ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Місцеве самоврядування в Україні. Муніципалітет → Система навчання для органів місцевого самоврядування

3.2.3. Вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю \"Державна служба\"

У 2002 році підготовку магістрів за спеціальністю \"Державна служба\" для органів місцевого самоврядування, крім Української Академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів, здійснювали ще 8 вищих навчальних закладів:

 • Київський національний економічний університет;

 • Харківський державний економічний університет;

 • Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля;

 • Тернопільська академія народного господарства;

 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

 • Донецький національний технічний університет;

 • Дніпропетровський національний університет;

 • Одеська національна юридична академія.

У той же час питома вага цих закладів у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування незначна. Так, у 2002 році в них проходили підготовку лише 13 посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі:

 • заступники голів районних рад – 1;

 • керівники структурних підрозділів апарату районних рад – 7;

 • сільські, селищні голови – 5.

У той же час можна спостерігати тенденцію до розширення цього компоненту системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування, про що свідчить збільшення числа вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю \"Державна служба\".

Так, у 2002 році були погоджені ліцензійні справи ще восьми навчальних закладів на право здійснення освітньої діяльності в галузі \"Державне управління\":

 • Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України;

 • Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайний ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

 • Харківський філіал Курсів підвищення кваліфікації працівників юстиції України;

 • Державні республіканські курси підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів Міністерства промислової політики України;

 • Інститут адміністративного, економічного і політичного менеджменту Української Академії державного управління при Президентові України;

 • Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого;

 • Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту;

 • Державний інститут підготовки кадрів Міністерства промислової політики України;

 • Українська академія банківської справи Національного банку України.

3.2.4. Інші вищі навчальні заклади, що готують спеціалістів за різними освітніми напрямками

Ці вищі навчальні заклади всіх форм власності здійснюють:

 1. підготовку та перепідготовку (друга вища освіта) посадових осіб місцевого самоврядування за муніципальним замовленням (на кошти бюджетів місцевого самоврядування) або з ініціативи службовців органів самоорганізації населення, працівників муніципальних установ, депутатів місцевих рад за їх власні кошти;

 2. розробку навчальних програм, підготовку необхідних навчально-методичних матеріалів;

 3. підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування за програмами тематичних короткотермінових семінарів (досить часто спільно з органами місцевого самоврядування та з їх асоціаціями).

Активну діяльність у цій сфері здійснюють, наприклад, наступні вищі навчальні заклади:

 • Академія муніципального управління;

 • Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого;

 • Національний технічний університет \"Харківський політехнічний інститут\";

 • Університет економіки та права \"КРОК\";

 • Міжрегіональна академія управління персоналом.

Подібна система також має як позитивні, так і негативні риси.

Так, позитивним є те, що такі навчальні заклади:

 1. забезпечують можливість підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів самоорганізації населення за будь-якою спеціальністю1 ;

 2. зазначені заклади освіти користуються більшою автономією щодо визначення переліку навчальних дисциплін, які викладаються для спеціалістів місцевого самоврядування2, що, в свою чергу, дозволяє поглибити знання у таких галузях, які безпосередньо стосуються проблем місцевого та регіонального розвитку і, тим самим, забезпечити індивідуалізацію та цільовий характер навчання.

Негативною рисою такої системи підготовки є неузгодженість навчальних планів та програм, проблеми з проходженням стажування студентів та слухачів в органах місцевого самоврядування та органах державної влади тощо.

3.2.5. Державні органи та установи

Діяльність таких установ, які не належать до закладів освіти, як, наприклад, Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України, щодо підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та працівників муніципальних установ здійснюється у формі проведення короткотермінових семінарів, до участі в яких залучається досить обмежене коло осіб. Недоліком такої системи є те, що тематика семінарів комплексно не планується, а їх метою, як правило, є роз\'яснення положень чергового акту державної влади з питань місцевого самоврядування та регіонального розвитку.

Незважаючи на те, що діяльність таких установ є досить корисною, вона не впливає істотним чином на ситуацію у галузі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та працівників муніципальних установ.

3.2.6. Органи місцевого самоврядування

Органи місцевого самоврядування здійснюють свою освітянську діяльність у двох основних напрямках:

 1. організація навчання депутатів місцевих рад;

 2. підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування.

На жаль, ця діяльність здійснюється лише окремими органами місцевого самоврядування, вона носить епізодичний характер, а тематика навчання не систематизована і передбачає лише такі теми занять, що можуть бути висвітлені \"власними силами\" без залучення науковців та практиків з інших регіонів України.