ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Державне регулювання економіки. Інвестиції → Міжнародна підприємницька інвестиційна діяльність

Контрольна робота

Міжнародна підприємницька інвестиційна діяльність.

Зміст

  1. Участь підприємства у міжнародних інвестиційних процесах;

  2. Динаміка іноземного інвестування в економіку підприємства;

  3. Шляхи вдосконалення механізмів залучення іноземного інвестування;

  4. Інвестиційна діяльність підприємства за кордоном.

1. Участь підприємства у міжнародних інвестиційних процесах.

Інвестиції є одним з основних джерел фінансування соціально-економічного розвитку кожного підприємства. У сучасних умовах інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення виходу підприємства з економічної кризи, структурних зрушень у національній економіці, забезпечення науково-технічного прогресу, розвитку інфраструктури, збільшення доходів населення та підвищення його життєвого рівня. Іноземні інвестиції є важливим фактором для нормалізації стану економіки підприємства та успішної її трансформації з адміністративно-командної у ринкову.

Інвестиції, в тому числі іноземні, поділяють на:

- Прямі, тобто залучення капіталу у виробництво, торгівлю, сферу послуг. Також, прямими інвестиціями вважаються вкладення в акції підприємств, якщо інвестор володіє не менше визначеного відсотка акцій певного підприємства (в залежності від законодавства країни – від 10% до 50%).

- Портфельні, тобто інвестиції в акції, облігації й інші цінні папери. Ці інвестиції в підприємства не дають права контролю над ними, але у той самий час є значним джерелом засобів для фінансування акцій, що випускаються підприємствами, корпораціями та приватними банками.

Розмежування між прямими і портфельними інвестиціями міститься у визначенні експертів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), згідно з яким інвестиції вважаються прямими, якщо іноземному інвестору належать 10 або більше відсотків акцій підприємства, але з достатнім правом участі в управлінні, або менше 10%, але з можливим ефективним впливом на нього. Ці два види інвестицій є подібними, але відбуваються вони за інших мотивів. В обох випадках інвестор бажає отримати прибуток за рахунок володіння часткою прибуткової компанії. Але, при здійсненні портфельних інвестицій інвестор зацікавлений не в тому, щоб керувати компанією, а в тому, щоб отримати дохід за рахунок майбутніх дивідендів або різниці курсу купівлі-продажу акцій.

Основними проблемами, що стримують надходження іноземних інвестицій на підприємство є нерозвинута та нестабільна законодавча база, високий рівень бюрократії та витікаючої з неї корупції, складність механізмів оподаткування, невідшкодування ПДВ підприємствам тощо. Важливим фактором, який стоїть на перешкоді залученню іноземних інвестицій, є діючий національний режим валютного регулювання та оподаткування суб\'єктів підприємницької діяльності, створених за участю коштів чи майна іноземного походження, що діє згідно з Законом України \"Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб\'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження\". Згідно з цим Законом, підприємства з іноземним капіталом діють на тих самих підставах, що і підприємства без іноземного капіталу, а отже і не можуть користуватися ніякими особливими пільгами чи перевагами.

2. Динаміка іноземного інвестування в економіку підприємства.

За роки незалежності іноземними інвесторами в економіку України було вкладено прямих інвестицій на суму 7762 млн. доларів США (станом на 1 жовтня 2004 року), які надійшли в Україну з 111 держав. Динаміка прямого іноземного інвестування в Україні представлена на рисунку.

Міжнародна підприємницька інвестиційна діяльність

Рис.1. Динаміка прямого іноземного інвестування в Україні

Щодо розподілу прямих іноземних інвестицій за країнами їх надходження, то вони представлені у таблиці.

Таблиця

Прямі іноземні інвестиції в Україну за країнами їх надходження

Обсяг прямих іноземних інвестицій на 01.07.2003 р

млн. дол. США

%

Всього

6037,5

100,0

у тому числі:

США

997,6

16,5

Кіпр

631,1

10,5

Велика Британія

564,7

9,4

Британські Віргінські острови

481,4

8,0

Нідерланди

410,7

6,8

Німеччина

359,7

6,0

Російська Федерація

342,9

5,7

Швейцарія

300,1

5,0

Австрія

243,3

4,0

Республіка Корея

172,1

2,9

Інші країни

1533,9

25,2

З наведених даних видно, що найбільшими інвесторами в економіку України є США, Кіпр, Велика Британія та Британські Віргінські острови. Аналізуючи це, потрібно пам\'ятати, що частина цих інвестицій є частково іноземними, оскільки вони надійшли з офшорних зон (як Кіпр чи Британські Віргінські острови).

Розподіл прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності станом на 01.01.2003 р. наступний: харчова промисловість – 16,0% від загального обсягу іноземних інвестицій, гуртова торгівля та посередництво - 16,0%, машинобудування – 8,8%, фінансова діяльність – 8,1%, транспорт та зв\'язок – 7,2%.

Важливим є також розподіл іноземних інвестицій за регіонами України. Розглянемо його докладніше у таблиці 3, у якій бачимо, що третина усіх інвестицій припадає на місто Київ, а найменше іноземних інвестицій отримала Чернівецька область.

Таблиця

Прямі іноземні інвестиції в регіони України

Обсяг прямих іноземних інвестицій на 01.01.2003 р.

млн. дол. США

%

Україна

5339,0

100,0

у тому числі:

Автономна Республіка Крим

194,8

3,65

області:

Вінницька

38,4

0,72

Волинська

53,6

1,00

Дніпропетровська

359,4

6,73

Донецька

389,4

7,29

Житомирська

58,2

1,09

Закарпатська

127,7

2,39

Запорізька

362,0

6,78

Івано-Франківська

69,9

1,31

Київська

419,5

7,86

Кіровоградська

38,0

0,71

Луганська

51,6

0,97

Львівська

220,3

4,13

Миколаївська

65,4

1,22

Одеська

289,3

5,42

Полтавська

155,9

2,92

Рівненська

51,0

0,96

Сумська

127,6

2,39

Тернопільська

26,9

0,50

Харківська

164,1

3,07

Херсонська

55,8

1,05

Хмельницька

28,5

0,53

Черкаська

51,6

0,97

Чернівецька

15,0

0,28

Чернігівська

61,3

1,15

м. Київ

1848,9

34,63

м. Севастополь

14,9

0,28