ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Різне → Вивчення фармакологічної дії нової комбінованої мазі “мірамеф” для лікування запальних та мікробних захворювань шкіри (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФЕДОРЧУКЮРІЙВАСИЛЬОВИЧ

УДК: 615.276:615.322:615.454.1:616-003.9

Вивчення фармакологічної дії нової комбінованої мазі \"мірамеф\" для лікування запальних та мікробних захворювань шкіри

Спеціальність 14.03.05 – фармакологія

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук

Харків – 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Центральній науково-дослідній лабораторії Національного фармацевтичного університету, Міністерство охорони здоров΄я України.

Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор

ЯКОВЛЄВА Лариса Василівна, Національний фармацевтичний університет (м.Харків), завідувачка Центральної науково-дослідної лабораторії

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор РИЖЕНКОІрина Михайлівна, Національний фармацевтичний університет (м.Харків), професор кафедри фармакології

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник БОМКО Тетяна Василівна ДП \"Державний науковий центр лікарських засобів\" (м.Харків)

Провідна установа: Харківський державний медичний університет МОЗ України, кафедра фармакології з медичною рецептурою, (м.Харків)

Захист відбудеться \"16\" березня 2007 року о 10 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 64.605.01 при Національному фармацевтичному університеті, м.Харків, вул. Пушкінська, 53.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного фармацевтичного університету (61168 м.Харків, вул. Блюхера, 4).

Автореферат розісланий \"15\" лютого 2007 року.

Вчений секретар спеціалізованоївченої ради, д.біол.н., проф. Л.М.Малоштан

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Важливою проблемою сучасної медицини є збільшення частоти алергічно-запальних уражень шкіри. За даними МОЗ України алергічні дерматити складають 70 % від усіх дерматологічних захворювань. Протягом останніх 5-ти років рівень алергічного контактного дерматиту виріс на 45 % в усіх вікових групах (Вороненко Ю.В, 2000). Запальні захворювання шкіри характеризуються високими показниками короткочасної і довготривалої непрацездатності, у першу чергу осіб молодого віку, що призводить до зниження загальнонаціонального валового продукту, тим самим підкреслює важливе медико-соціальне значення необхідності профілактики та лікування цієї групи захворювань.

Серед запальних захворювань шкіри (нейродерматози, прості та алергічні дерматити, екземи, токсикодермії, псоріаз, інфекційні ураження шкіри та ін.), велику питому вагу мають тяжкі ураження, що ускладнені інфекцією та супроводжуються рановим процесом. Вказані захворювання характеризуються тяжким перебігом, схильністю до рецидивування та рефрактерністю до існуючих засобів фармакотерапії. До того ж, їх лікування ускладнюється ростом антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів, підвищенням алергізації населення, що пов\'язано з поліпрагмазією у медичній практиці та широким використанням хімічних сполук у побуті та виробництві (Винарська О.І., 2000, Abeck D.,1991).

У терапії вказаних захворювань традиційно використовують лікарські засоби на основі глюкокортикостероїдів (ГКС) у комбінації з антибактеріальними препаратами. Останні проявляють виражену протизапальну та протимікробну дію, проте проявляють значну кількість побічних ефектів: атрофія епідермісу і дерми, поява фолікулітів, вугрів, підсилення дерматофітної інфекції, збільшення ризику розвитку катаракти, глаукоми, артеріальної гіпертензії, синдрому Кушинга, що значно обмежує їх широке застосування у клінічній практиці (Коржокова Т.П., 2001). Тому актуальним є проведення наукових досліджень з метою створення та вивчення нових ефективних та безпечних засобів, що, поряд з протиалергічною та протизапальною дією, проявляють антимікробні властивості та забезпечують інтенсивне протікання репаративних процесів, є відносно недорогими та доступними і мають надійну сировинну базу.

Спільність патогенетичних механізмів дерматитів, особливо тяжких форм, що супроводжуються мокнуттям, а у найбільш тяжких випадках ексудацією та рановим процесом дає змогу проводити цілеспрямований пошук по створенню препарату, який можна використовувати як для лікування дерматитів середнього ступеня тяжкості, так і дерматитів з тяжким перебігом, що супроводжуються тріщинами та ранами (Воронина В.Н., 2003, Barnes P, 2000).

З метою створення високоефективного та водночас безпечного протизапального, протиалергічного,протимікробного та ранозагоювального засобу для зовнішнього застосування, вченими НФаУ разом зі співробітниками фармацевтичної фірми \"Дарниця\" була розроблена мазь \"Мірамеф\", що містить мефенамову кислоту, мірамістин, декспантенол, димексид та гідрофільну основу з помірною осмотичною активністю. Вказаний склад забезпечує комплексну фармакологічну дію мазі.

Мефенамова кислота – препарат із групи НПЗЗ – виявляє протизапальну та знеболюючу дію (Клименко Н.А., 1997). Мірамістин має виражені антибактеріальні та імуномодулюючі властивості (Смирнов И.В., 2003). Декспантенол стимулює репаративні процеси (Сучасне медикаментозне лікування ран (відомча інструкція), 2002). З метою покращення пенетрації компонентів мазі в тканини до складу мазі введено димексид, який проявляє місцевознеболюючі, антимікробні, антиоксидантні, протизапальні властивості та традиційно використовується у фармацевтичному виробництві мазей як провідник лікарських засобів через біологічні мембрани (Бойко Н.І., 1979, Гладух Є.В., 2002). Для забезпечення оптимального дренування набряклої поверхні без надмірного пересушування епітелію основою мазі обрана суміш ПЕО з помірною осмотичною активністю 170% (для порівняння, осмотична активність препарату з високою дегідратуючою дією серед м\'яких лікарських засобів – мазі „Левомеколь\" дорівнює 350%).

Зв΄язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у рамках науково-дослідної програми Національного фармацевтичного університету „Фармакологічні дослідження біологічно активних речовин і лікарських засобів синтетичного та природнього походження, їх застосування у медичній практиці\" (№ державної реєстрації 0103U00078).

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи було експериментальне обґрунтування перспективності клінічного застосування мазі „Мірамеф\", призначеної для лікування запальних та мікробних захворювань шкіри. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання:

1. Провести скринінгове вивчення протизапальної та репаративної дії різних за складом варіантів мазі \"Мірамеф\" на моделях термічного запалення лапи у мишей, карагенінового набряку лапи, скипідарного дерматиту у щурів, лінійних різаних ран у щурів та визначити мазь з оптимальним співвідношенням діючих речовин для подальшого фармакологічного вивчення.

  1. Дослідити протиалергічну активність мазі \"Мірамеф\" на моделях алергічного контактного дерматиту, викликаного біхроматом калію, 2,4-динітрохлорбензолом та на моделі гістамінового набряку лапи у щурів.

  2. Встановити виразність ранозагоювальної активності мазі \"Мірамеф\" на моделях трафаретних ран та асептичного альтеративного запалення шкіри і підшкірної клітковини у щурів.

  3. Вивчити протимікробну дію мазі в умовах in vitro та in vivo на моделях кандидозної інфекції у мишей та гнійної рани, інфікованої сумішшю стафілококу і синегнійної палички.

  4. Вивчити можливі токсичні властивості мазі \"Мірамеф\".