ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Діловодство. Бібліотечна справа → Договір оренди приміщення

ДОГОВІР оренди приміщення

м.___________________ \"___\" ________________ 200__ р.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: _______________________________________________________________________________,

в особі директора _____________________________________________________________________________________,

що діє на підставі ________________, з одного боку, і

ОРЕНДАР: ______________________________________________________________________________________,

в особі директора _____________________________________________________________________________________,

що діє на підставі ________________, з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає‚ а ОРЕНДАР бере в тимчасове володіння наступну споруду (далі за текстом – \"об\'єкт‚ що орендується\"):

1.1. Об\'єкт‚ що орендується‚ являє собою будинок‚ що стоїть окремо‚ з підсобними (допоміжними) спорудами.

1.2. Адреса: ________________________________________________________.

1.3. Загальна площа: ________________.

1.4. Площа підвальних приміщень:___________________________.

1.5. Розмір земельної ділянки‚ що передається у користування разом з об\'єктом‚ що орендується: ____________________________________________________________.

1.6. Вартість об\'єкта‚ що орендується: ________________________________________.

1.7. Кількість поверхів: _________________________________________________.

1.8. Стан об\'єкта‚ що орендується‚ на момент передачі в оренду: _________________.

1.9. Недоліки майна‚ що орендується: __________________________________________________________.

1.10. Супутні споруди та підсобні приміщення загальною площею:

1. _______________________________________________________________________ кв.м.

2. _______________________________________________________________________ кв.м.

2. МЕТА ОРЕНДИ

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБ\'ЄКТА В ОРЕНДУ

3.1. Приймання-передача об\'єкта‚ що орендується‚ здійснюється двосторонньою комісією‚ що складається із представників сторін.

3.2. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію та приступити до передачі об\'єкта‚ що орендується‚ протягом ________ з моменту підписання Даного Договору.

3.3. Протягом терміну за п.3.2 Даного Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ повинен виїхати з об\'єкта‚ що орендується‚ та підготувати його до передачі ОРЕНДАРЕВІ.

3.4. Об\'єкт‚ що орендується‚ повинен бути переданий ОРЕНДОДАВЦЕМ та прийнятий ОРЕНДАРЕМ протягом ____________ з моменту початку роботи двосторонньої комісії.

3.5. При передачі об\'єкта‚ що орендується‚ складається акт здачі-приймання‚ який підписується членами двосторонньої комісії.

3.6. Об\'єкт‚ що орендується‚ вважається переданим в оренду з моменту підписання акту здачі-приймання.

4. ТЕРМІН ОРЕНДИ

4.1. Термін оренди складає ________________ років з моменту прийняття об\'єкта‚ що орендується‚ за актом здачі-приймання.

4.2. Якщо жодна сторона в термін _______ до закінчення Даного Договору не заявить про намір його розірвати‚ Даний Договір автоматично пролонгується на термін _________.

4.3. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою сторін.

4.4. ОРЕНДАР має право відмовитися від Даного Договору‚ попередивши ОРЕНДОДАВЦЯ в термін _________________‚ при цьому сплачена наперед орендна плата ОРЕНДАРЕВІ не повертається.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Розмір орендної плати за весь об\'єкт‚ що орендується‚ у цілому складає ________ ___________ грн. за __________________________________________.

(термін)

5.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ наперед не пізніше ________ числа кожного ________________________.

(місяця‚ квартала‚ півріччя)

5.3. ОРЕНДАР зобов\'язаний протягом ___________ з моменту прийняття об\'єкта‚ що орендується‚ перерахувати орендну плату за _______________________________ авансом.

(строк)

5.4. Розмір орендної плати може переглядатися сторонами 1 раз протягом __________

(строк)

за згодою сторін.

5.5. Орендна плата за узгодженням сторін може вноситися в натуральній або змішаній формі продуктами харчування‚ товарами‚ послугами.

5.6. ОРЕНДАР має право вносити орендну плату наперед за будь-який термін у розмірі‚ що визначається на момент оплати. У цьому випадку порядок перегляду орендної плати за п.5.4 Даного Договору на термін оплати не застосовується.

6. ПРАВА ТА ОБОВ\'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право 1 (один) раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання ОРЕНДАРЕМ об\'єкта‚ що орендується‚ у відповідності до умов Даного Договору.

6.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ за Даним Договором втрачає право розпорядження об\'єктом‚ що орендується‚ на термін оренди без письмової згоди ОРЕНДАРЯ.

7. ПРАВА ТА ОБОВ\'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. ОРЕНДАР зобов\'язується:

– використовувати об\'єкт‚ що орендується‚ за його цільовим призначенням у відповідності до п.2 Даного Договору;

– своєчасно здійснювати орендні платежі;

– самостійно і за власний рахунок здійснювати капітальний ремонт об\'єкта‚ що орендується‚ протягом терміну оренди;

– нести всі витрати з експлуатації об\'єкта‚ що орендується;

– утримувати об\'єкт‚ що орендується‚ у повній справності;

– здійснювати за власний рахунок поточний ремонт об\'єкта‚ що орендується‚ у термін ________;

– не здійснювати без письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ перебудову‚ добудову та перепланування об\'єкта‚ що орендується;