ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Політологія. Політика → Світ політики та природа політичного

Реферат на тему:

Світ політики та природа політичного

План

1. Предмет та специфіка політичної науки.

2. Природа політичного. Межі політичного в суспільстві.

3. Політичне життя та специфіка його осягнення. Методи політичної науки.

Про предмет та метод політичної науки

Головний парадокс політики полягає в тому, що, з одного боку, вона існує з того часу, як склалася публічна влада і суспільство розділилося на керуючих і керованих, але, з іншого боку, політичне життя в сучасному змісті слова виникає лише в демократичному суспільстві, що визнає розбіжність групових інтересів і допускає їхнє змагання у формі політичного суперництва. У традиційних суспільствах (як і в сучасних тоталітарних режимах) немає політичного життя як процесу, у ході якого визначаються носії влади – вони там заздалегідь відомі.

Про політика можна сказати те ж саме, що Ф.Хайек сказав про ринкову конкуренцію: вона є процедурою відкриття таких факторів, які було б неможливо відкрити по-іншому, тому що вони носять невизначений характер. Ось ключове поняття сучасного політичного процесу – незумовленість результату.

Таким чином, специфіка політики відкривається з позиції теорії ігор. Участь у політичній грі, як і в будь-якій іншій, має сенс лише остільки, оскільки її результати не визначені і, отже, кожний з гравців має свій шанс. Якщо ця умова порушується, то ми можемо констатувати, що нормальне політичне життя відсутнє. Усі ми пам\'ятаємо комуністичні \"вибори\" на безальтернативній основі – до нормального політичного процесу вони відношення не мають. Не дає гарантій і багатопартійність, якщо вона представлена так, що \"керівну партію\" оточують партії-сателіти.

Отже, можна дати перше визначення політики: вона є форма ризикової діяльності, у ході якої учасники сперечаються один з одним з приводу можливості визначати характер і поведінку влади. Вирішальним тут є принцип невизначеності, відбитий у понятті ризику. Уже це поняття виводить сучасну політичну науку за межі класичного детермінізму, що формулює свої \"непорушні закономірності\" та визначені фінали.

Зокрема, марксистська методологія виключає політичне бачення саме тому, що орієнтується на заздалегідь відомих переможців (клас – гегемон, партія – авангард).

Але гру робить цікавою не тільки відносна рівність шансів, але й характер ставок. Якщо ставки нікого не цікавлять, гра не залучить по-справжньому цікавих учасників. Тільки тоді, коли політика розглядається як процес, у ході якого справді зважуються життєво важливі питання, вона провокує суспільні пристрасті і залучає яскраві характери. І тут ми зіштовхуємося з ще одним парадоксом політики. Люди, що твердо тримаються на ногах, вирішують свої повсякденні проблеми поза політикою. Власне, саме це відбивається у знаменитому принципі класичного лібералізму – невтручання держави у повсякденне життя громадян. \"Політична людина\" відрізняється від \"економічної людини\" ліберальної класики своєю схильністю переміщати рішення соціальних проблем зі сфери громадянського суспільства у сферу держави.

Класика в принципі припускає, що громадянськи відповідний спосіб життя – це неполітичний спосіб життя. Люди, що поважають себе, не покладають своїх надій на державу: вони вирішують свої проблеми самостійно. Тут необхідно зауважити ще один постулат ліберальної класики: про \"природну людину\" і \"природний стан\". Просвітники XVIII ст. схильні були ототожнювати цивільний стан із природним станом. Головну проблему вони бачили в тому, щоб усунути \"штучні\" феодальні установи, що сковують волю \"природної людини\", (\"розумного егоїста\"). Цей просвітницький забобон дожив до наших днів. Наші реформатори з подачі своїх західних учителів теж ототожнювали \"економічну людину\" з \"природною\" і тому сподівалися, що як тільки будуть прибрані \"штучні перешкоди\" тоталітарного порядку, сам собою виникне цивільний стан із усіма його атрибутами – ринком, відносинами партнерства і т.ін.

Незабаром прийшло гірке розчарування: тотальний відступ держави як суспільного регулятора відкрив дорогу не відносинам партнерства, а відносинам ледь не тотального пограбування, обману і насильства.

І справа зовсім не в тому, що такою є специфіка пострадянського населення, яке відвикло від цивільної саморегуляції і самодіяльності. Сучасні аналітики, уважно вивчаючи умови економічного старту на Заході, установили, що ринкові відносини засновані не на природному стані, а на правовому. Тільки право заспокоює експропріаторські наміри \"сильних\" і ставить їх у ситуацію, коли здобути бажану \"споживчу вартість\" вони можуть тільки вступивши у відносини партнерського обміну з іншими. Таким чином, у правовому стані сила більше не приносить дивідендів. Цінності й установки цивільного партнерства не даються від народження і не входять у генетичну програму природного \"розумного егоїзму\", а випливають з досвіду правового стану, що знецінює голу силу. У світлі цього ми змушені по-новому глянути на політичну сферу: вона не є винятковим притулком невдах, не здатних існувати за нормами партнерського обміну, через що вони звертаються до влади за заступництвом; вона є притулком усіх, зберігаючи суспільство від стихії насильства. Отже, ліберальний принцип \"держава-мінімум\" має потребу в уточнюючій інтерпретації: для підтримки нормальних партнерських відносин потрібна правова невсипущість держави, що запобігає порушенню правил гри.

Якщо знову вдатися до аналогії з грою, то вимальовується образ держави як судді, якому категорично заборонено втручатися на користь однієї з команд, але настільки ж категорично ставиться в обов\'язок неухильно стежити за тим, щоб не було порушення правил. Політика, таким чином, виступає як інноваційний процес виробництва нових владних статусів і впливів у межах універсальної (загальнообов\'язкової) правової норми. У цьому розумінні правомірно говорити про єдиний політико-правовий комплекс. Політика поза правом самознищується, тому що стихія сили або руйнує цивілізоване суспільство, або веде до диктатури, що виключає нормальну партійно-політичну змагальність. Таким чином, основне питання політичної теорії, що стосується самих умов існування політики, має дві сторони. Одна вказує на те, які умови вимагаються, щоб політична гра велася активно, зберігала зміст і залучала інтерес, інша – на те, які зусилля вимагаються для проведення її у цивілізованих рамках.

Що стосується першої сторони, то вона включає рішення наступних проблем.

На світоглядному рівні учасники політичної гри діють у рамках відкритої невизначеної і негарантованої історії, нікому не передоручають монопольне право виступати від їх імені. Справді, якщо існує те чи інше \"велике вчення\", що заздалегідь відкриває нам \"фінал історії\", і є авангард, що реалізує цю історичну необхідність, то створюється така ситуація, у якій вільна політична змагальність швидше за все буде відкинута: озброєний \"великим вченням\" авангард краще знає інтереси народу, ніж сам народ. Тому навіть якщо електоральна більшість \"через непорозуміння\" чи через незнання вищих історичних істин відмовила йому у своїй довірі, вона зберігає моральне право захоплювати й утримувати владу в ім\'я \"вищого блага\". У такий спосіб політичний суверенітет народу зберігає духовну легітимність лише за умови, що за спиною народу не майоріє прихована необхідність – велика доля історії. У цьому змісті ми й говоримо про те, що демократична політична культура носить світський та емпіричний характер.