ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Місцеве самоврядування в Україні. Муніципалітет → Реформа системи управління в органах місцевого самоврядування

Реформа системи управління в органах місцевого самоврядування

Служба в органах місцевого самоврядування (проф. Віктор Кравченко)

До прийняття Конституції України 1996 року службовці органів місцевого самоврядування підпадали під категорію державних службовців. Конституція України розмежувала державну службу і службу в органах місцевого самоврядування як відносно самостійні форми публічної служби. Відповідно, сьогодні службу в органах місцевого самоврядування не можна розглядати як різновид державної служби, а службовців органів місцевого самоврядування – як державних службовців, що працюють в органах місцевого самоврядування.

Правові, організаційні, матеріальні та соціальні служби в органах місцевого самоврядування, загальні засади діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, їх правовий статус, порядок та правові гарантії перебування на службі в органах місцевого самоврядування визначаються Законом України \"Про службу в органах місцевого самоврядування\" від 7 червня 2001 р.

Закон дає визначення служби в органах місцевого самоврядування як професійної, на постійній основі діяльності громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом. Таким чином до службовців органів місцевого самоврядування віднесені лише посадові особи, тобто особи, які працюють в органах місцевого самоврядування, мають відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

Статус службовців органів місцевого самоврядування не поширюється на технічних працівників та обслуговуючий персонал органів місцевого самоврядування, а також на працівників комунальних підприємств, установ і організацій.

Посади в органах місцевого самоврядування поділяються на:

  • виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою;

  • виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою;

  • посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

За станом на 01.01.03 р. в Україні нараховувалося 12 061 представницьких органів місцевого самоврядування, з них: сільських та селищних рад – 11 017, районних рад – 488, районних у містах рад – 82, міських рад (міст обласних центрів, обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим, районного значення) – 448, обласних рад – 24 та Київська і Севастопольська ради, які мають особливий статус.

У місцевих радах та їх виконавчих органах працює 77,5 тис. службовців органів місцевого самоврядування (таблиці 5 та 6). З них виборні посади займає близько 10 тис. службовців, а 68,5 тис. – призначені на посади сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради.

Таблиця 5. Динаміка загальної чисельності службовців органів місцевого самоврядування у 1995 – 2003 роках1

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Всього службовців (тис.)

64,05

53,15

53,19

59,42

65,61

67,49

67,66

77,44

Обласні ради, Київська, Севастопольська міські ради (тис.)

0,276

0,662

0,761

0,737

0,757

0,787

Міські ради міст обласного та республіканського в АР Крим значення (тис.)

25,96

26,64

26,34

28,19

26,10

27,61

25,40

26,16

Міські ради міст районного значення (тис.)

5,849

1,902

1,846

1,843

3,226

2,291

2,455

2,776

Районні у містах ради (тис.)

0,796

6,533

6,963

8,222

8,104

Районні ради (тис.)

1,25

3,377

3,715

3,671

3,819

4,042

Сільські, селищні ради (тис.)

32,25

24,62

23,48

24,55

25,27

26,20

27,01

35,58

Таблиця 6. Якісна характеристика службовців органів місцевого самоврядування2

Тис.

%

Всього службовців органів місцевого самоврядування

77 442

100

Зі стажем служби

До 1 року

16 759

21.64

Від 1 до 3 років

10 681

13.79

Від 3 до 5 років

8 779

11.34

Від 5 до 10 років

18 432

23.80

Від 10 до 15 років

9 833

12.70

Від 15 до 25 років

9 653

12.46

Понад 25 років

3 305

4.26

За статтю

чоловіків

20 435

26.4

жінок

57 007

73.6

За рівнем освіти

Повна вища

45 973

59.36

Базова вища

28 032

36.20

Науковий ступінь

118

0.15

Вчене звання

29

0.04

Здобули вищу освіту в 2002 р.

846

1.09

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється:

  • на посаду сільського, селищного, міського голови у порядку, встановленому Законом України \"Про місцеве самоврядування в Україні\";

  • на посаду голови та заступників голови районної, районної у місті, обласної ради, заступника міського голови – секретаря Київської міської ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад шляхом обрання відповідною радою;

  • на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради шляхом затвердження відповідною радою;

  • на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.