ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Образотворче мистецтво. Графіка. Живопис. Малювання → Узагальнення та стилізація природних форм. «Диво-орнамент». Ескіз орнаменту в колі, квадраті, прямо¬кутнику, смузі (за вибором учня)

Реферат на тему:

Узагальнення та стилізація природних форм. \"Диво-орнамент\". Ескіз орнаменту в колі, квадраті, прямокутнику, смузі (за вибором учня)

Мета: дати поняття про орнамент, його види та форми; удосконалити вміння і навички створення орнаментів різних видів, перетворення реальних форм у декоративні; ознайомити з особливостями узагальнення та стилізації природних форм у різних видах декоративно-прикладного мистецтва; формувати творче та образне мислення; розвивати фантазію; виховувати естетичне ставлення до творів народного декоративно-прикладного мистецтва.

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання: для вчителя — оригінали, копії, репродукції виробів декоративно-прикладного мистецтва (мал. 61-70), плакати із зображенням орнаментів різних видів та їх елементів (мал. 71-75);

для учнів —папір, графітовий олівець, пензлі, фарби, палітра, склянка з водою, серветка.

Вузлики на пам\'ять

Візерунок — малюнок, що утворюється переплетінням ліній, фігур, сполученням кольорів (як правило, на вишивці, мереживі, орнаменті тощо).

Орнамент (від латин, ornamentum — оздоба, прикраса) — візерунок, побудований на ритмічному чергуванні й поєднанні геометричних елементів або стилізованих тварин чи рослинних мотивів. За закономірностями побудови розрізняють: фриз, бордюр, сітчастий орнамент.

Мотив (франц. motif, від латин, move — рухаю) — 1) Тема або ідея твору мистецтва. 2) Зразок, характерна особливість (малюнка, зображення тощо).

Рапорт (від франц. rapport — повернення) — елемент набірного орнаменту, що багаторазово повторюється; має як простий, так і складний елементи. Застосовується в художньому оформленні шпалер, кераміки, тканини.

Хід уроку

I. Організація уваги учнів, оголошення теми та мети уроку

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Колективна робота за завданням.

Узагальнення та стилізація природних форм. «Диво-орнамент». Ескіз орнаменту в колі, квадраті, прямо¬кутнику, смузі (за вибором учня)

Мал. 60

Учитель пропонує учням за короткий проміжок часу пригадати та сформулювати засвоєні раніше знання з теми \"Декоративно-прикладне мистецтво\", застосувавши метод побудови асоціативного куща (мал. 60).

III. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя.

Щоб по-справжньому пізнати свій рідний народ та інші народи, необхідно вивчати їхню історію, мову, культуру. І не тільки культуру, що створена талановитими архітекторами, художниками, музикантами, акторами, письменниками, ученими, але й ту, що впродовж багатьох століть творилася і плекалася в народному середовищі, передавалася від покоління до покоління, безперервно розвивалася і водночас зберігала певні стійкі свої риси, які утверджувалися, поширювалися, себто ставали традиційними.

Ця культура тісно пов\'язана з природними умовами, історичним буттям народу, способом його життя, діяльністю, характером, психологією. Вона виражена у звичаях, обрядах, традиційних знаннях, мистецьких виробах, творах усної народної творчості. І ми з вами продовжуємо з нею знайомитися на уроках, образотворчого мистецтва.

(Учні переглядають відеоряд виробів декоративно-прикладного мистецтва. Учитель звертає увагу на оздоблення предметів.)

Узагальнення та стилізація природних форм. «Диво-орнамент». Ескіз орнаменту в колі, квадраті, прямо¬кутнику, смузі (за вибором учня)

Узагальнення та стилізація природних форм. «Диво-орнамент». Ескіз орнаменту в колі, квадраті, прямо¬кутнику, смузі (за вибором учня)

IV. Вивчення нового матеріалу

Робота над формуванням термінів, навичок і вмінь.

Учитель дає визначення орнаменту як засобу образотворчого мистецтва, розповідає про види та форми орнаментів.

На конкретних прикладах учитель показує учням застосування стилізації в оздобленні предметів декоративно-прикладного мистецтва.

Аналізуючи конструкцію, форму предметів (макітра, глечик, плесканка, рушник, сорочка, плахта тощо). Учитель показує можливість розміщення орнаменту на їх поверхні, підкреслює необхідність вибору орнаменту в органічному зв\'язку з предметами побуту.

Характеризуючи особливості конструктивної побудови орнаментів, учитель звертає увагу на рівновагу окремих частин, використання дзеркальної, осьової симетрії в створенні гармонійних поєднань мотивів (учні повинні зрозуміти, що симетрія — закономірне явище в організації форми предметів в природі й в композиції орнаменту), повторення мотивів; дає визначення рапорту та демонструє роль ритму в композиції.

УУзагальнення та стилізація природних форм. «Диво-орнамент». Ескіз орнаменту в колі, квадраті, прямо¬кутнику, смузі (за вибором учня) чні розглядають типові форми орнаменту, визначають закономірності їх побудови.

Узагальнення та стилізація природних форм. «Диво-орнамент». Ескіз орнаменту в колі, квадраті, прямо¬кутнику, смузі (за вибором учня)

Узагальнення та стилізація природних форм. «Диво-орнамент». Ескіз орнаменту в колі, квадраті, прямо¬кутнику, смузі (за вибором учня)

V. Практична діяльність учнів

Учні виконують ескіз орнаменту в колі, квадраті, прямокутнику, смузі (за вибором) у такій послідовності:

1. Вибір форми та розміру ескізу орнаменту.

2. Визначення геометричного центра та осі симетрії.

3. Композиційне розташування елементів орнаменту.

4. Лінійний малюнок орнаменту.

5. Виконання ескізу в кольорі.

6. Перевірка і доробка ескізу.

VI. Завершення уроку

Учитель підводить підсумки: аналізує й оцінює діяльність учнів на уроці; організовує виставку кращих робіт.

VII. Домашнє завдання

Принести: альбом, фарби, пензлі, палітру, графітовий олівець, гумку, серветку, склянку для води, фломастери, шаблон кола.