ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Організація виробництва → Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Гвіздецькому об’єкті

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з курсу

\"Організація і управління виробництвом\"

на тему

Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Гвіздецькому об\'єкті

ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ

Кафедра геодезії і ГІСТ

Дисципліна організація і управління виробництвом

Спеціальність Землевпорядкування та кадастр

Курс 4 Група К–41 Семестр VIII

ЗАВДАННЯ

НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТОВІ

1.Тема проекту (роботи): Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Гвіздецькому об\'єкті.

2.Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи):

3.Вихідні дані до проекту (роботи): Цільове призначення топографічного знімання:

1.Інвентаризація земель.

2.Топографічна карта масштабу 1:25000.

3.Пункти тріангуляції ІІІ класу Лісна і Биків, які одночасно є реперами нівелювання ІV класу.

4.Масштаб фотографування т=1:7000, фокусна віддаль АФА fk=100мм, січення рельєфу на плані h=1м, швидкість літака w=200км/год.

4.Зміст розрахунково–пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити): 1.Технічна частина.

2.Підрахунок обсягів робіт.

3.Складання кошторису на комплекс топографо-геодезичних робіт.

4.Планування та організація робіт.

5.Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов\'язкових креслень): 1.Проект планово-висотної основи топографічного знімання на карті і кальці.

2.Проект розміщення планових та висотних розпізнавальних точок.

3.Календарний графік виконання робіт.

6.Дата видачі завдання: 09.03.09 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Назва етапів курсового проекту

(роботи)

Термін виконання

етапів проекту

(роботи)

Примітки

1.

Складання характеристики

об\'єкту

9.03.09р.

2.

Проектування планово-висотної

основи

20.03.09р.

3.

Проектування топографічного

знімання

03.04.09р.

4.

Підрахунок обсягів робіт

17.04.09р.

5.

Складання кошторису на обсяг

робіт

24.04.09р.

6.

Складання календарного графіка

виконання робіт

08.05.09р.

7.

Планування та організація робіт

15.05.09р.

8.

Оформлення проекту

22.05.09р.

9.

Захист курсового проекту

26.05.09р.

Студент___________

(підпис)

Керівник__________ ст.викладач Вінтоняк І.В.

(підпис) (прізвище, ім\'я, по-батькові )

\"___\" ____________ 2009р.

Зміст

Вступ

Фізико-географічна та економічна характеристика об\'єкту............................5

Вивченість об\'єкта в топографо-геодезичному відношенні............................6

  1. Технічна частина.................................................................................................7

1.1. Вихідні дані до проекту.......................................................................................7

1.2 Проектування топографічного знімання.........................................................7-20

1.2.1. Основні вимоги до топографічного знімання.................................................21

1.2.2. Метод топографічного знімання.................................................................21-24

1.2.3. Розрахунок основних даних для аерофотознімання.................................25-26

1.2.4. Проект розміщенняпланових розпізнавальних знаків............................27-28

1.2.5. Проект розміщеннявисотних розпізнавальних знаків...........................28-29

2. Підрахунок обсягів робіт. Складання кошторису на комплекс топографо-геодезичних робіт........................................................................................30

2.1 Підрахунок обсягів робіт.......................................................................................30-32

2.2 Складання кошторису на обсяг топографо-геодезичних робіт..........................33-34

3. Планування та організація робіт..............................................................................35

3.1 Складання календарного графіка...........................................................................35-37

3.2 Загальні питання організації робіт на об\'єкті.......................................................37-38

3.2.1 Організація робіт по створенню планово-висотної

основи та знімальних робіт на об\'єкті...................................................................38

3.2.1.1 Підготовчі роботи..............................................................................................38

3.2.1.2 Польові роботи...................................................................................................39.

3.2.1.3 Камеральні роботи........................................................................................40-41

        1. Завершувальні роботи..................................................................................41-45

Висновки

Додатки

Перелік посилань на джерела

Вступ

Актуальним питання в даному курсовому проекті є планування і організація робіт виконання комплексу топографо - геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1 : 25000 для ведення кадастру на території Гвіздецької сільської ради.

Роботи виконуються на основі технічного завдання виданого Івано-Франківським обласним відділом земельних ресурсів. Виходячи із цілей топографічного знімання, умов технічного завдання та вхідних даних курсовий проект розроблений в такому порядку :