ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Місцеве самоврядування в Україні. Муніципалітет → Рекомендації щодо стратегії навчання працівників органів місцевого самоврядування в Україні

Рекомендації щодо стратегії навчання працівників органів місцевого самоврядування в Україні

4.1. Стратегія управління та навчання (проф. Хелфрід Бауер)

4.1.1. Необхідність спеціальної системи навчання працівників органів місцевого самоврядування

Для забезпечення владної рівноваги між національним, реґіональним та місцевим рівнями, якої вимагають європейські демократичні норми, ефективність і авторитет органів місцевого самоврядування мають підтримуватися шляхом проведення навчальних заходів для працівників органів місцевого самоврядування. Навчання має забезпечити урядовцям великі конкурентні переваги шляхом надання їм додаткових навичок і знань у контексті їхніх обов\'язків та місцевих умов. Навчання урядовців органів місцевого самоврядування забезпечує управління, яке добре функціонує та зорієнтоване на громадянина, і сприяє демократичному місцевому самоврядуванню. Близькість до громадян і безпосередній вплив рішень місцевих урядовців на громадян – ще один аргумент на користь запровадження спеціальної системи навчання для працівників органів місцевого самоврядування.

Органи місцевої влади є важливими роботодавцями і для тих, хто надає послуги. У відповідних сферах своєї компетенції органи місцевого самоврядування відіграють головну роль у підтриманні рівних можливостей, боротьбі з дискримінацією та забезпеченні демократичних прав громадян. Здатність місцевих і реґіональних органів влади виконувати свої повноваження забезпечує наявність барометра, що показує, як громадськість усвідомлює та сприймає керування. Крім того, досвід країн з перехідною системою управління засвідчив, що перехід, здебільшого, має здійснюватися через органи місцевого самоврядування і що Доброго врядування можна досягнути лише завдяки ефективному і життєздатному управлінню на місцевому та реґіональному рівнях.

В Україні має бути впроваджена нова філософія муніципальної служби для того, щоб провести успішне реформування адміністративної системи. Ця філософія потребує радикальних змін у системі навчання кадрового складу органів місцевого самоврядування та персоналу муніципальних підприємств.

Реформування системи навчання працівників органів місцевого самоврядування має переслідувати такі цілі:

 • поліпшення якості послуг;

 • поліпшення ефективності і економічної віддачі;

 • поліпшення координації;

 • поліпшення наступності професій і підвищення кваліфікації;

 • зменшення можливостей для сімейності і корупції;

 • збільшення громадської довіри до місцевої адміністрації;

 • залучення кваліфікованих фахівців до роботи на посадах в органах місцевого самоврядування та утримання їх на таких посадах.

4.1.2. Стратегія та ключові елементи навчання за місцем роботи

Класичне навчання державному управлінню у вищих навчальних закладах часто означає навчальний процес, що триває протягом 2–4 років, за негнучкою програмою навчання. Тому цю університетську освіту потрібно доповнювати навчанням за місцем роботи, що часто вимагає гнучких методів, які реагують на зміни соціально-економічного контексту завдань і стратегій державного сектора і які здатні пристосуватися до нових завдань реформи системи місцевого самоврядування.

Навчання за місцем роботи забезпечує професійну перепідготовку кожного урядовця і вже довело свою придатність для задоволення потреб органів місцевого самоврядування. Гнучкість, низька собівартість і підхід \"навчання впродовж усього життя\" – це те найліпше, що забезпечує навчання за місцем роботи.

Необхідно розробити середньотермінову стратегію навчання кадрового складу органів місцевого самоврядування за місцем роботи як частину загальної стратегії управління кадрами. Розробка цієї стратегії має здійснюватися з урахуванням таких аспектів:

 • Ефективна система навчання працівників органів місцевого самоврядування в Україні має створюватися з тісним залученням асоціацій місцевого самоврядування. Їхня участь забезпечить розробку цільових навчальних програм, а також організацію програм, що відповідатимуть конкретним потребам органів місцевого самоврядування з огляду на фінансові та часові обмеження.

 • Під час розробки стратегії навчання працівників органів місцевого самоврядування необхідно розглядати і поєднувати всі потенційні навчальні ресурси, що пропонують відповідні організації. Потрібно забезпечити співробітництво між професійними об\'єднаннями, національними вищими навчальними закладами, тренінговими агентствами та іншими відповідними організаціями, наприклад, неурядовими організаціями.

 • Потрібно підтримувати конкуренцію між різними постачальниками, щоб досягнути найліпшого навчання за найліпшими цінами. Необхідно забезпечити рівний доступ до ринку послуг у сфері муніципального навчання. Однак, щоб мати довіру і визнання, необхідно здійснювати певне регулювання цього ринку навчання для того, щоб кваліфікація, яку вони пропонують, отримала належне визнання.

 • Окремі державні структури (міністерства, державні агенції) можуть мати відповідні фінансові ресурси для оплати повної вартості спеціалізованих програм професійного навчання. Однак місцеві органи влади перехідних країн часто не в змозі фінансувати адекватне навчання своїх працівників. Тому фінансова підтримка з боку національного уряду є необхідною. Це державне фінансування створює ринкові можливості для університетів (які функціонують здебільшого на національному рівні), державних і приватних навчальних організацій, які пропонують органам місцевого самоврядування послуги у сфері навчання.

 • Навчання за місцем роботи не обмежується лише індивідуальними тренінговими сесіями. Воно має бути розвинуте у всебічну погоджену програму навчання, яка виконуватиметься згідно зі стратегією відповідного місцевого органу влади. Цей програмний підхід є необхідним для підтримання мотивації персоналу в ході навчання. Отже, потрібно передбачити подальше навчання або подальші заходи для тих урядовців, які пройдуть навчання за місцем роботи.

 • Треба використовувати синергетичний ефект, що виникає в результаті поєднання навчання, консультування та досліджень завдяки співпраці об\'єднань органів місцевого самоврядування зі спеціалізованими дослідними організаціями та навчальними організаціями.

 • Навчання за місцем роботи повинно бути частиною стратегії, якої органи місцевого самоврядування дотримуються у сфері людських ресурсів. Це створює стимули для урядовців, які беруть участь у навчанні за місцем роботи. Крім того, необхідними є правове зобов\'язання і право всіх урядовців брати участь у навчанні. Також необхідним є зв\'язок між навчанням і кар\'єрою.

 • Створення Інтернет-сторінки, яка містила б дані про \"місцеву ініціативу щодо навчання за місцем роботи\" (local in service training initiative – LIST), що забезпечували б заінтересовану громадськість усією необхідною інформацією, документами, даними про те, як установити контакт з тими, хто здійснює навчання тощо.

 • Був би корисним обмін досвідом між установами з навчання працівників органів місцевого врядування інших європейських країн та України. У цьому відношенні цінним знаряддям можуть бути міжнародні мережі, наприклад, мережа місцевих урядів (Local Government Network – LOGON), яка вже включає Асоціацію міст України та громад як асоційовану організацію.

 • Із самого початку для забезпечення наступності зусиль щодо поліпшення надаваних послуг можна і потрібно використовувати систему загальної оцінки (Common Assessment Framework – CAF). Оскільки модернізація – це складний процес, система управління якістю повинна бути всебічною і слугувати визначенню ефективних заходів, використовуватися для самооцінки, визначення контрольних показників та для інших різновидів діяльності. Здається, що доцільно якомога раніше здійснювати порівняння показників діяльності тієї самої одиниці державного сектора за різні роки та місцевих адміністрацій за всіма показниками якості, використовуючи безкоштовну систему CAF.