ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна ДПЮ. Військова справа → \" Планування предмету \"\"Захист Вітчизни\"\" у навчально–виховному закладі\"

Міністерство освіти і науки України

Міністерство Оборони України

Курсова робота

На тему:

\"Планування предмету \"Захист Вітчизни\" у навчально–виховному закладі\"

Роботу виконав

Студент 538 взводу

Кафедри військової підготовки

Грушевський Д.А.

Перевірив

Викладач

Кафедри військової підготовки

м/лт. Лелека

Миколаїв 2008

Зміст

Вступна частина

 1. Основна частина

  1. Документи, які розробляє вчитель предмету \"Захист Вітчизни\" з навчально–виховного процесу, їх форма і зміст

  2. Міжпредметні зв\'язки предмету \"Захист Вітчизни\" з іншими предметами та їх облік при складанні план–конспектів

  3. Поряд складання розкладу занять

  4. Порядок складання план–конспектів

Висновок

Список використаної літератури

Вступна частина

Керівництво навчанням і вихованням у навчальному закладі повинно бути конкретним і має забезпечувати повне та якісне виконання завдань з допризовної підготовки молоді.

Головним у керівництві є: глибоко продумане планування захисту Вітчизни; постійне вдосконалення методичної майстерності викладача; систематичний контроль за ходом занять; вивчення і впровадження в практику навчання та виховання передового досвіду; безперервне вдосконалення навчально – матеріальної бази; ефективне використання в навчанні різних технічних засобів. Однією з головних вимог до керівництва допризовною підготовкою у навчальному закладі є глибоко продумане планування навчально – виховного процесу.

Мета і завдання планування

Планування захисту Вітчизни у навчальних закладах та оборонно – спортивних оздоровчих таборах здійснюється згідно з Програмою захисту Вітчизни і повинно бути спрямоване на всебічну та якісну підготовку юнаків до навчально – польових зборів, забезпечувати повне виконання програми, комплексне вивчення всіх її розділів у тісному зв\'язку з іншими предметами. Загальні вимоги до планування навчально – виховного процесу такі самі, як і до інших предметів загальноосвітнього циклу. Вони визначаються такими дидактичними принципами: науковість, розвиваючий і виховний характер навчання, свідомість та активність у навчанні; систематичність, послідовність, доступність наочність у навчанні, міцність засвоєння знань, умінь і навичок; колективний та індивідуальний підхід у навчанні та ін.

Знання і дотримання викладачем дидактичних принципів є найважливішою умовою забезпечення високого рівня навчання і виховання учнів.

Слід пам\'ятати, що планування допризовної підготовки має свої особливості, які пояснює тим, що курс допризовної підготовки включає 10 самостійних розділів, кожен з яких потребує ретельно продуманого планування системи навчальних занять, їх логічної та методичної послідовності.

Планування – процес складання керівних посадових документів, в яких відображаються основні заходи щодо організації навчально – виховного процесу та його забезпечення.

Мета планування:

 • всебічна та якісна підготовка особового складу до навчально-польових зборів;

 • забезпечення повного виконання програми;

 • комплексне вивчення всіх розділів у тісному зв\'язку з іншими предметами.

1 Основна частина

1.1 Документи, які розробляє вчитель предмету \"Захист Вітчизни\"

з навчального процесу, їх форма і зміст

Під час планування захисту Вітчизни в навчально–виховному закладі викладач користується документами навчального закладу, у розробці яких він бере безпосередню участь. Основою для розробки цих документів є вихідні (основоположні) документи, до яких належать:

 • рішення місцевого органу виконавчої влади \"Про підсумки допризовної підготовки юнаків у навчальному році та завдання на наступний рік\";

 • додаток до рішення органу виконавчої влади \"План основних заходів з допризовної підготовки на навчальний рік\";

 • Програма допризовної підготовки;

 • Положення про допризовну підготовку юнаків;

 • Накази, нормативні документи органів освіти та місцевих органів військового управління;

 • Навчально – методичні рекомендації органів освіти і військового управління з допризовної підготовки.

Вивчивши вихідні документи, керівник навчального закладу складає планові документи, в яких ураховує місцеві умови роботи даного закладу і можливості навчально – матеріальної бази.

До планових документів належать:

І. Розділ річного плану роботи навчального закладу – \"Допризовна підготовка і військово – патріотичне виховання учнів\".

ІІ. Наказ керівника навчального закладу \"Про організацію і проведення допризовної підготовки в навчальному році\"

На основі наведених вище документів викладач \"Захисту Вітчизни\" особисто складає:

 • Потижневий план (див. додаток 1);

 • Розклад занять (див. додаток 2);

 • План–конспекти проведення занять.

Потижневий план вивчення тем захисту Вітчизни складається на основі програми та планових документів навчального закладу на навчальний рік окремо по роках навчання. В ньому зазначаються:

 • потижневий розподіл занять за темами і розділами допризовної підготовки;

 • послідовність у вивченні програмою матеріалу;

 • комплексування занять, тем і розділів програми з метою рівномірної, послідовної і всебічної підготовки учнів;

 • можливість застосування міжпредметних і внутрішньо предметних зв\'язків під час допризовної підготовки.

Розклад занять складається викладачем захисту Вітчизни на місяць, розміщується на дошці документації в місці для практичного вивчення обов\'язків днювального або в іншому місці, визначеному керівником навчального закладу. У ньому визначаються номери тем і зміст заняття, місце і час його проведення, форма одягу учнів на кожне заняття.

В розкладі показуються заходи позакласної роботи з захисту Вітчизни, які висвітлюють всю навчальну і виховну роботу викладача на місяць.

1.2 Міжпредметнізв\'язки предмету \"Захист Вітчизни\" з іншими

предметами та їх облік при складенні потижневого плану

Формування якостей, необхідних майбутньому воїну, багато в чому залежить від обґрунтованих і об\'єктивно діючих зв\'язків між допризовною підготовкою та іншими шкільними основами наук.

Між предметні зв\'язки – спільна діяльність викладача захисту Вітчизни та учнів, під час якої у навчальній роботі використовується зміст інших навчальних дисциплін (історії, фізики та ін.), здійснює процес взаємо забезпечення знань як засіб узгодженості навчальних програм і підручників з урахуванням педагогічних умов, принципів побудови дидактичних систем. Між предметні зв\'язки позитивно впливають на навчально – виховний процес і розвиток особистості старшокласника.

Досвід викладання підказує: для того щоб сформувати у кожного учня інтерес до матеріалу, який вивчається, мало правильно викласти його по суті. Необхідний високий емоційний рівень уроку. Великі можливості викладачу Захисту Вітчизни надають література і мистецтво.

Величезну кількість міжпредметних зв\'язків з літератури можна привести при викладенні теми \"Друга Світова\". Сюди можна віднести і рядки поета Г. Суворова, який сказав про офіцерів:

Он как отец – и нет для нас дороже