ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Місцеве самоврядування в Україні. Муніципалітет → Система навчання для органів місцевого самоврядування

Система навчання для органів місцевого самоврядування

Постачальники навчальних послуг для посадових осіб органів місцевого самоврядування (проф. Хелфрід Бауер)

Навчання персоналу стало одним з пріоритетів державного управління. Навчання з використанням сучасних інформаційних технологій та технологій зв\'язку, поєднане з набуттям практичних навичок, знаходиться у центрі уваги програм навчання, орієнтованого на ринок. Тому необхідно сприяти підсиленню співробітництва між різноманітними навчальними закладами – університетами, центрами та інститутами – які могли б ініціювати нові навчальні програми та ініціативи у сфері місцевого самоврядування.

Взагалі, службовцям органів місцевого самоврядування доступні наступні навчальні методи:

  • Освіта: отримання кваліфікації в університетах або інших навчальних закладах;

  • Подальша освіта: навчання без відриву від виробництва;

  • Систематична ротація по роботі; та

  • Навчання через реалізацію, напр., проектів реорганізації, зміни процесів роботи для запровадження електронного урядування.

Ці різноманітні типи освіти і навчання забезпечуються:

  • вищими навчальними закладами,

  • професійними асоціаціями,

  • навчальними агентствами та

  • незалежними постачальниками.

Також можна провести класифікацію на формальних (університети та інші вищі навчальні заклади), неформальних (напр., навчальні установи, професійні асоціації, союзи) та комерційних постачальників для того, щоб підкреслити факт вартості навчання або визначення навчання як прибуткової діяльності..

3.1.1. Вищі навчальні заклади

Вищі навчальні заклади відіграють ключову роль у процесі навчання для державного управління. Вищі навчальні заклади, такі як університети, часто підтримують тісні зв\'язки з державним управлінням на загальнонаціональному рівні, що відображається у їхніх навчальних програмах. Однак зазвичай не існує спеціалізованих навчальних програм для місцевого рівня. Більш того, ці заклади концентруються на довготривалих бакалаврських і магістерських програмах, що зменшує їхню користь для навчання без відриву від виробництва і підіймає ціну навчання до рівнів, які часто не можуть собі дозволити муніципалітети. Взагалі, двох-чотирьохрічні курси не відповідають навчальним потребам служби в органах місцевого самоврядування. Вищі навчальні заклади рідко організовують короткотермінові курси, основані на практичному досвіді, а такі курси могли б стати компромісом між навчальними потребами місцевого самоврядування і наявною пропозицією.

3.1.2. Професійні асоціації

Професійні асоціації, зокрема асоціації органів місцевого самоврядування, є ключовим елементом у наданні навчальних послуг, орієнтованих на клієнта; такі послуги необхідні для надання службовцям на місцях можливості належним чином робити свій внесок до процесів трансформації та модернізації місцевого самоврядування. Завдяки тісному зв\'язку між попитом і пропозицією навчання, вони можуть запропонувати недорогі спеціально розроблені програми. Асоціації здійснюють навчання різних категорій представників місцевого самоврядування, таких як депутати місцевих рад, персонал органів місцевого самоврядування і спеціалісти комунальних підприємств; вони здатні організовувати міжнародні, наукові та практичні конференції і семінари, присвячені питанням місцевого самоврядування, а також видавати наукову, методологічну та інформаційну літературу і періодичні видання. У цьому середовищі, не спрямованому на отримання прибутку, часто можна побачити співпрацю з конкретними донорами та приватними або державними навчальними закладами. Звичайно, цим механізмом забезпечується короткотермінове навчання на термін до двох місяців.

Необхідне залучення асоціацій органів місцевого самоврядування до розробки і здійснення навчання посадових осіб місцевого самоврядування без відриву від виробництва, оскільки це покращить результати навчання. Асоціації органів місцевого самоврядування роблять свій внесок і забезпечують узгоджене і спільне середовище, філософію навчання, і навіть більше – підручники та інші матеріали, а також обмін і оцінку навчальних програм різних постачальників. Асоціації також безпосередньо залучаються до еволюції та інновацій у державному секторі в цілому, напр., до процесу впровадження електронного врядування.

3.1.3. Навчальні агентства та незалежні постачальники

На додаток до вищих навчальних закладів та професійних асоціацій, необхідно згадати про третій тип постачальників навчальних послуг – навчальні агентства та незалежні постачальники. Навчальні агентства пропонують навчання здебільшого на комерційній основі, а незалежні постачальники переважно пропонують навчання, яке фінансується третіми сторонами (у тому числі міжнародне фінансування). Обидва типи орієнтуються на клієнта і є дуже гнучкими, пропонуючи різні навчальні програми, які влаштовують потреби місцевих органів влади.

3.1.4. Навчання/ консалтінг/ дослідження

Навчання, орієнтоване на отримання практичних результатів, вимагає зворотного зв\'язку для отримання інформації щодо результатів запровадження набутих знань та існуючих практичних проблем. Установи, які одночасно здійснюють багатофункціональні дослідження, консалтінг та навчання, мають перевагу, оскільки вони мають комбінований досвід. Тому, асоціації органів місцевого самоврядування повинні здійснювати навчання у співробітництві зі спеціалізованими дослідницькими підрозділами. Тоді учасники навчання отримують переваги від сучасних програм та зменшення ціни навчання.

3.2. Структура навчальних інституцій України, які діють у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників комунальних установ (проф. Віктор Кравченко)

3.2.1. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування

До прийняття Закону України \"Про службу в органах місцевого самоврядування\" статус посадових осіб місцевого самоврядування визначався Законом України \"Про державну службу\" (1993 р.). Відповідно, починаючи з 1993 року в Україні починає формуватися єдина державна система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації як для державних службовців, так і для службовців органів місцевого самоврядування.

З прийняттям Закону України \"Про службу в органах місцевого самоврядування\" починається процес розділення двох

форм публічної служби – державної та муніципальної. Цей процес об\'єктивно потребує певної перебудови системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування, працівників комунальних установ, активного залучення до цього процесу недержавних суб\'єктів освітянської діяльності.