий інтерес для дослідження, адже дуже складно усвідомлювати, що хтось понад два сторіччя тому склав документ, який не просто декларативно існує в сучасних умовах, а повноцінно функціонує та регулює складну гаму життя американського суспільства.

Дослідженню Конституції Сполучених Штатів Америки 1787 року, а саме її структури, змісту, основних положень присвячено ряд наукових праць таких авторів, зокрема: Бернхем В. [ 3 ; 554с. ], Забігайло В. К. [ 21 ; 294 с. ], Каррі Д. П. [ 19 ; 192 с. ], Мідор Д. Д. [ 28 ; 85 с. ], Невінс А. та Коммандер Г. [ 31 ; 440 с. ], Ніконов В. А. [ 32 ; с. 39-55 ], Мішин А. А. та Язьков Є. Ф. [ 22 ; 320 с. ], Согрін В. В. [ 37 ; с. 18-34 ], [ 38 ; 63 с. ], [ 39 ; с. 41-58 ], Шпотов Б. М. [ 47 ; с. 109-132 ], Ширяєв Б. А. [ 48 ; 200 с. ].

Мета дипломного дослідження полягає в тому, щоб проаналізувати основну спрямованість положень Конституції Сполучених Штатів Америки, розкрити їх зміст, визначити її роль в історичному житті та місце у сьогоденній реальності. Для досягнення поставленої мети ставляться наступні завдання:

  • проаналізувати процес та умови розробки і прийняття Конституції США 1787 року;

  • висвітлити основні принципи та ідеї, закріплені у Конституції США 1787 року;

  • дослідити організацію влади та державно-правового життя країни;

  • визначити історичне, політичне, правове значення Конституції США 1787 року.

Дослідження базувалося на застосуванні діалектичного, формально-логічного, системно-структурного, порівняльно-правового, структурно-функціонального та інших методів наукового пізнання.

Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатку.

Розділ1. Створення Конституції США 1787року

  1. Передумови прийняття Конституції США1787 року

Здобувши перемогу у американській революції, отримавши незалежність, перед політичною елітою, верхівкою американського суспільства постало питання про організацію влади, наведення порядку в державі, створення єдиного для всіх штатів закону, яким мала стати конституція. У ході масових виступів 80-х років XVIII століття не раз лунав заклик розробити справедливу конституцію, яка б відповідала інтересам народу.

Крім цього, значним поштовхом для створення Конституції стало повстання Шейса, один із основних наслідків якого полягав у тому, що представники пануючих класів прийшли до висновку про необхідність терміново переглянути систему влади, щоб добитися її зміцнення і централізації. Однак, не можна абсолютно стверджувати, що саме повстання Шейса було у причинному зв'язку із розробленням Конституції США, воно швидше було чинником, який змусив пануючі класи негайно і глобально взятися до роботи у цьому напрямку, а не відтягувати створення основного закону держави. Аналізуючи погляди учасників конституційного конвенту, скликаного весною 1787 року у Філадельфії, стає помітно, що ще задовго до повстання Шейса, Вашингтон, Медісон, Гамільтон та інші "батьки-засновники" Конституції США висловлювалися за проведення політичних реформ. Тому стає очевидним і безспірним фактом те, що повстання Шейса було не єдиною причиною прийняття Конституції, але нема сумнівів і в тому, що і воно стало важливим імпульсом.