ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Література світова. Всесвітня (зарубіжна) література → О.Пушкін. "Євгеній Онегін" - соціально-психологічний роман у віршах. Онєгін як втілення типу "зайвої людини", суперечливість й

Реферат на тему:

О.Пушкін. \"Євгеній Онегін\" - соціально-психологічний роман у віршах. Онєгін як втілення типу \"зайвої людини\", суперечливість його почуттів та вчинків. Образ автора. Пушкінське переосмислення типу романтика в образі Володимира Ленського. Гармонія внутрішнього світу й душевна чистота Тетяни Ларіної

Тема: О.Пушкін. \"Євгеній Онегін\" - соціально-психологічний роман у віршах. Онєгін як втілення типу \"зайвої людини\", суперечливість його почуттів та вчинків. Образ автора.

Я радий, що вже після виходу у світ першої глави \"Євгенія Онєгіна\" сказав Олександру Сергійовичу, що це незрівнянний твір, і тепер вважаю, що Пушкін має не просто обдарування, а геній\".

Василь Жуковський

Мета: аналіз 1 -ї глави роману, прослідкувати за різницею між образом автора та його героя; удосконалювати навички аналізу ліро-епічного твору та дослідницької роботи, розвивати творчі здібності учнів; виховувати їх вдумливе ставлення до цінностей, що дарує молодість.

Обладнання: репродукції ілюстрацій М.Костантинова, М.Добужинського, М.Кузьміна, К.Рудакова до \"Євгенія Онєгіна\".

Тип уроку: навчальна гра.

Зміст роботи

Рольова гра-інсценізація \"У літературному кафе \"У Вольфа та Беранже\".

Динамічна група \"акторів\" готує інсценізацію про історію створення \"Євгенія Онєгіна\", його композицію і сприйняття роману сучасниками (див. статтю О.Куцевол \"Урок літератури, на який чекають\" // Всесвітня літ-ра та культура в навч. закладах України. -2000. - №4.- С.39-40).

Коментоване читання прологу роману та епіграфа до нього.

— Що пише автор у передмові до роману? Кому він адресує свій твір?

— Як він його оцінює?

— Про яку людину розповідає загальний епіграф \"Євгенія Онєгіна\"? Як ви оцінюєте риси цієї людини?

Літературознавці з\'ясували, що епіграф написано самим поетом, хоча в посиланні вказано, що це уривок із приватного листа французькою мовою. Цим автор настроює читача на реальність оповіді про особистість однієї людини. У листі подана її характеристика, що співвідноситься з образом Євгенія Онєгіна: говориться про його марнославність, погордливе ставлення до оточуючих, що, можливо, пояснюється почуттям вищості над іншими. Та згадана вищість ілюзорна. Є в цій людині якась особлива гордість, що допомагає їй самокритично оцінювати себе, щиро засуджувати свої помилки, однак разом з тим і далі байдуже творити погані та добрі вчинки.

Отже, Пушкін націлює читачів на оцінку вчинків та рис характеру Онєгіна та порівняння власних вражень з авторським ставленням до літературного героя. Ще одна функція надтекстової цитати - підкреслення реальності, типовості подій та образу Євгенія Онєгіна.

Реферативне повідомлення учня \"Куди веде цитата?\"

Учень, що отримав дослідницьке завдання, з\'ясовує семантику епіграфа до 1-ї глави в першоджерелі цитати - елегії П.Вяземського \"Перший сніг\", визначає його внутрішньотекстові зв\'язки зі змістом твору й пояснює семантику та функції в новому контексті. У вірші пушкінського сучасника сказано:

По жизни так скользит горячность молодая,

И жить торопится, и чувствовать спешит...

Приводит к опыту безжалостным уроком

И, чувства истощив, на сердце одиноком

Нам оставляет след угаснувшей мечты.

Но в памяти души живут души утраты...

Отже, епіграф нібито висловлює деякі думки автора про головного героя, котрий бездумно поспішав пізнати світське життя, його принади, однак його чекали втрати та зради - гіркий досвід і розчарування. На думку М.ГІллельсона, елегія В\'яземського сприяла кристалізації задуму пушкінського роману.

Рольова гра \"Інтерв\'ю навпаки\".

Учень, який виконує роль Євгенія Онєгіна, задає запитання, метою яких є з\'ясування рівня осмислення учнями тексту 1-ї глави і вміння психологічно вмотивовувати вчинки образу-персонажа.

— Хто я? Що вказує на те, що я головний герой твору?

— Що ви дізналися про мене з внутрішнього монологу на початку глави?

— Розкажіть про моє дитинство, навчання та виховання. Як ви їх оцінюєте?

— Чи було щось спільного й відмінного між мною та молоддю мого кола? Який досвід я набув у світському товаристві?

— Як ставиться до мене автор, чи дає однозначну оцінку? Знайдіть і прокоментуйте епітети, що характеризують мене.

— Чому Пушкін описав лише один день мого життя?

— Що в моєму характері близьке і що чуже автору? Як це підкреслено епіграфом глави?

— Як я планував розпорядитися своєю спадщиною і що з цього вийшло?

— Чи знаєте ви, що первісно 1 -а глава називалася \"Хандра\"? Поясніть її назву й підберіть свій варіант.

Підсумкове слово вчителя.

Про Онєгіна як втілення типу \"зайвої людини\", суперечливість його почуттів та вчинків; образ автора та його ставлення до героя свого роману. Мета Пушкіна - зрозуміти сутність характеру свого сучасника і причини, котрі його формують. Це завдання поет визначив наприкінці 1-ї глави (див. статтю З.В.Кирилюк. Изучение программных произведений А.С.Пушкина в широком литературном контексте // Всесвітня літ-ра в середи, навч. закл. України. -1999. - №5. - С.15-19).

Домашнє завдання. Прочитати 2 і 3 глави роману, подумати над запитанням: \"Чому Татьяна закохалась в Євгенія Онєгіна?\"

Тема: Аналіз роману О.Пушкіна \"Євгеній Онегін\". Пушкінське переосмислення типу романтика в образі Володимира Ленського. Гармонія внутрішнього світу й душевна чистота Тетяни Ларіної.

Колись, задовго до виникнення кібернетики, Ольга Кобилянська сказала, що поети моделюють людину. Пушкіну в цьому відношенні належить провідна роль.

Леонід Вишеславський

Мета: аналізувати 2-у і 3-ю глави роману, спостерігати за образами героїв твору, розвивати навички аналізу прийомів висловлення авторської позиції (епіграфа, ліричних відступів, портретів образів-персонажів), навички ведення дискусії; виховувати увагу до внутрішнього світу інших людей, пробудити співпереживання героям твору.

Обладнання: ілюстрації до роману.

Тип уроку: поглибленої роботи над твором.

Зміст роботи

Коментоване читання 2-ї глави твору.

— Як характеризують головного героя його нововведення в поміщицькому господарстві? Чому це так збурило сусідів-кріпосників?

— Прочитайте портрет Ленського. Якими художніми засобами його створено?

— Що сказано про внутрішній світ цього героя? Які цінності він сповідував?

— Чому Онєгін вирішив заприятелювати з Ленським? Як він ставився до поета-романтика?

— Чому в розповіді автора про любов Ленського звучить іронія? Доведіть, що це романтична закоханість, ідеалізація, а не справжнє, глибоке почуття.

— Прочитайте опис зовнішності Ольги. Як автор ставиться до цієї героїні, чому він одразу ж переводить розповідь на другу сестру?

— Якими художніми засобами створено портрет Татьяни? Які риси їй притаманні?

— Якими ви уявляєте собі сестер Ларіних?

Бесіда-психологічне дослідження за змістом 3-ї глави.

— Як ви розумієте епіграф цієї глави, як іронічне зауваження, мовляв, кожній дівчині приходить пора закохатися й немає нічого незвичайного І в цій банальній історії?

— Тоді чому ж не закохалася Ольга?

Учитель повідомляє, що джерело епіграфа - поема французького поета Мальфілатра \"Нарцис, або Острів Венери\", в основі якої відомий давньогрецький міф про гордовитого Нарциса, котрий відкинув любов німфи Ехо й був покараний за це богинею Афродітою: закохався у власний відбиток у воді й помер від нерозділеного почуття, перетворившись на квітку. А бідна Ехо стала невидимою - зберігся лише її голос. Мальфілатр каже, що співчуває дівчині, до якої доля така немилосердна.

— Чому Онєгін вирішив відвідати дім Ларіних, хоча вони нічим не відрізнялися від інших сусідів-поміщиків, котрих він відкрито зневажав?

— Прокоментуйте діалог Онєгіна та Ленського після першого візиту до Ларіних. Як Євгеній характеризує обох сестер?

— Який резонанс набули ці відвідини серед сусідів? Як ставилась до цього Татьяна?

— Чому вона так швидко закохалася в Онєгіна? Це кохання з першого погляду?

Прослуховування грамзапису уривку роману \"Лист Татьяни до Онєгіна\".

Випереджаюче завдання: \"Подумайте, як характеризує особистість та почуття Татьяни її лист до Євгенія?\"

Рольова гра \"Створення кіносценарію фрагменту роману \"Татьяна в очікуванні відповіді Онєгіна на лист\".

Учні, котрі отримали таке завдання, використовуючи цитати з тексту, відтворюють події цього епізоду, психологічно вмотивовують поведінку героїв, їх міміку, жести, рухи; дають настанови \"акторам\" для виконання ролей.

Робота з епіграфом уроку.

— Яку модель людини створював у своєму романі Пушкін? Які риси він хотів у неї бачити?

• Домашнє завдання. Прочитати 5 і 6 глави роману, підготуватися до диспуту на тему \"Сповідь чи проповідь?\", подумавши над питаннями: 1) Як ви оцінюєте сповідь Онєгіна? 2) Яка думка про це автора й Татьяни?