ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Образотворче мистецтво. Графіка. Живопис. Малювання → Традиційний костюм гуцулів. Його особливості та семантика

Курсова робота

Традиційний костюм гуцулів. Його особливості та семантика

ЗМІСТ

ВСТУП.......................................................................................................................

Матеріал та його участь у формування одягу..........................................................

Компоненти гуцульського костюма.......................................................................

Семантика..................................................................................................................

ВИСНОВКИ.............................................................................................................

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ..........................................................................

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.........................................................

ДОДАТКИ ..............................................................................................................

Словник народних термінів..................................................................................

Уснопоетичні джерела...........................................................................................

Ілюстрований додаток...........................................................................................

ВСТУП

Серед багатого і різноманітного за жанрами мистецтва українського народу своєрідністю та оригінальністю вирізняється мистецтво Гуцульщини.-історико-етнографічного регіону, що охоплює східну частину Українських Карпат: Верховинський район, Косівський (без північної смуги), південна частина Наддніпрянського та Богородчанського районів Івано-Франківської області, суміжні Путилівський та південна частина Вижницького і Сторожинецького районів Чернівецької області та Рахівський район Закарпатської області. Тут, на споконвічній східнослов\'янській території що входила до складу Київської Русі, здавна мешкали гуцули – етнографічна група українців. Про походження етноніма \"гуцул\" існує декілька гіпотез. Деякі дослідники пов\'язують цю назву зі словом \"кочул\" – кочівник, патух, інші – з молдавським словом \"гоц\", \"гуц\" – розбійник, яким називали опришків.

За антропологічною типологією гуцули відносяться до арпатського або карпато-альпійського типу – нащадків куштановицької культури УІ- ІІ ст. до н.е. Ареол їх поширення збігається з ареолом культури підкарпатських курганів, носіями якої були карпи. Тематологічні ознаки, зокрема – резус- від\'ємність, вказують на їх генетичний зв\'язок з народами Балканського півострова, Кавказу, Північної Індії. 1

Традиційна культура населення цього надзвичайно самобутнього регіону розвивалася у загальноукраїнському руслі, незважаючи на те, що його територія протягом довгого часу переходила з рук в руки загарбників.

Тривале побутування в Карпатах традиційних народних промислів забезпечило величезну різноманітність неповтоного етнографічного матеріалу, вивчення якого є надзвичайно актуальним. Цікавим поєднанням багатьох видів художньої творчості, в якій злились мистецтво вишивки, ткацтва, плетіння, обробки шкіри, мосяжництва є народний одяг, який наче ввідбрав у себе найдавніші традиції не лише України, а й попередніх цивілізацій.

В цілому традиційний костюм можна назвати цілою скарбницею духовної культури народу, що притаманними їй специфічними способами відображує його національний характер.

Костюм, як і інші галузі традиціійної культури давно вже став об\'єктом досліджень. Проте існують певні моменти, що потребують більш ретельного вивчення. Це стосується зокрема питань про походження окремих елементів костюму та їх символіку. Дана рообота є намаганням хоча б певною мірою висвітлити ці проблеми. Адже знання з історії народного костюма є необхідною базою для багатьох освітніх та культурних закладів і загалом є важливою спадщинною нашого народу, яка потребує збереження та детального вивчення.

Безцінну джерелознавчу основу дослідження гуцульського костюма складають сьогодні колекції народного одягу при етнографічних музеїв України та приватних зібрань. Зокрема таких, як Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини , Косівський музей народного мистецвта та побуту Гуцульщини, приватні родинні музеї Косова, Космача тощо, Музей етнографії та художнього промислу у Львові.

Цінним джерелом етнографії карпатського регіону є праця В.Шухевича \"Гуцульщина\", 2 де також зібрано цінний матеріал з гуцульського фольклору і , крім того важливе місце відведене опису одягового комплексу. Певною колориту та чистоти першоджерела надає праці манера її написання, цінність якої полягає в істонності гуцульської говірки та народної термінології.

Значний внесок у розвиток етнографічної науки та зокрема у вивчення традиційного костюма зробив дослідник Ф.Вовк. У своїх \"Студіях з української етнографії та антропології\"3 він аналізує окремі форми вбрання в їх історичному розвитку та виділяє основні його класифікаційні ознаки, творячи при цьому певну типологію.

Етнографічний матеріал з українського народного одягу та гуцульського костюма зокрема зібраний у праці О. Воропая \"Звичаї нашого народу\".4 Важливість її полягає у детальному розгляді кожного компоненту традиційного костюма, дослідженню походження деякких одягових форм, прикра, головних уборів та їх ролі і символіки в традиційних обрядовостях.

Проблеми семантики народного костюма відображені у ілюстрованому етнографічному довіднику \"Українська минувшина\", складеному у співавторстві А.П,Пономарьовим, Л.Ф.Артюх, Т.В.Косміною та ін.

Автором підрозділу про різновиди традиційного одягу у довіднику є Т.Ніколаєва, а підрозділу про символіку народного костюма – Г. Щербій. Проте опис власне гуцульського вбрання та його семантики проводиться у цій праці лише в контексіт загальноукраїнського костюма.

Надзвичайно цінною в плані дослідження головних уборів та зачісок зокрема гуцульськиих є праці Г.Стельмащук 5 та К.Матейко. Тут також зібраний багатий ілюстративний та фотоматеріал з цього питання, що є надзвичайно важливою базою для вивчення.

Велике значення мають також праці мистецтвознавчого характеру, де розглядаються такі галузі народної художньої творчості, як ткацтво, вишивка, тощо, прослідковуються способи і техніка їх виконання, локальні риси орнаментальних мотивів, колористичних вирішень. До тких досліджень належать такі матеріали, як, наприклад, \"Сучасні художні тканини Українськиих Карпат\" О.І.Никорак, 6 \"Художня тканина західних областей УРСР\" С.Й.Сидорович.7

Значної уваги локальним особливостям традиційного костюма, його класифікації та походженню приділяється у працях Т.Ніколаєвої, де також міститься цінний ілюстративний матеріал з різноманітних одягових комплексів та типології крою різних елементів одягу, їх способів носіння.

З числа українських письменників, що відтворюючи життя та побут гуцулів, приділяючи неабияку увагу традиційній культурі, звичаям, обрядам, одягу варто зокрема азваати М.Коцюбинського. Г.Хоткевича, В.Стефаника.

Надзвичайно вжливим джерелом інформації з історії костюма, його символічних властивостей є уснопоетична народна творчість.