ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Місцеве самоврядування в Україні. Муніципалітет → Система навчання для органів місцевого самоврядування

Сьогодні відбувається процес формування в Україні недержавної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування, працівників комунальних установ, прискорення якого обумовлене потребами муніципальної реформи, відновленням житлово-комунального господарства, широким застосуванням у муніципальній практиці сучасних технологій муніципального менеджменту. У першу чергу це стосується розвитку системи підвищення кваліфікації. Так, наприклад, у 2002 році різними формами підвищення кваліфікації було охоплено близько 21 тис. посадових осіб місцевого самоврядування (у 2001 році – 16,5 тис.)

Цей процес призвів до появи великої кількості субєктів діяльності у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників комунальних установ (схема 5).

Схема 5. Суб\'єкти діяльності у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників комунальних установ

Українська Академія державного управління при Президентові України, її регіональні інститути

Навчальні центри при обласних державних адміністраціях.

Система навчання для органів місцевого самоврядування

Вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю \"Державна служба\"

Система навчання для органів місцевого самоврядування

Система навчання для органів місцевого самоврядування

Інші вищі навчальні заклади всіх форм власності, що готують спеціалістів за різними

освітніми напрямками

Система навчання для органів місцевого самоврядування

Система навчання для органів місцевого самоврядування

Система навчання для органів місцевого самоврядування

Органи місцевого самоврядування

Система навчання для органів місцевого самоврядування

Система навчання для органів місцевого самоврядування

Громадські організації

Асоціації органів місцевого самоврядування

3.2.2. Українська Академія державного управління при Президентові України, її регіональні інститути та навчальні центри при обласних державних адміністраціях

За станом на 01.01.03 р. державну систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, яка здійснює одночасно підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, становили:

 • Українська Академія державного управління при Президентові України;

 • чотири регіональних інститути Академії (міста Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Львів);

 • 27 навчальних центрів при 24 обласних державних адміністраціях, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях та при Раді Міністрів АР Крим (центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування).

Ці заклади здійснюють:

  1. підготовку спеціалістів для органів місцевого самоврядування в освітній галузі \"Державне управління\" за спеціальністю \"Державна служба\";

  2. підготовку магістрів для органів місцевого самоврядування за освітньо-професійними програмами за спеціальністю \"Державна служба\";

  3. підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування.

Усього до Академії та її регіональних інститутів у 2002 році на навчання було зараховано 950 осіб (350 – за денною, 100 – вечірньою та 550 – заочною формою навчання), з яких близько 200 осіб є працівниками органів місцевого самоврядування або перебувають у кадровому резерві.

Підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування здійснюється в Академії, її інститутах та навчальних центрах за програмами:

 • професійними;

 • тематичних короткотермінових та постійно діючих семінарів;

 • стажування.

При цьому у 2002 році за професійними програмами підвищили кваліфікацію 6,5 посадових осіб місцевого самоврядування (у 2001 році – 6 тис.).

За даними Головного управління державної служби України загальна чисельність посадових осіб органів місцевого самоврядування, що планується на підвищення кваліфікації у 2003 році, становить 11,5 тис. осіб (17% від загальної чисельності), з них:

 • 5,8 тис. осіб – за професійною програмою підвищення кваліфікації;

 • 2 тис. осіб – за програмами тематичних постійно діючих семінарів;

 • 3,7 тис. осіб за програмами тематичних короткотермінових семінарів.

На підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування в Академії, її інститутах та навчальних центрах передбачається у 2003 році витратити 5,7 млн. грн. з місцевих бюджетів.

Найбільшу кількість посадових осіб місцевого самоврядування ( 25 – 30 % від загальної чисельності) у 2002 році було охоплено державною системою підвищення кваліфікації у Житомирській, Івано-Франківській, Миколаївській, Хмельницькій областях та в Автономній Республіці Крим. Недостатню увагу питанням підвищення кваліфікації приділяють у Рівненській (14%), Кіровоградській (15%) та Закарпатській областях (19%).

Підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування шляхом використання ресурсів Академії, її регіональних інститутів та навчальних центрів при обласних адміністраціях мають свої плюси та мінуси.

Позитивним є те, що вона може бути належним чином забезпеченою у науковому та методичному плані, враховуючи досить високий професійний рівень професорсько-викладацького складу Академії та її регіональних інститутів.

До негативних моментів можна віднести наступні:

 1. ця система націлена на підготовку спеціалістів для органів виконавчої влади, що впливає на формування їх професійної свідомості саме як державних службовців, а не службовців органів місцевого самоврядування. Це, в свою чергу, не сприяє формуванню нової корпоративної філософії муніципальної служби, менталітету посадових осіб місцевого самоврядування як представників територіальної громади, діяльність яких спрямована, в першу чергу, на захист та відстоювання інтересів громади;

 2. Академія та її регіональні інститути здійснюють підготовку фахівців лише за одним освітнім напрямком – \"Державне управління\", яка не передбачає таких офіційно затверджених спеціальностей та спеціалізацій, які б адекватно відповідали потребам розвитку місцевого самоврядування (наприклад, муніципальне право, муніципальний менеджмент, розвиток територіальної громади тощо), що не завжди забезпечує цільовий характер підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників комунальних установ;

 3. Академія та її регіональні інститути не можуть здійснювати підготовку та перепідготовку спеціалістів для окремих галузей муніципального управління (наприклад, будівництво, громадський транспорт, тепловодопостачання тощо) в силу ліцензійних обмежень Міністерства освіти та науки України, а також підвищення їх кваліфікації.