ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Хімічні ураження → Курсова робота


5

Тема 11 (2 частина).

Ураження СДОР. Клініка, перша медична допомога, організація рятувальних робіт в осередку хімічного ураження.

Завдання на СРС.

Вивчити вміст посібника по даній темі.

Ознайомитися з фізико-хімічною характеристикою і клінічними проявами при ураженнях хлором, аміаком, оксидом вуглецю, сірководнем, ФОР, й ін. видами СДОР, що частіше усього зустрічаються в нашому регіоні, а також особливостями надання першої медичної допомоги ураженим і організацією рятувальних робіт в осередку хімічного ураження (ОХУ).

Бути готовим відповісти на питання (див. список контрольних питань наприкінці теми).

Література.

 1. Атаманюк В.Г., і співавт. Цивільна оборона. Навчальний посібник.— М.: \"Высшая школа\", 1986.

 2. Цивільна оборона. Навчальний посібник під ред. Зав\'ялова.— М., 1989.

 3. Військова токсикологія, радіологія і медичний захист. Під ред. Н.В. Саватеєва.— Л., 1987.

 4. \"Медицина катастроф\". Матеріали міжнародної конференції МЗ СРСР 22-25 травня 1990.

 5. Франке З. Хімія отруйних речовин, т. 1.— М.: \"Хімія\", 1973.

 6. Сафонов А.Г. Навчальний посібник для підготування медичних сестер.— М., 1979.

 7. Решетов А.Ф. Підручник для підготовки санітарних дружин і постів.— М.: \"Медицина\". 1990.

 8. Лекційний матеріал.

Навчальні питання.

 1. Стисла характеристика хімічно небезпечних об\'єктів.

 2. Хіміко-фізичні властивості, клінічні ознаки і перша медична допомога при ураженнях хлором, аміаком, оксидом вуглецю, сірководнем і ін.

 3. Організація рятувальних робіт в осередку хімічного ураження. Заходи особистої безпеки при роботі на території, забрудненої СДОР.

1. Стисла характеристика хімічно небезпечних об\'єктів.

В даний час у світі використовуються в промисловості, у сільському господарстві і для побутових цілей мільйони тонн токсичних речовин, у тому числі 500 речовин, що відносяться до групи СДОР — найбільш токсичних для людини. Крім того, щорічно у світі спалюють до 10 млрд. тонн палива (кам\'яне вугілля, нафта, газ, сланці), внаслідок чого надходять в атмосферу, грунт, воду рік, а потім і в організм людини більш ніж 100 млн. тонн оксидів азоту, а усього до 700 різноманітних речовин. Внаслідок такого хімічного впливу на зовнішнє середовище створилася винятково несприятлива екологічна ситуація, у т. ч. і в нас у країні.

На території України є більш ніж 1500 промислових підприємств, що виробляють, зберігають і використовують більш 280 тис. тонн різноманітних СДОР. У зонах цих об\'єктів мешкають 22 млн. чоловік.

До хімічно небезпечних об\'єктів відносяться:

 1. Підприємства хімічної або нафтопереробної промисловості.

 2. Підприємства, оснащені холодильними установками м\'ясокомбінати, молокозаводи, рибокомбінати й ін.

 3. Водогінні, фільтрувальні станції, очисні споруди, що використовують хлор.

 4. Залізничні станції з рухомим складом зі СДОР.

 5. Склади і бази з запасами для дезинфекції, дезинсекції, дератизації сховищ із зерном.

 6. Склади і бази з запасами для отрутохімікатів, що використовуються у сільському господарстві.

Вихід СДОР в атмосферу може статися при аваріях авто- та залізничного транспорту, що перевозить у цистернах отруйні речовини, при аваріях на хімічних підприємствах і підприємствах, далеких від хімічної технології — пивзаводах, м\'ясокомбінатах, водогінній мережі.

СДОР може виходити в навколишнє середовище в газоподібному стані або рідкому, потім, випаровуючись, перетворюватися на пару або газ.

Клінічний прояв при впливі на організм людини залежить від характеру СДОР і його вражаючих властивостей.

СДОР вибірково уражають різноманітні відділи і системи нашого організму.

Класифікація СДОР різноманітна і залежить від хімічної структури, ступеня токсичності, тривалості дії, клінічних проявів й ін. чинників.

Класифікація СДОР

(по токсичній дії на організм і клінічний прояву)

 1. Речовини переважно задушливої дії:

хлор, фосген, хлорпікрин, трихлористий фосфор, дифосген.

 1. Речовини переважно загальноотруйної дії:

оксид вуглецю, синильна кислота, етилен хлорид.

 1. Речовини, що володіють задушливою та загальноотруйною дією:

сірководень, оксиди азоту, сірчистий ангідрид, акрилонітрил.

 1. Нейротропні отрути, тобто речовини нервово-паралізуючої дії, що порушують функції ЦНС і периферійної нервової системи:

ФОР — зарин, зоман, V-гази, хлорофос і ін. фосфорорганічні інсектициди (ФОІ)

 1. Речовини, що володіють задушливою і нейротропною дією:

аміак.

 1. Метаболічні отрути:

етиленоксид, метилхлорид.

 1. Речовини, що порушують обмін речовин і структуру клітини:

диоксин.

Що ми називаємо осередком хімічного ураження?

Осередок ураження СДОР — це територія, у межах якої сталися масові ураження людей, тварин і сільськогосподарських рослин у результаті впливу СДОР. Осередок ураження СДОР характеризується стійкістю, тобто тривалістю існування осередку зі зберіганням вражаючої дії (якщо більш 1 години зберігається — стійкі, менше 1 години — нестійкі) й ін.

Більш детально про це мова йтиме при вивченні тем № 4, 6.

Для Донбасу найбільш імовірними і небезпечними можуть стати аварії з виходом в атмосферу аміаку, хлору, сірководню, оксиду вуглецю, сірковуглецю тощо.

2. Хіміко-фізичні властивості, клінічні ознаки і перша медична допомога при ураженнях хлором, аміаком, оксидом вуглецю, ФОР, сірководнем тощо.

Хлор — зеленувато-жовтий газ із різким колючим запахом, у 2,5 рази важчий за повітря. Легко накопичується в підвалах, тунелях, підземних переходах, загалом, де можуть ховатися люди.

При виході з ємкостей димить. Добре розчиняється у воді, забруднюючи водойми, усе живе у водоймі гине.

Негорючий, але підтримує горіння багатьох органічних речовин: водню, ацетиленометалів. Водень утворює із хлором суміші, що вибухають на сонячному світлі. Точка кипіння -34,5°С, отже, навіть зимою хлор знаходиться в газоподібному стані. Легко зріджується. За тиску 5-7 атм. перетворюється в рідину. Транспортується в балонах і цистернах. При аварії та розливі рідкий хлор випаровується, створюючи з водяними парами білий туман.

1 кг рідкого хлору утворює 35 л газів. Великі нагромадження хлору можуть бути на фільтрувальних станціях, очисних спорудах, плавальних басейнах тощо.

Поріг сприйняття — 0,003 мг/л (ледь чутний запах хлору);

Вражаюча концентрація — 0,01 мг/л;

Смертельна токсодоза — 0,1-0,2 мг/л;