ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна БЖД. Безпека життєдіяльності. Охорона праці → Розрахунок природної вентиляції

РОЗРАХУНОК ПРИРОДНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ

У відповідності до санітарних норм у всіх приміщеннях повинна бути передбачена природна вентиляція.

Природна вентиляція здійснюється через витяжні канали, шахти, кватирки приміщень. Вона дозволяє подавати та видаляти із приміщень великі об\'єми повітря без застосування вентиляторів, тому вона дешевша від механічної.

За характером дії природна вентиляція може бути організованою та неорганізованою. Природна система вентиляції вважається організованою, якщо вона має устрій, що дає можливість регулювати напрямок повітряних потоків та величину повітрообміну. При неорганізованій вентиляції повітря подається та видаляється з приміщення за рахунок інфільтрації через нещільності та пори зовнішніх огороджень.

У сільськогосподарських виробничих приміщеннях повітря забруднюється різними шкідливими речовинами: пилом, газами, парою.

Для кожного виду приміщень установлені норми фізичного стану повітря і гранично допустимі концентрації шкідливих домішок.

Природна вентиляція являє собою труби прямокутного або круглого перерізу, що проходять через стельове перекриття і дах будівлі. Нижній кінець труб знаходиться в приміщенні, а верхній трохи вище гребеня даху будівлі. Через ці труби здійснюється природне відсмоктування повітря з приміщення. Приток чистого повітря потрапляє також через щілини у дверях, вікнах і стінах будівлі. У деяких будівлях для більш інтенсивного повітрообміну роблять припливні канали в нижній частині стін.

Переміщення повітря з приміщення по витяжних трубах відбувається за рахунок різниці об\'ємної ваги зовнішнього і внутрішнього повітря. Завдяки цій різниці на вході і виході витяжних труб створюється різниця тисків, яку можна визначити за формулою

Розрахунок природної вентиляції,

де h – висота відкритої з обох кінців вентиляційної труби, м;

Розрахунок природної вентиляції – вага 1 м3 повітря за зовнішньої температури;

Розрахунок природної вентиляції– вага 1м3 повітря за внутрішньої температури

Об\'ємну вагу повітря при заданій температурі можна визначити за формулою:

Розрахунок природної вентиляції,

де а – коефіцієнт розширення газів = 1 : 273;

1,293 – об\'ємна вага повітря при 0 оС.

Таблиця 1. Об\'ємна вага повітря Розрахунок природної вентиляціїза різної температури і різного барометричного тиску, кг/м3

t повітря, оС

Барометричний тиск, мм рт. ст.

725

730

735

740

745

750

755

760

765

770

-10

1,281

1,289

1,298

1,307

1,316

1,325

1,333

1,342

1,351

1,360

-8

1,271

1,280

1,288

1,297

1,306

1,315

1,323

1,332

1,341

1,350

-6

1,261

1,270

1,279

1,287

1,296

1,305

1,313

1,322

1,331

1,340

-4

1,252

1,261

1,269

1,278

1,286

1,295

1,304

1,312

1,321

1,330

-2

1,243

1,251

1,260

1,268

1,277

1,286

1,294

1,303

1,311

1,320

0

1,234

1,242

1,251

1,259

1,268

1,276

1,285

1,293

1,302

1,310

+2

1,225

1,233

1,242

1,250

1,258

1,267

1,276

1,294

1,298

1,301

+4

1,216

1,224

1,233

1,241

1,249

1,258

1,266

1,274

1,283

1,291

+6

1,207

1,215

1,224

1,232

1,240

1,249

1,257

1,265

1,274

1,282

+8

1,198

1,207

1,215

1,223

1,232

1,240

1,248

1,256

1,265

1,273

+10

1,190

1,198

1,206

1,215

1,223

1,231

1,239

1,247

1,256

1,264

+12

1,182

1,190

1,198

1,206

1,214

1,222

1,231

1,239

1,247

1,255

+14

1,173

1,181

1,190

1,198

1,206

1,214

1,222

1,230

1,238

1,246

+16

1,165

1,173

1,191

1,189

1,198

1,197

1,213

1,222

1,230

1,238

+18

1,157

1,165

1,173

1,181

1,189

1,193

1,205

1,213

1,221

1,229

+20

1,149

1,157

1,165

1,173

1,181

1,189

1,197

1,205

1,213

1,221