ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Педагогіка. Освіта. Виховання. Навчання → Технології управління інноваційними процесами

Вважаємо за необхідне підкреслити, що ці три змістові блоки мають бути рівноцінно забезпечені, оскільки надмірне навантаження дітей формами інтелектуальної діяльності негативно впливають на формування фізично та психологічно врівноваженої особистості.

Організація режиму роботі школи повного дня

Основним завданням навчального закладу є виховання всебічно розвиненої, культурної, здорової особистості. Для досягнення максимальних результатів упровадження проекту рекомендується наповнювати змістом кожну хвилину перебування дитини у школі. При цьому, якщо навчання в першій половині дня (державний компонент освіти) реалізується у межах класно-урочної системи, то в другій половині дня важливо використовувати диференційований підхід до формування груп, вибору форм та методів роботи залежно від видів діяльності, інтересів учнів, матеріально-технічних умов. Так, групи можуть включати дітей різного віку та різної кількості (15-30 чол.). Важливо передбачити роботу учнів в міні-групах (2-5 чол.), а також індивідуальні заняття (наприклад, для проведення пошукових досліджень). Рекомендовано також відійти від класичного часу тривалості занять: він також може регулюватися видом діяльності, але не варто провити заняття довше 30 хв. Найважливішою умовою досягнення максимальних результатів вважаємо необхідність послідовного чергування годин інтелектуального блоку звань з фізичним та художньо-естетичним блоками. Крім того, обов\'язково слід забезпечити достатню тривалість перебування дітей на свіжому повітрі, поєднуючи прогулянки з вивченням довкілля, спостереженнями за живою природою, обговоренням проблем екології, рухливими видами відпочинку.

З метою зменшення тривалості самостійної роботи учнів вдома важливо передбачити час для виконання домашніх завдань у школі. Для учнів початкової та середньої школи обов\'язковим має бути 100 % виконання обсягу домашніх завдань. Для учнів старших класів - 70-80 % обсягу домашніх завдань (решта часу відведена для написання творчих робіт та індивідуальної підготовчої роботи). Проектом передбачається активна підтримка основних заходів психологічною службою, насамперед, залучаючи психологів, соціальних педагогів і вихователів до індивідуальної роботи з проблеми дітьми, соціально незахищеними школярами, а також з учнями, які потребують додаткової роботи з окремих предметів. Під час проведення масових заходів обов\'язкова присутність медичних працівників і працівників правоохоронних органів.

В організації режиму роботи школи повного дня необхідно особливу увагу приділити харчуванню школярів. За будь-яких умов у другій половині дні діти повинні бути забезпечені гарячим харчуванням і підвечірком. Тому рекомендуємо продовжити роботу шкільних буфетів до кінця роботи школи. Для покращення стану забезпечення охорони життя та безпеки життєдіяльності учнів необхідно залучити кваліфікованих медичних працівників до роботи у школі протягом другої половини дня, організовувати бесіди з пропаганди здорового способу життя, запобігання наркоманії, алкоголізму, СНІДу, статевого виховання. Якісна організація режиму роботи школи повного дня сприятиме формуванню в учнів уміння раціонально розподіляти час на рівні види діяльності, максимально змістовно наповнювати власний час, що позитивно впливатиме на стан здоров\'я дитини.

Фазове забезпечення проекту

Ефективність реалізації проекту \"Школа повного дня\" залежить від кваліфікованого фахового забезпечення. Тому необхідно залучати до роботи спеціалістів такого фаху й кількості, які здатні охопити всіх учнів і задовольнити їхні потреби розвитку. На наш погляд, обов\'язковими є наявність таких фахівців: педагоги-куратори, керівники секцій, клубів, гуртків, психолог, медичні працівники, технічні працівники, працівники харчоблоку.

Матеріально-технічне забезпечення

Проектом передбачається повноцінне використання наявних у школі технічних засобів і приміщень. Особливу увагу слід проділити роботі у другій половині дня майстерень, комп\'ютерних класів, тренажерних залів, басейнів, бібліотек, хореографічних залів, теплиць (або зимових садів), \"живих куточків\", кімнат аромотерапії, мультимедійних комплексів, ігрових кімнат, спортивних залів, актових залів (залежно від наявності вказаних приміщень у школі). За можливості бажано розширити використання відео-ресурсів, аудіо-матеріалів, цифрових носіїв.

Фінансове забезпечення проекту

Фінансування проекту школи повного дня передбачається здійснювати із фонду місцевого бюджету цільовим призначенням і за рахунок інвестицій.

Очікувані результати

Забезпечення оптимального режиму роботи школи повного дня.

Наповнення діяльності учнів ефективним змістом і формами (програми, авторські курси, спеціальні проекти).

Забезпечення оптимального використання реальних можливостей навчального закладу.

Досягнення відповідності змісту і форм роботи програми інтересам і записам школярів.

Задоволеність учнів і батьків роботою школи,

Контроль і оцінювання результатів інноваційного пошуку:

Дані вхідного діагностування.

Виявлення організаційно-педагогічних передумов навчання учнів упродовж повного дня.

Аналіз поточних результатів апробації проекту.

Методичні рекомендації для працівників шкіл щодо організації навчання школярів упродовж повного дня.

Науково-організаційний супровід реалізації проекту \"Школа повного дня\" здійснює Центр експериментальної педагогіки при ГУОН (науковий консультант - Л. Ващенко).

Отже, формалізація ідеї в інноваційному проекті (програмі) дозволяє виявити проблеми функціонування й розвитку системи (окремих процесів, діяльності тощо), обґрунтувати основні позиції необхідних змін та визначити очікувані результати, максимально сконцентрувати необхідні ресурси (матеріально-технічні, фінансові, фахово-професійні) для розв\'язання проблеми та досягнення оптимального результату. Інноваційний проект (програма) набуває чинності за умов: обговорення та прийняття рішення на засіданні педагогічної ради ЗНЗ, позитивного оцінювання незалежною експертною комісією, видання відповідного наказу по Головному управлінню освіти і науки.