ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Філософія. Історія філософії → Біографія І.Канта. Догматичний і критичний етапи творчості

У 1730 році Кант надійшов у початкову школу, а в 1732 році за порадою друга родини Кантів пастора Франца Альберта Шульца хлопчика віддали в державну церковну гімназію - \"колегію Фрідріха\", на латинське відділення. Основними предметами в гімназії були латинь (до 20-ти годин у тиждень) і богослов\'я. Обов\'язковими були також грецька і давньоєврейська мови, вивчення яких входило в програму курсу богослов\'я. Проводилися факультативні заняття по математиці, музиці, французькій і польській мовам. Природознавство й історія не викладалися. Завдяки природним здібностям і старанності Кант, незважаючи на кволе здоров\'я, був одним із кращих учнів гімназії. Його батьки хотіли, щоб хлопчик став священиком, але під впливом викладача латині Генденрейха Кант захопився античною поезією, філологією і неприязно відносився до зовнішніх проявів релігійного культу.

Восени 1740 року у віці 16-ти років Кант надійшов у Кенігсбергскій університет. Дотепер невідомо точно, на якому факультеті він учився, тому що в збережених списках студентів немає вказівок на те, до якого факультету відносився кожний з них. В університеті існувало чотири факультети, три з них: богословський, медичний і юридичний відносилися до \"вищих\", а філософський - до \"нижчих\". Згідно з наказом Фрідріха Вільгельма I, студенти могли числитися тільки на одному з вищих факультетів, тому що \"солдатському королю\" потрібні були насамперед грамотні службовці, а до філософії він відносився досить скептично. Перші біографи Канта думали, що він вибрав теологію, однак, проаналізувавши перелік предметів, яким майбутній філософ приділяв найбільшу увагу, можна зробити висновок, що він, імовірно, учився на медичному факультеті. Гімназичне захоплення філологією перемінилося інтересом до фізики і філософії. Сильний вплив на становлення Канта в цей період зробив професор Мартін Кнутцен. Від нього молода людина вперше почула ім\'я Ньютона і під його керівництвом на четвертому році навчання прийнявся за перший самостійний твір по фізиці. Першу свою роботу Кант писав три роки - з 1743 по 1746 рік. Називалася вона \"Думки про щиру оцінку живих сил\". Ця робота являла собою спробу виступити арбітром у суперечці картезіанців і лейбніціанців про вимір кінетичної енергії. Створюючи цю роботу, Кант, по - видимому, не знав, що вже в 1743 році Даламбер дав універсальне рішення проблеми, виразивши його формулою F=mvv/2. Кант, сам того не відаючи, по суті лише повторив рішення Даламбера. Однак робота містила ряд оригінальних висновків, у тому числі міркування про зв\'язок тривимірності простору і закону всесвітнього тяжіння. \"Думки ...\" друкувалися з 1746 по 1749 рік. Після виходу книги у світло, Кант посилає по екземплярі швейцарському вчен і поету Альбрехту Галлеру і математику Леонардові Єйлеру, однак, відповіді на ці поштові відправлення він не одержав. Можливо, причиною тому послужив описаний вище промах молодого вченого. Незважаючи на те, що перша робота не принесла Канту популярності й уступає, природно, по масштабі більш пізнім його працям, вже в цій роботі проявилася характерна риса всієї його філософії - з\'єднання безкомпромісного прагнення до істини зі схильністю до розумних компромісів, коли в наявності дві крайні точки зору.

У 1747 році, не захистивши магістерської дисертації, Кант уперше залишає Кенігсберг. Однак його мандрівки обмежуються межами Східної Пруссії. У глухій провінції філософ пробує себе в ролі домашнього вчителя послідовно в трьох родинах: пастора села Юдшен у Литві, багатого поміщика під Остероде і графа Кайзерлінга. У Пруській глушині Кант придбав педагогічні навички, пройшов школу життєвого досвіду. Вільний доступ до книг і достаток вільного часу заклали фундамент майбутньої наукової діяльності. У цей період Кант написав рукопис з астрономії: \" Космогонія - спроба пояснити походження світобудови, утворення небесних тіл і причини їхнього руху загальними законами розвитку матерії відповідно до теорії Ньютона\". Стаття була написана на конкурсну тему, запропоновану Пруською академією наук, але молодий учений не зважився взяти участь у конкурсі. Стаття була опублікована тільки 1754 року після повернення Канта в Кенігсберг. Трохи пізніше, наприкінці літа 1754 року, Кант публікує другу статтю, присвячену також питанням космогонії, - \"Питання про те, чи старіє Земля з фізичної точки зору\". Ці дві статті були як би прелюдією до космогонічного трактату, що був незабаром написаний. Його остаточна назва говорила \"Загальна природна історія і теорія неба, або спроба витлумачити будівлю і механістичне походження усієї світобудови, виходячи з принципів Ньютона\". Трактат вийшов анонімно в 1755 році, і незабаром в одному з гамбурзьких видань з\'явилася схвальна рецензія. Робота являє собою своєрідну спробу сполучити допитливість натураліста зі звичними з дитинства догматами церкви. Приступаючи до викладу космогонічної системи Кант заклопотаний одним: як погодити її з вірою в бога. Філософ переконаний, що протиріччя між його гіпотезою і традиційним релігійним (християнським) віруванням немає. Однак, очевидно що подібність його поглядів з ідеями древніх матеріалістів - Демокріта і Єпікура. Як і ці філософи, Кант думав, що первісним станом природи був загальне розсіювання первинної речовини, атомів. Він показав, як під впливом чисто механістичних причин з первісного хаосу матеріальних часток могла утворитися наша сонячна система. Таким чином, філософ заперечував за богом роль \"зодчого вселенної\". Однак, він бачив у ньому усе-таки творця тому спочатку розсіяної речовини, з якого (за законами механіки) виникла нинішня світобудова. Проблемою, що Кант не зміг вирішити природньо науковим шляхом, була проблема виникнення органічної природи. Філософ визнавав що, законів механіки недостатньо для розуміння сутності життя. Природньо, що виникнення живої природи він пояснював також існуванням і діяльністю бога.

До кінця 1755 року Кант був вже автором двох статей і двох серйозних трактатів з питань космогонії, придбав деяку популярність в учених колах Пруссії, однак усе ще числився студентом, чи точніше, кандидатом (так у Німеччині іменувалися особи, що прослухали курс лекцій у вищому навчальному закладі, але не завершили належним чином своє утворення). Задумуючись про майбутнє, Кант бачив себе університетським викладачем. За роки роботи домашнім учителем він зібрав невелику суму, необхідну для початку академічної кар\'єри. Для здійснення мрії йому залишалося одержати лише вчений ступінь. 17 квітня 1755 року Кант подає на філософський факультет магістерську дисертацію \"Про вогонь\" і через чотири тижні здає усний магістерський іспит. 12 червня 1755 року в Кенігсбергському університеті відбувся урочистий акт зведення молодого філософа в учений ступінь. Однак, одержання ступеня магістра не означало автоматичного прийняття до складу викладачів університету. Для того, що б одержати право читати лекції, Канту стояло пройти габілітацію (так іменувався захист спеціальної дисертації в публічному диспуті). Нова дисертація Канта називалася \"Нове висвітлення перших принципів метафізичного пізнання\". Захистивши її, вчений отримує звання приват-доцента, тобто позаштатного викладача, праця якого оплачується самими студентами. У першу свою університетську зиму Кант читав логіку, математику, метафізику, природознавство. Потім до них додалася фізична географія, етика і механіка. У той час не створювалося культу з вузької спеціалізації, і майбутній філософ зміг цілком висвітлити свої різнобічні знання. Його лекції мали незмінний успіх серед студентів. Мінімальне навантаження складало 16-ть, а максимальна - 28-м годин у тиждень. Природно, що в другій половині 50-х років Кант майже нічого не пише. Самою значною працею цього періоду, можна назвати дисертацію \"Фізична монадологія\", що Кант написав, безрезультатно претендуючи на екстраординарну (без окладу) професуру. Викладання поглинає увесь час і всі сили, але безбідне існування забезпечене. У цей період природньо - наукові матерії по - колишньому займають домінуюче положення в духовних шуканнях Канта, але поряд з цим підсилюється і інтерес до філософії. Першою власне філософською роботою була габілітаціонна дисертація \"Нове висвітлення перших принципів метафізичного пізнання\". У ній Кант досліджує поставлений Лейбніцем принцип достатньої підстави. Він проводить розходження між підставою буття предмета і підставою його пізнання, реальною і логічною підставою. У цих міркуваннях Канта лежить зародок майбутнього дуалізму: світ реальних речей і світ наших знань не тотожні. Принцип достатньої підстави філософ співвідносить з поводженням людини. Так у цій дисертації уперше виникає проблема волі, що у майбутньому перетвориться в лейтмотив усієї творчості Канта. Він вважає, що ідея визначальної підстави не суперечить волі. Він розуміє волю як свідому детермінізацію вчинку, як прилучення до волі мотивів розуму. Надалі, розвиваючи цю ідею, філософ прийде до висновку, що людина не може покладатися тільки на свої потяги, тому що усі вони жорстко детермініровані природою, і надходити відповідно до них - значить залишатися твариною. У цілому в цій дисертації Кант відстоює лейбніціанско-вольфіанську точку зору. Хоча в деяких істотних деталях, наприклад проблеми взаємини душі і тіла, йому ближче ідеї Ньютона. Що стосується гармонії буття і його загальної спрямованості до блага, то він поки що в цьому не сумнівається.