ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Філософія. Історія філософії → Огляд твору \"Фейєрбах і кінець класичної німецької філософії\" Ф.Енгельса

Це тільки загальний огляд марксового розуміння історії, яке наносить смертельний удар в області історії подібного до того, як діалектичне розуміння природи робить непотрібною і неможливою усяку натурфілософію. Тепер завдання в цих областях полягає не у тому, щоб вигадувати зв\'язки із голови, а у тому, щоб відкривати їх в самих фактах. За філософією, вигнаною із природи і з історії, залишається, таким чином, ще тільки царство чистої думки, оскільки воно ще залишається: вчення про закони самого процесу мислення, логіка і діалектика.

Додаток К. Маркс Тези про Фейєрбаха

(1)

Основний недолік всього попереднього матеріалізму - включаючи і фейєрбахівський - полягає у тому, що предмет, дійсність, чуттєвість береться тільки у формі об\'єкта, або у формі споглядання, а не як людська чуттєва діяльність, практика, не суб\'єктивно. Звідси і виникло, що діяльна сторона на противагу матеріалізму, розвивалась ідеалізмом, але тільки абстрактно, так як ідеалізм не знає дійсної, чуттєвої діяльності як такої. Фейєрбах хоче мати справу з чуттєвими об\'єктами, дійсно відмінними від уявних об\'єктів, але саму людську діяльність він бере не як предметну діяльність. Тому в \"Сутності християнства \" він розглядає, як істинно людську, тільки теоретичну діяльність, тоді коли практика береться і фіксується в брудноторгашівській формі її прояву. Він тому і не розуміє значення \"революційної \", \" практично - критичної \" діяльності.

(2)

Питання про те, чи має людське мислення предметну істинність, -питання не теорії, а практики. Тому дискусія про дійсність чи не дійсність мислення, ізольована від практики, є схоластичним питанням.

(3)

Матеріалістичне вчення про те, що люди є продуктами обставин і виховання, що змінені люди є продуктами інших обставин і виховання, забуває, що обставини змінюються саме людьми і що вихователь сам повинен бути вихованим. Вона призводить до того, що ділить суспільство на дві частини, одна з яких височіє над суспільством. Співпадання зміни обставин і людської діяльності може розглядатися і бути зрозумілим раціонально тільки як революційна практика.

(4)

Фейєрбах виходить з факту релігійного самовідчуження, із роздвоєння світу на релігійний, уявний світ і дійсний. Він зводить релігійний світ до його земної основи. Він не помічає, що після цього ще одне залишається незробленим, а саме: земна основа віддаляє себе від себе земної і переносить себе в небо як деяке самостійне царство, і ця обставина може бути пояснена лише саморозірваністю і самосуперечністю цієї земної основи. Отже, остання сама має бути зрозумілою у своєму протиріччі, а потім практично революціонізована шляхом усунення цього протиріччя.

(5)

Невдоволений абстрактним мисленням, Фейєрбах апелює до чуттєвого споглядання; але він розглядає чуттєвість не як практичну, людську чуттєву діяльність.

(6)

Фейєрбах зводить релігійну сутність до людської сутності. Але сутність людини не є абстракт, властивий окремому індевиду. В своїй дійсності вона є сукупністю всіх суспільних відносин.

Фейєрбах, який не займається критикою цієї дійсної сутності, виявляється тому вимушеним:

1) абстрагуватися від ходу історії, розглядати релігійне почуття відособлено і припустити абстрактного - ізольованого - людського індевіда;

2) тому у нього людська сутність може розглядатися тільки як \" рід \", як внутрішня, німа всезагальність, що пов\'язує індивідів тільки природними узами.

(7)

Тому Фейєрбах не бачить, що \" релігійне почуття \" саме є узагальнений продукт і що абстрактний індивід, який підлягає аналізу, в дійсності належить до певної суспільної форми.

(8)

Суспільне життя є за своєю сутністю практичним. Всі містерії, які ведуть теорію в містицизм, знаходять своє раціональне вирішення у людській практиці і в розумінні цієї практики.

(9)

Найбільше, чого досягає споглядальний матеріалізм, тобто матеріалізм, який розуміє чуттєвість не як практичну діяльність, це - споглядання ним окремих індивідів в \" громадському суспільстві \".

(10)

Точка зору старого матеріалізму є \" громадянське \" суспільство; точка зору нового матеріалізму є людське суспільство, або осуспільнене людство.

(11)

Філософи лише по різному пояснювали світ, але справа полягає у тому, щоб його змінити.