ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізика → Використання елементів інтерактивних технологій на уроках фізики

РЕФЕРАТ

на тему:

Використання елементів інтерактивних технологійна уроках фізики

Тема: Робота і потужність електричного струму

Мета: з\'ясувати поняття роботи й потужності електричного струму; розвивати в учнів уміння встановлювати взаємозв\'язки між фізичними величинами, явищами і процесами, виховувати працьовитість.

Обладнання: електрична плитка, паяльник, лічильник.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Опитування теоретичного матеріалу. Інтерактивна вправа \"Робота в парах\".

Учні ставлять запитання один одному.

1) Яке з\'єднання провідників називається послідовним?

2) Яке з\'єднання провідників називається паралельним?

3) Які переваги має паралельне з\'єднання провідників над послідовним?

4. Яка електрична величина однакова для всіх провідників, з\'єднаних послідовно?

5) Як знайти загальний опір коли при послідовному з\'єднанні?

6) Як знайти повну напругу в колі при послідовному з\'єднанні?

7) Яка з основних електричних величин є однаковою для всіх віток паралельного з\'єднання?

8) Як виражається сила струму в колі до його розгалуження через сили струмів в окремих вітках розгалуження?

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

 • Що таке електричний струм?

 • Назвати споживачі електричного струму.

 • Яка умова того, щоб струм виникав?

 • Що називають електричною схемою?

 • Що вам відомо про силу струму, електричну напругу і електричний опір?

 • Для чого призначений реостат в колі?

 • Яку роботу виконує струм?

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення вчителя (з елементами бесіди).

Достатньо пригадати теплову, магнітну й хімічну дії струму, як стає зрозуміло, що електричний струм має енергію. Ці дії свідчать про те, що електрична енергія може перетворюватися в теплову, світлову, механічну енергії. А будь0яке перетворення енергії з одного виду в інший характеризується виникання роботи.

Отже, електричний струм при проходженні на певній ділянці кола виконує роботу, яку можна підрахувати.

Запишіть тему уроку: \"Робота і потужність електричного струму\".

Учні! Пригадайте означення напруги.

Використання елементів інтерактивних технологій на уроках фізики , де А – робота, виконується при перенесенні заряджених частинок на певній ділянці кола;

q – заряд, що переноситься на цій ділянці;

U – напруга на даній ділянці кола.

Очевидно, А =U.q (1)

Щоб визначити роботу електричного струму на певній ділянці електричного кола, потрібно напругу на цій ділянці кола помножити на заряд, перенесений через неї.

Тепер пригадайте означення сили струму: Використання елементів інтерактивних технологій на уроках фізики (2), звідки q= I.t, тому А= Ut(3). Якщо U-1B, I=1A, t=1C, маємо А=1Дж 1 Дж = 1В.1А.1с=1В.А.С

Спробуйте проаналізувати формула (3) і дати тлумачення одиниці роботи джоуль. Якщо маємо фізичну величину, то як чим її виміряти.

2. Демонстрування будови електричного лічильника.

3. Слово вчителя.

Якщо йдеться про виконання роботи, варто згадати про швидкість її виконання, тобто про потужність. Пригадайте із 7 класу:

 • Спробуйте записати формулу й одиницю потужності електричного струму.

 • Дайте визначення одиниці потужності 1 Вт.

4. Робота з підручником.

- Розгляньте мал.. 2.64 (6.123) і табличку частинних та кратних одиниць потужності (с.122).

V. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Як визначають роботу електричного струму?

 2. Як визначають потужність?

 3. Назвіть одиниці вимірювання роботи й потужності.

 4. Розв\'яжіть задачу.

В електроосвітлювальну мережу ввімкнули електроприлад потужністю 2 кВт. Яку роботу виконає електричний струм протягом 10 годин?

5. Заповнення таблиці \"зведена таблиця фізичних величин\".

VІ. Підсумок уроку.

Інтерактивна вправа \"Незакінчені речення\".

Учитель формулює незакінчене речення і пропонує учням висловитися, щодо підсумку уроку, закінчуючи його. Кожний наступний учасник обговорення повинен починати свій виступ із запропонованої формули. Учні працюють з відкритими реченнями: \"На сьогоднішньому уроці ми дізналися...\", \"На сьогоднішньому уроці найважливішим відкриттям для мене було...\"

VІІ. Домашнє завдання.

Вивчіть 40. Прочитайте інструкцію до Л.Р. №7.

Тема: Кількість теплоти, що виділяється у провіднику зі струмом

Мета: глибше з\'ясувати поняття теплової дії струму та кількісної міри цієї величини; добиватися свідомого розуміння учнями закону збереження й перетворення енергії на прикладі перетворення електричної енергії у внутрішню, розвивати логічне мислення, виховувати інтерес до знань.

Обладнання: електрична праска, запобіжники, паяльник, електричний патрон, електрична лампочка, різні типи електроламп.

Хід уроку.

І. Аналіз результатів лабораторної роботи.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Двоє учнів виконують завдання на дошці за індивідуальними картками.

Картка №1

Яку роботу виконує електричний струм в електродвигуні настільного вентилятора за 30с, якщо при напрузі 220В сила струму в двигуні дорівнює 0,1А?

Картка №2

Визначте потужність, що споживається електричною лампою, ввімкненою в мережу з напругою 220В, якщо відомо, що опір нитки розжарення лампи 484 Ом.

У цей час перевіряю наявність домашнього завдання в учнівських зошитах. Обговорюється процес розв\'язування домашніх задач, сильніші учні відповідають на запитання слабших.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Пояснення вчителя.

Під час проходження електричного струму провідник нагрівається. Це теплова дія струму.

Незалежно один від одного російський фізик Ленц та англійський фізик Джоуль досліджували теплову дію струму й експериментально встановили, що кількість теплоти, яка виділяється в провіднику під час проходження в ньому електричного струму, прямо пропорційна квадрату сили струму, опорові провідника і часові проходження стуму:

Q=І2Rt(1)

Ця формула математично виражає закон, який дістав назву закону Джоуля-Ленца. Використавши закон Оа для ділянки кола ( ), із рівності (1) матимемо:

Якщо на даній ділянці кола вся електрична енергія перетворюється внутрішню (електрична плитка, електрочайник, електрична праска), то можна використовувати будь-яку з цих формул. Для працюючого електродвигуна (електрична енергія лише частково перетворюється у внутрішню, а більша її частина – в механічну енергію) за формулами (2) і (3) знаходимо повну роботу, а за формулою (1) – кількість теплоти, що виділяється.

Розв\'яжемо задачу. На цоколі лампочки написано: 220В, 100Вт. За цими даними визначте кількість теплоти, що виділяється в спіралі лампочки за 5 хв світіння.

Дано:

U=220B

P=100 Вт

t=5хв=300с

Розв\'язання

В даному прикладі можна вважати, що майже вся електрична енергія перетворюється у внутрішню, тому можна використати будь-яку з формул (10-(4). Очевидно. Найкраще підходить формула (4).

Q-?

Q = P.t = 10 Вт .300С=30000 Дж = 30 кВж.

Відповідь. Q= 30 кДж.

2. Робота з підручником.

- Прочитайте 42 \"Застосування теплової дії струму на практиці\"

- Розгляньте будову лампочки, запобіжника, що знаходиться на вашому столі.

- Продумайте відповіді на запитання, записані на дошці.

3. Бесіда за питаннями, що записані на дошці: