ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...


 1. Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

We had a very busy lesson. Did you enjoy it? Well, dear business boys and girls, you get following marks:... .

 1. Домашнє завдання. Вправа 10 ст.32 РЗ, вправа 16 ст.53 підручника.

Урок № 5. Тема: Калорії. Поживні речовини.

Мета:

 • Практична: навчити розповідати про корисні продукти харчування, порівнювати їх за різними критеріями;

 • Освітня: розширити знання учнів про корисні продукти харчування, здійснювати міжпредметні зв\'язки;

 • Розвиваюча: розвивати інтелектуальний рівень учнів;

 • Виховна: виховувати свідоме прагнення вести здоровий спосіб життя.

Обладнання: таблиця калорій, аудіо запис Benny Benassy \"Illusion\" для проведення фізкультхвилинки, запис прислів\'я \"Don\'t live to eat, eat to live.\" на дошці.

Хід уроку.

 1. Організація класу. Привітання. Введення в іншомовну атмосферу.

Good morning, pupils. Glad to see you, healthy and wealthy, I believe. You\'ll have your lunch next break, won\'t you? Do you like meals in our school canteen?

 1. 2.1 Мовна розминка. Гра \"Супермен\": записати у зошиті меню для \"Starters\", \"Main courses\", \"Desserts\" (час виконання – по 30 сек.). Читають свої записи учні, у яких найбільше слів, інші можуть їх доповнити. Перевіряється правильність запису.

  1. Перевірка домашнього завдання: читання утворених речень вправи 10 РЗ, вибір кав\'ярні у вправі 16 підручника.

 1. Основна частина уроку.

3.1 Повідомлення теми та мети уроку.

English always used to say: \"Don\'t live to eat, eat to live\". Today we\'ll speak about things, important to our life and health.

  1. Введення поняття \"калорії\":

Tell me why do people eat? What food makes you feel good? What products you usually want to eat when you are very hungry? All these products give use energy. We use the word calories to say how much energy we can get from this or that thing. Different food can give us different amount of calories. Let\'s look through the table to see it.

  1. Ознайомлення з таблицею вправи 17 ст.54 підручника. Підрахунок кількості калорій, яку споживають діти з солодощами та щоденними продуктами.

3.4 Введення понять \"поживні речовини\" - бесіда за питаннями:

 • Your parents often say: \"Drink milk! Don\'t eat lots of candies and chips!\" How do you think, why do they say so?

 • Some models never eat sweets and buns. What are they afraid of?

 • Food gives us only energy or something else?

3.6Читання тексту з метою ознайомлення з назвами речовин, що входять у поняття \"Поживні речовини\" - вправа 18 ст.54: прочитати текст подумки та знайти еквіваленти до виділених слів. Проаналізувати малюнок вправи 19 ст.55 та назвати продукти, багаті на ті чи інші корисні речовини.

  1. Формування навичок обробки отриманої інформації. Робота в парах. Вправа 12 ст.33 РЗ: заповніть таблицю харчової цінності страв. Користуючись зразком речення на дошці зробіть власні висновки щодо харчової цінності своєї улюбленої страви.

My favourite food is borshch. It is really necessary to life, almost cheap and very tasty. This meal is very tasty and not very fattening.

  1. Фізкультхвилинка. Виконання спортивних вправ під сучасну музику.

Hands up! Hands down! And jump, jump, jump!

Turn left! Turn right! And jump, jump, jump!

Put your hands into the air! And dance, dance, dance!

 1. Закріплення. Розвиток навичок аудіювання тексту, що мітить нову лексику. Вправа 11 ст.32 РЗ – заповнити пропуски у тексті відповідно до ТS 18.

 2. Домашнє завдання. Вправа 13 ст.33 РЗ. Придумати свій комплекс вправ, щоб виступити на наступному уроці у ролі фітнес – інструктора.

 3. Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

Урок № 6. Тема: Здорова дитина – щаслива родина

Мета:

 • Практична :практикувати учнів у вживанні модальних дієслів та наказових речень, ознайомити з поняттям \"бути у формі\";

 • Освітня:розширити знання учнів про принципи ведення здорового способу життя та застосування їх на практиці;

 • Розвиваюча: розвивати уяву учнів в умовах рольової гри та мовний самоконтроль;

 • Виховна: прищеплювати усвідомлене прагнення ведення здорового способу життя.

Обладнання: запис прислів\'я \"After dinner sit a while, after supper walk a mile.\" на дошці, аудіо запис Benny Benassy \"Illusion\" для фітнес – хвилинки, відео урок \"Posnayko. Sport\".

Хід уроку.

1. Організація класу. Привітання. Введення в іншомовну атмосферу.

Hello, friends. How are you today? I wonder, who feels really healthy now? What do you do to be healthy?

2. 2.1. Мовна розминка. Вивчення римівки:

Skateboard, water skis, surfboard, wow!

Hop on your skateboard, let\'s go now!

Water skis, surfboard, skateboard, great!

Put on your water skis, don\'t you wait!

Surfboard, skateboard, water skis, hey!

Swim on your surfboard, ketch the wave!

2.2. Вибіркова перевірка домашнього завдання.

3. Основна частина уроку.

 1. Повідомлення теми та мети уроку.

Last time we learned an English proverb. Do you remember it? Another one says: \"After dinner sit a while, after supper walk a mile\". So, is it important to move much? What other things are important for your health? This is a nice topic to discuss at our today\'s lesson.

 1. Введення понять \"to be fit\" та \"fitness\":

  • Читання вправи 21 ст. 56 підручника з подальшою бесідою за питаннями вправи.

  • Перегляд відео уроку \"Posnayko. Sport\" та бесідою на тему \"Fitness. Sport\":

Do you want to go in for fitness?

What is your favourite kind of sports?

How often do you exercise?

 1. Робота у групах (3-4 учнів). Складання порад за списком вправи 22 ст.56 підручника. По закінченні роботи спікери двох груп читають поради стосовно чистоти тіла та одягу, перефразовуючи речення вправи:

What can happen if I eat too much chocolate?

 1. Розвиток навичок читання. Заповнення анкети \"Do you live a healthy life?\" (див.).

 2. Фітнес-хвилинка. Рольова гра \"Тренування у фітнес-центрі\": учень, який зголосився бути фітнес-інструктором, проводить тренування під сучасну музику за власним комплексом вправ.

 1. Складання всіма учнями класу \"My Fitness Resolution\" - списку правил для ведення здорового способу життя та запис його на дошці.

 2. Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

You know, today I decided to change some of my habits. And what about you? If it\'s really so, our lesson was useful for us. And you\'ve got some marks... .

 1. Домашнє завдання. Вправа 15 ст.35 РЗ, вправа 23 ст.56-57 підручника.

Appendices to the lesson

DO YOU LIVE A HEALTHY LIFE?