ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Світовий ринок. Торгівля → Глобалізація - основа розвитку транснаціональних корпорацій

Реферат на тему:

Глобалізація - основа розвитку транснаціональних корпорацій

Глобалізація - це новий етап світового розвитку суспільства на всіх його рівнях. В економічній сфері вона являє собою взаємозалежність різних секторів світової економіки. В перспективі глобалізація веде до подолання наднаціональних кордонів і формування єдиної всесвітньої ринкової економіки, що і обумовлює актуальність даної теми.

Науковий аналіз показує, що всі глобалізаційні процеси несуть об\'єктивний характер та виникають за результатами економічних та одночасно соціальних змін, визваних радикальними перетвореннями в технологічній, виробничій та інформаційній сфері. Мета глобалізації - рух до більш відкритого та інтегрованого світу.[3,62]

Соціологи та політологи вважають, що глобалізація економіки почала розвиватися як процес ще за Карла Маркса. Він перший зробив висновки, що суспільство залежить від ступеня економічного прогресу. Карл Маркс пов\'язував розвиток капіталістичного способу виробництва з розвитком світового ринку, зазначаючи необхідність використання рахівництва для отримання максимального прибутку і називав цей процес закономірним, довгим та поступовим.[2,23-25]

Метою роботи є проведення аналізу впливу глобалізації на розвиток транснаціональних корпорацій, створення нового погляду на економічні глобальні процеси.

Під впливом глобалізації стрімко розвиваються транснаціональні корпорації. Переоцінити вплив цих підприємств на світову економіку достатньо важко. За результатами проведених досліджень було встановлено, що в світі нараховується більш 70 тисяч материнських транснаціональних корпорацій, які контролюють близько 700 тисяч дочірніх підприємств та відділень закордоном. На них працюють 73 мільйони співробітників. Загалом транснаціональним корпораціям належить чверть світового валового продукту. Річний обіг цих компаній в 2006 році складав більш 6 трильйонів доларів США. 500 найбільших транснаціональних корпорацій реалізують 80% всієї продукції електроніки та хімії, 95% - фармацевтичної продукції, 76% - машинобудування, 85 компаній з них контролюють 70% усіх закордонних інвестицій. Сто найбільш крупних за розмірами іноземних активів транснаціональних корпорацій володіють через свої філіали 2 трлн. доларів США, контролюючи, за експертними оцінками п\'яту частину глобальних іноземних активів.[1,81]

Особливість сучасних ТНК полягає в тому, що ними сповідається в деякому змісті \"подвійний стандарт\": з одного боку, ТНК зацікавлені в подальшій лібералізації і демократизації світового економічного простору, з іншого, - закони вільного ринку, що діють у глобальному масштабі, не працюють усередині ТНК, де фактично реалізується планове господарство, установлюються внутрішні ціни, обумовлені стратегією корпорації, а не ринком. Дане протиріччя характерне і для процесу глобалізації, рушійною силою якого, з одного боку, є лібералізація й інтернаціоналізація, а, з іншого, - бажання перерозподілу сфер економічного впливу і встановлення нового економічного порядку у світі.

Діяльність транснаціональних корпорацій тісно пов\'язана з інтересами держав їхнього походження. Як правило, цілі країн походження провідних транснаціональних компаній мають яскраво виражене національно-егоїстичне фарбування, а саме: забезпечення високого рівня життя своїх громадян і зміцнення сили й авторитету своєї держави на світовій арені. Деякі вчені вважають, що подібна ситуація сприяє розвитку „однобокого\" глобалізму винятково у власних інтересах, за даними країн, які ще тільки розвиваються.

Підводячи підсумок, необхідно відмітити, що з кожним новим переходом глобалізації на більш високий рівень свого розвитку, - соціальний, взаємозалежність розвинених і розвиваючихся держав повинна в кінцевому рахунку привести до нового етапу розвитку світового суспільства. Новий етап розвитку світового суспільства повинен орієнтуватися не на економічні перегони, а на соціально-політичну стабільність.

Сучасні транснаціональні корпорації впливають не тільки на міжнародні відносини, а й на стан міжнародної безпеки, тому що вони сприяють розвитку взаємозалежності різних держав. В умовах соціальної глобалізації агресія країн, пов\'язаних між собою системою транснаціональних компаній по відношенню одна до одної, є неможливої чи принаймні невигідної.

Світові торгівельні зв\'язки під впливом глобалізації поступово ускладнюються, що означає загрозу для України у вирішенні економічних і соціальних проблем. За думкою представників Всесвітньої торгівельної організації: Україна ще не достатньо конкурентоспроможна країна для здійснення експортно-імпортних операцій на рівні розвинених держав.

На даному етапі розвитку нашої держави, основною задачею для українських політиків є прийняття правильних стратегічних рішень на шляху вступу в Всесвітню торгівельну організацію.

Література:

  1. Балянт Г. Вплив глобалізації на банківську систему України// Вісник ТНЕУ. - 2007. - №3. - С. 79-88.

  2. Корецкий В.А. Глобализация и марксистский взгляд на всемирно-исторический процесс// Вестн. Моск. Ун-та. Сер.18. социология и политология. - 2007. - №2. - С. 18-29.

  3. Корецкий В.А., Халиков М.С.Социологические взгляды на глобализационные процессы// Вестн. Моск. Ун-та. Сер.18. социология и политология. - 2006. - №4. - С. 59-74.

  4. Самофалов В. Глобализация видов ТНК// Зеркало недели. - 2003. - №31. - С. 10-11.