ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Місцеве самоврядування в Україні. Муніципалітет → Система навчання для органів місцевого самоврядування

3.5 Сучасні навчальні методи (проф. Пол Майер)

3.5.1 Навчання за допомогою \"кейсів\"

\"Кейси\" – це один з найбільш успішних методів навчання, розроблений у Гарвардській школі права. Цей метод і зараз продовжує швидко розвиватися. У теперішній час важко уявити собі будь-який семінар з менеджменту, в якому б учням не пропонувався хоча б один \"кейс\".

\"Кейси\" є також одним з вагоміших компонентів орієнтованих на успіх програм з державного управління в Україні. Однак цей метод не є легким у використанні:

  • перш за все, він вимагає існування відповідної методології та багато практичної роботи зі збору необхідної інформації для зведення її у вигляді \"кейсу\". Без знання методології складання \"кейсів\" навряд чи можливо отримати відповідний результат;

  • по-друге, фахівці, що розробляють \"кейси\" для використання в навчальних програмах з державного управління в Україні, повинні дуже гарно знати особливості державного управління в Україні. Можливо, запорукою отримання позитивного результату є співробітництво фахівців з написання \"кейсів\" та експертів з державного управління в Україні;

  • розробка \"кейсів\" – це справа, що вимагає багато часу та наукового підходу. Університетам та академіям слід залучати студентів (наприклад, слухачів дисциплін з державного управління) до написання \"кейсів\" як завдань або дипломних робіт;

  • зазвичай проблема, що ставиться у \"кейсі\", не може бути вирішена тільки одним шляхом. Це факт, який відмічають як студенти, так і професура. Ось чому потрібно дискутувати можливі рішення \"кейсів\" під час навчання. Професори та викладачі, що бажають ввести до навчального процесу \"кейси\", мають акумулювати багато інформації перед тим, як вводити \"кейси\" у програми з державного управління.

3.5.2. Поєднання досвіду слухачів та викладачів

Слухачі курсів з державного управління сприймають знання не тільки від викладачів, але й навчаються один в одного. А іноді і викладачі вчаться у студентів. Поєднання досвіду людей, що працюють у конкретній робочій ситуації, дуже плідно для навчальних програм з державного управління, які обговорюються в цьому звіті.

У Цюріхському університеті прикладних наук були отримані відмінні результати під час організації однотижневих семінарів для студентів, на яких вони опрацьовували конкретну проблему. Група з 30 студентів поділялась на 5-6 підгруп, які презентували під кінець тижня власне вирішення проблеми. Нам вдається переконувати все більше і більше приватних компаній надавати нам інформацію щодо щоденних проблемних ситуацій з метою вирішення їх нашими студентами – іноді це дає вражаючі результати. У випадку навчальних програм з управління, які існують в Україні та розраховані на довгий термін викладання, це може стати дуже виграшним для органів місцевого самоврядування підходом, який може дозволити отримати певні напрацювання щодо шляхів вирішення конкретних проблем як для органів місцевого самоврядування, так і для слухачів, які будуть залучені до розв\'язання цих конкретних проблем та можуть сподіватися на використання їх пропозицій на практиці.

Іншою ідеєю є створення так званих \"молодіжних рад\" в органах місцевого самоврядування, де слухачі можуть виступати в якості \"тіньового уряду\", що моделює вирішення конкретних ситуацій та виробляє пропозиції для реального керівництва цих інституцій.

3.5.3. Оцінка роботи викладачів

Значно поширеною практикою оцінювання роботи викладацького складу є письмове опитування слухачів наприкінці навчального процесу. Якщо анкета добре підготовлена, вона може надати досить реальну картину того, як проходив семінар. Такий зворотній зв\'язок є досить надійним джерелом оцінки якості навчання – учасники, частіше за все, чесно й об\'єктивно висловлюють свою думку. Однак важливо, щоб результати такого опитування ретельно опрацьовувалися.

3.5.4. Поєднання цілей навчання і роботи

Оптимальне поєднання цілей навчання та роботи має закладатися ще під час аналізу потреб у навчанні. Якщо останні відповідають потребам роботи, то має бути вирішене питання, чи будуть робочі завдання вирішені за допомогою конкретної навчальної діяльності. І знову, один з найбільш надійних методів застосування такої інтеграції – добре підготовлений опитувальник, результати якого будуть ретельно опрацьовані фахівцями у сфері навчання.

1 Напрклад, лише в Університеті економіки та права \"КРОК\" підготовка фахівців здійснюється за 24 спеціальностями і спеціалізаціями.

2 Наприклад, в Університеті економіки та права \"КРОК\" у 1998 році вперше в Україні було запроваджено викладання навчальної дисципліни \"Муніципальне право\", а в 2002 році вперше в Україні навчальної дисципліни \"Муніципальний менеджмент\".

3 Наприклад, Асоціація міст України та громад згідно зп.2.2.5. свого Статуту:

а) організовує на договірних засадах експертизи з правових, економічних, фінансових та інших питань, навчання та підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад, працівників органів місцевого самоврядування та комунального господарства, надає послуги територіальним громадам;

б) організовує і проводить міжнародні, наукові та практичні конференції, семінари з різних питань місцевого самоврядування;

в) здійснює видавництво наукової, методичної, інформаційної, популярної літератури, періодичних видань з питань місцевого самоврядування...

4 Лише протягом 2002 року було зібрано, опрацьовано та поширено серед органів місцевого самоврядування біля 200 кращих практик муніципального господарювання, що були опубліковані в 9 збірках під назвою \"Кращі практики місцевого самоврядування\".

5 Коментар наведений редактором.