ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна ДПЮ. Військова справа → Цивільна оборона України в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу

Цивільна оборона України в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу

Цивільна оборона України є складовою частиною соціальних та захисних заходів, які проводяться в мирний і воєнний час з метою захисту населення, народного господаства від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха сучасних засобів ураження.

Цивільна оборона України організується за територіально-виробничим принципом на всій території і являє собою сукупність структур державного управління, підприємств, організацій і спеціально створених органів керівництва та сил цивільної оборони. Заходи цивільної оборони проводяться по всій території держави, як правило, заздалегідь, з врахуванням особливостей кожного району.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

– запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження, проведення заходів щодо зменшення збитків та втрат під час аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж та стихійного лиха;

– оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій в мирний і воєнний час та постійне інформування його про наявну обстановку;

– захист населення від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійного лиха та застосування засобів ураження;

– організація життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф, стихійного лиха у воєнний час;

– організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у районах лиха і осередках ураження;

– створення систем аналізу і прогнозування управління, оповіщення і зв\'язку спостереження і контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним зараженням, підтримання їх готовності для сталого функціонування в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;

– підготовка і перепідготовка керівного складу цивільної оборони, її органів управління та сил, навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти в надзвичайних ситуаціях.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Кабінет Міністрів України постійно приділяє увагу розвитку цивільної оборони, підвищенню її ролі у захисті населення, підвищенню її значення, визначає основні принципи її побудови, характер і обсяг завдань, що вирішуються. Цивільна оборона організується за територіально-виробничим принципом.

Територіальний принцип полягає в організації цивільної оборони на території областей, міст і районів, сільських місцевостей відповідно адміністративного поділу території. Згідно з цим, відповідальність за стан цивільної оборони на цих територіях несуть виконавчі органи влади, а начальниками цивільної оборони, які безпосередньо здійснюють керівництво цивільною обороною є голови виконавчих органів влади.

Виробничий принцип полягає в організації цивільної оборони в кожній установі, підприємстві (об\'єкті).

Начальником цивільної оборони України єПрем\'єр-Міністр України (мал. 1). Безпосереднє, керівництво цивільною обороною України здійснює начальник штабу цивільної оборони України, який підпорядкований Прем\'єр-Міністру. При штабі цивільної оборони України є державні курси, де навчаються керівний склад вищих органів влади, керівний склад ЦО і великих підприємств, а також викладачі ЦО вузів.

Штабу цивільної оборони України підпорядковані війська цивільної оборони (4 бригади і 4 полки), спеціалізовані формування цивільної оборони (4 загони), територіальні формування, а також начальники цивільної оборони областей і штаби цивільної оборони.

В області начальником цивільної оборони є голова державної виконавчої влади. При начальнику ЦО області утворюється штаб цивільної оборони, обласна евакокомісія, комісія з надзвичайних ситуацій. При штабі ЦО області існують курси цивільної оборони. Начальником цивільної оборони міста є, голова державної виконавчої влади. При ньому створюється штаб цивільної оборони, міська евакокомісія, територіальні формування і комісія по надзвичайних ситуаціях. В сільському районі начальником цивільної оборони с голова державної виконавчої влади. При ньому створюється штаб цивільної оборони, комісія по надзвичайних ситуаціях, приймальна евакокомісія і територіальні формування. Начальники цивільної оборони несуть повну відповідальність за здійснення заходів цивільної оборони на підлеглих їм територіях.

Завдання штабів цивільної оборони

– своєчасне планування дій сил цивільної оборони;

– підтримання в постійній готовності формувань до виконання завдань в зонах масового ураження людей, зонах стихійного лиха, аварій і катастроф;

– організація розвідки;

– підтримання надійного зв\'язку з підпорядкованими штабами і формуваннями;

– розгортання пунктів управління, їх переміщення і охорона;

– забезпечення діяльності сил ЦО, які знаходяться в вихідних районах.

Для забезпечення виконання заходів цивільної оборони, підготовки формувань і управління ними з метою проведення робіт в осередках ураження формуються служби міста (району) на базі відповідних міських (районних) організацій.

Начальниками служб є керівники організацій. Вони підпорядковуються начальнику ЦО міста (району) і всю свою практичну діяльність проводять під його керівництвом, а також під керівництвом обласних (державних) служб цивільної оборони.

До служб цивільної оборони відносяться

– служба зв\'язну і оповіщення – для сповіщення населення про загрозу стихійного лиха, аварій, катастроф і інших надзвичайних ситуацій, а також для підтримання зв\'язку з керівництвом і формуваннями цивільної оборони;

– служба охорони громадського порядку (ОГП) для підтримання порядку, охорони громадської власності і особистого майна громадян в мирний і воєнний час;

– протипожежна служба – для профілактики, локалізування і гасіння пожеж;

– медична служба – для надання медичної допомоги ураженим і проведення санітарно-гігієнічних, профілактичних заходів;

– інженерна служба – для забезпечення побудови захисних споруд;

– комунально-технічна служба – для ліквідації аварій на спорудах комунального господарства;

– технічна служба – для організації і здійснення технічно правильного обслуговування, експлуатації і ремонту техніки і приладів;

– транспортна служба – для забезпечення всіх видів перевезень в інтересах цивільної оборони;

– служба енергопостачання і світломаскування – для забезпечення постачання електроенергією об\'єктів і транспорту, ліквідації аварій на електромагістралях, забезпечення режимів затемнення;

– служба санітарної обробки – для проведення санітарної обробки населення, знезаражування територій, споруд, техніки, транспорту;