ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Література України. Українська література → Про книгу Тамари Гундорової “Післячорнобильська бібліотека. український літературний постмодерн”

Про книгу Тамари Гундорової \"Післячорнобильська бібліотека. український літературний постмодерн\"

Книга Тамари Гундорової \"Післячорнобильська бібліотека. Український постмодерн\" (2005) являє, з нашого погляду, значний науковий інтерес в різних аспектах, але, можливо найбільше з філософсько-семіотичного погляду. Порівняно з попередніми її дослідженнями тут ширше і сміливіше оцінюється сучасна ідеологічна й літературна ситуація на Україні, причому не просто в інформативно-констатуючому викладі, а й у спробах критичного аналізу. Цілком оригінально розкодовуються глобальні культурно-історичні знаки сучасного буття.

Образ \"післячорнобильської бібліотеки\", який мимоволі відсилає нас до \"Вавілонської бібліотеки\" Х.Л. Борхеса, виникає в книзі невипадково. Він підказаний міркуваннями західних філософів постмодернізму – від Дериди до Бодрійяра – які асоціюють постмодернізм з ядерною епохою, ситуацією кінця світу. \"Саме кінцесвітна філософія й атомний катастрофізм, – нагадує Т. Гундорова, – стають тими ідеологемами, які продукують постмодерну свідомість... Відтак ядерний вибух стає тим абсолютним референтом, який визначає символічний соціокультурний порядок, що його відображають постмодерне мистецтво та література\".1

З іншого боку, для Ж. Дериди \"страшна реальність ядерного конфлікту може бути лише означуваним референтом і ніколи –реальним референтом (теперішнім чи минулим)\".2 \"Із цього погляду, атомна війна ... існує лише в тому, що про неї говориться, отже, це найперше тип дискурсу. Саме так, – пише Т. Гундорова, – представлено атомну війну в публічному політичному дискурсі та в дискурсі технократів-експертів\".3 Щоправда, зауважує дослідниця, цей дискурс впливає таки на реальну політику (байки про атомну зброю в Іраку спровокували війну).

Подібну ж позицію бачимо і у Ж. Бодріяра. Для нього теж ядерна реальність – це тільки віртуальна реальність, яка встановлює найкращу систему всесвітнього контролю. \"Абсолютного означника кінця історії взагалі немає. Відтак немає й означуваного, до якого такий означник відсилає, себто реальності, яку треба оберігати від загибелі. Ми опиняємось у світі симуляцій, ілюзій, знаків, які ні до чого реального не відсилають, а створюють враження \"присутнього\", \"кічу, ретро та порно водночас\".4

Розгляд подібного \"типу репрезентації\", \"ядерного апокаліптичного повідомлення\", що стало предметом рефлексії у сучасній західній філософії та літературній критиці, відкрив перед українською дослідницею широку можливість активно втрутитись у діалог і розпочати дискусію, причому з позиції людини, яка перебуває на \"місці подій\", в середині атомного апокаліпсису. Критичні випади Володимира Моренця5 стосовно того, що точкою відліку в цьому діалозі мав би стати не Чорнобиль, а голод 1933 р., є грубим нав\'язуванням відомих політичних оцінок гуманітарної катастрофи, яка мала місце в Україні, Росії, Казахстані і стосовно причин якої існують різні погляди в світі (в тому числі й в Америці), а не лише той, який відстоював Дж. Мейс. З іншого боку, вражає \"сліпота і глухота\" критика, який не розуміє всього жахіття Чорнобильської трагедії 1986 р. та її страхітливих наслідків для українського етносу.

Цілком слушно Т. Гундорова стверджує, що та ядерна катастрофа, яка сталась двадцять років тому на Україні, – Чорнобиль – це реальний, а не віртуальний атомний вибух. І саме Чорнобиль як реальність визначив \"характер українського постмодернізму, його можливості й обмеження. Загалом український постмодернізм – це постчорнобильський текст\"6 – не в тому сенсі, що в цій літературі розробляється чорнобильська тема, а в сенсі Ж. Дериди – ядерний вибух стає \"абсолютним референтом літератури в атомну добу\",7 основним знаковим символом української літератури кінця ХХ століття.

Знаковий характер чорнобильського вибуху очевидний. Чорнобиль співпав у часі з розпадом СРСР і став, на думку дослідниці, \"символічним тлом, на якому відбувається видозміна як свідомості, так і самої літератури\"; \"Чорнобиль розвіяв враження про владу гіперреальності\", – \"зруйнував реальність симулякрів\". \"Він реалізував післяапокаліптичну, не фантазійну й не утопічну, а справдешню реальність\".8

\"Чорнобиль також став метафорою відкритості світу і текстом про те, –слушно зазначає Т. Гундорова, – як чорнобильська хмара, проминувши кордони двох великих військових блоків, зруйнувала стіну між двома системами – радянською та західною. Так Чорнобиль накреслив карту нової Європи\".9 За висловом Бодріяра, \"після Чорнобиля Берлінська стіна більше не існувала\".

Водночас саме Бодріяр звернув увагу на прикрий парадокс. З падінням стіни прийшов кінець і західному герметизму. Культури країн Східного блоку надто інтенсивно включилися в західний контекст і тепер, як вважає Бодріяр, \"загрожують самому існуванню Заходу\". Захід сподівався \"стерти минуле з пам\'яті народів\" колишнього соціалістичного табору. Але відбувається протилежне – це минуле втягує Захід у свою \"порожнечу\". Перемога Заходу над Сходом \"призвела до спустошення власної історії та утвердила постмодерністський поворот у бік історії, трактованої не як послідовність фактів, а як перекомбінування різних дискурсів\"10. Відбувається розпродаж історії, \"взаємне підривання цінностей\". Т. Гундорова іронізує з приводу того, як оплакує Бодріар підірвану демократію: \"ми рухаємося назад, ... поза демократію, западаючи в \"діру минулого\" і т.д.

Вихід, порятунок західний постмодернізм пропонує шукати в \"креонізації культури\", тобто в тому ж герметизмі.

Як же, на думку Гундорової, вплинув Чорнобиль на український постмодернізм? \"Чорнобильський текст, – пише вона переносить усі реальні події та настрої кінця ХХ ст. в символічну реальність\",11 яка має свої цілі і настанови. Серед настанов – недовіра до модернізаційних ідеалів просвіти, науки, раціональності, технології і т. ін.

Український постмодернізм дегероїзує героя, пародіює ідеологічні кліше попередніх епох, розвіює пропагандистський мовний модус і міфи, зокрема міф про національного поета. Стихією українських авторів \"стають словесні ігри, стилізація та іронічна лінгвістична поведінка\"12. Посилаючись на Ф. Лемаршанда, Т. Гундорова пише, що \"радіація зруйнувала наше сприйняття світу, оскільки її неможливо побачити, відчути на дотик і смак. Вислизаючи від усякого розуміння, вона \"може бути тільки символізована, чи позначена, тобто представлена як невидима присутність\",13 що, в свою чергу, може бути означена лише через \"немовне (післямовне) існування\". Звідси – криза мови.

Т. Гундорова нагадує про цікаві мовно-семантичні переосмислення, напр., слова \"саркофаг\". Загалом це залізобетонна конструкція, що утримує залишки реактора. Для давніх людей – \"це камінь, що поїдає тіло\". А \"Чорнобильський саркофаг\", навпаки, – це труп, який їсть саркофаг. Спорудивши навколо нього ще й сховище, люди сподіваються захистити себе поза межами сховища\"14. Народна творчість одразу вловила цю невідповідність, з\'явився анекдот:

\"Куме, скажіть, а оцей саркофаг, що в Чорнобилі, він такий самий, як і в Європі? – Ну, ви й скажете! Там же так: навколо саркофаг, а в середині мумія. А в нас навпаки – саркофаг, а міліони мумій навколо\".15