ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Психологія спілкування → Курсова робота


Курсова робота

на тему:

Психологія спілкування

ПЛАН

ВСТУП

І.ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО СПІЛКУВАННЯ

1.1. ПРИРОДА ЛЮДСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ

1.2. ФОРМУВАННЯ ПЕРШОГО ВРАЖЕННЯ – ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ У СПІЛКУВАННІ

ІІ. БАР\'ЄРИ СПІЛКУВАННЯ

2.1. ПРИРОДА БАР\'ЄРІВ СПІЛКУВАННЯ І ЇХ ЗВ\'ЯЗОК З ВИДАМИ СПІЛКУВАННЯ

2.2. ТИПИ БАР\'ЄРІВ СПІЛКУВАННЯ

ІІІ. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ БАР\'ЄРІВ У СПІЛКУВАННІ

3.1. ПСИХОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ПОДОЛАННЯ БАР\'ЄРІВ СПІЛКУВАННЯ

3.2. ПОДОЛАННЯ МОВНИХ ТА ЛОГІЧНИЙ ПЕРЕШКОД У СПІЛКУВАННІ

3.3. ПРИЙОМИ УСПІШНОГО СЛУХАННЯ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

У багатьох ситуаціях під час спілкування людина зіштовхується з тим, що її слова, її бажання і спонукання якось неправильно сприймаються співрозмовниками, \"не доходять\" до нього. Іноді навіть складається враження, що співрозмовник захищається від нас, від наших слів і переживань, що він зводить якісь перешкоди, захисні спорудження, бар\'єри і огорожі на шляху спілкування. Проходячи через накопичення цих бар\'єрів, наші слова частково застряють у них, частиною змінюються до невпізнанності, частиною западають у якісь закутки так, що знайти їх потім неможливо. Тим часом бувають і такі ситуації, коли те, що ми говоримо, не наштовхується на перешкоди, коли шлях для того, що передається, відкритий і досягається повне взаєморозуміння.

Людина не може жити без спілкування, щодня вона змушена обмінюватися інформацією з іншими людьми, повинна знаходити спільну мову з колегами по роботі, в сім\'ї, в інших суспільних сферах. Однак кожна людина по-своєму сприймає інформацію, тому не завжди можна знайти спільну мову з тим чи іншим співрозмовником. У даному випадку слід розглядати таке явище – як бар\'єри спілкування, які мають, в першу чергу, психологічний характер.

Дана робота якраз і присвячена вивченню питання про психологію спілкування, бар\'єри спілкування. Актуальність даної теми очевидна. Дослідження бар\'єрів спілкування, їх природи виникнення, дає змогу визначити шляхи їх усунення і подолання, краще зрозуміти як вести розмову з тим чи іншим співрозмовником, як краще досягати успіху в комунікації.

В даній курсовій роботі ставимо перед собою мету дослідити такі питання як: загальне поняття про психологію спілкування та його важливі складові, що впливають на його успішність, окремим розділом будуть досліджуватися питання про природу бар\'єрів спілкування та їх зв\'язок з видами спілкування, типи найбільш поширених бар\'єрів спілкування, в останньому розділі будуть розглядатися шляхи подолання бар\'єрів у спілкування, головні методи та прийоми успішного спілкування.

Дані питання на сьогоднішній день досить глибоко вивчалися багатьма вченими, однак не дивлячись на велику кількість літератури, не існує єдиного погляду на всі питання, пов\'язані з людським спілкуванням та його проблемами. Вивченням тих чи інших сторін спілкування зайняті різні науки: філософія і психологія, психіатрія і етологія, соціологія й інформатика. Для кожної з них поняття \"спілкування\" своє, та й усередині цих наук немає згоди.

Питання про ефективність людського спілкування - універсальне. Бар\'єри спілкування можуть бути зв\'язані з характерами людей, їх прагненнями, поглядами, мовними особливостями, з манерами спілкування. І причини багатьох конфліктів, взаємних розбіжностей і невдоволення людей як в особистій, так і в професійній сферах не в останню чергу криються саме в нерозумінні прийомів ефективного спілкування, у невмінні ними користатися.

Практично для всіх людей важливо вміти спілкуватися таким чином, щоб їх правильно розуміли, щоб їх слухали і чули. Тому, важливо знати способи подолання бар\'єрів.

Керувати ефективністю можуть обидва партнера, що говорить і слухає, і кожний з них може зіграти свою роль як у підвищенні, так, і в зниженні ефективності спілкування.

У даній роботі використовувалися такі методи наукового дослідження: як літературний, порівняльний, метод аналізу, синтезу та узагальнення.

Гадаємо, що дана робота сприятиме більш глибшому розумінню психологічних процесів, які відбуваються під час спілкування.

І. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО СПІЛКУВАННЯ

1.1. Природа людського спілкування

Перш, ніж приступати до питання про психологію спілкування,та бар\'єри спілкування, необхідно відповісти на питання, що таке, власне, спілкування?

Вивченням тих чи інших сторін спілкування зайняті різні науки: філософія і психологія, психіатрія і етологія, соціологія й інформатика. Для кожної з них поняття \"спілкування\" своє, та й усередині цих наук немає згоди. Складність досягнення єдності в розумінні того, що таке спілкування, з одного боку, зв\'язана з його повсюдністю, що видна неозброєним оком і яка чинить опір всяким спробам обмежити коло досліджуваного явища. З іншого боку, спроби охопити всі можливі складові спілкування приводять до того, що воно саме зникає, розчиняється, утрачаючи свою живу тканину і перестаючи бути схожим на те, що ми зв\'язуємо з цим поняттям. У результаті або розглядаються якісь окремі частини і види спілкування (ділове, дружнє, невербальне), або виділяються і вивчаються такі закономірності, що можуть бути загальними для всіх ситуацій спілкування, наприклад, спілкування як комунікація, як прийом і передача інформації.

Ось одне з визначень міжособистісного спілкування:

Спілкування - це процес взаємодії принаймні двох осіб, спрямований на взаємне пізнання, на встановлення і розвиток взаємин, надання взаємовпливу на стани, погляди і поведінку, а також на регуляцію їхньої спільної діяльності.

Розглядаючи процес пізнання людиною людини в спілкуванні, один з основоположників радянської психології, С.Л.Рубінштейн, писав: \"У повсякденному житті, спілкуючись з людьми, ми орієнтуємося в їх поведінці, оскільки ми як би \"читаємо\" її, тобто розшифровуємо значення її зовнішніх даних і розкриваємо зміст тексту, що виходить таким чином, у контексті, що має свій внутрішній психологічний план . Це \"читання\" виникає швидко, оскільки в процесі спілкування з навколишніми у нас виробляється своєрідний підхід, який більш-менш автоматично функціонує до їх поведінки\".

Дуже важливим у спілкуванні є перше враження. Звичайно, перше враження це не завжди остаточний висновок про співрозмовника, але важливо, що із самого початку саме на його основі будується спілкування і це особливо важливий момент у контексті дослідження питання про бар\'єри спілкування.

У будь-якому випадку головним регулятором у побудові спілкування буде той образ партнера, та уява про нього, що є в кожного, тому що саме до цього образа і буде звернене спілкування.

Але відкіля він узявся, цей образ партнера? Якщо врахувати швидкість і невимушеність \"виникнення\" першого враження, то легше всього уявити собі це так: ледь побачивши людину, ми отримуємо звідкись уже готове уявлення і просто як би \"навішуємо\" його на людину і надалі звертаємося вже не до реального партнера, а до цього свого уявлення про нього.