ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Медицина. Фізіологія. Анатомія. Історія медицини → Вивчення сенсибілізації організму до харчових продуктів з квіткового пилку

Реферат на тему:

Вивчення сенсибілізації організму до харчових продуктів з квіткового пилку

Погіршення екологічної ситуації й порушення рівноваги між середовищем та організмом при постійній негативній дії біотичних, абіотичних та соціальних факторів довкілля веде до виснаження механізмів адаптації, зниження стійкості організму [1].

Покращити функціонування організму, підвищити адаптацію організму та в цілому якість життя можна шляхом збагачення раціону населення за рахунок вітамінів, мікроелементів, комплексу ферментів та коферментів, рослинних та тваринних біодобавок або їх комплексів. Одним із перспективних шляхів у цьому напрямку є збагачення раціону населення фітопродуктами або біологічно активними добавками на їх основі [1-4].

Серед ряду речовин-адаптогенів, перспективними для використання при розробці харчових добавок та функціональних продуктів є квітковий пилок або бджолина обніжка.

Сам по собі квітковий пилок як продукт пильовиків рослин є природним комплексом натуральних високоактивних ферментів рослинного походження. Бджолина обніжка – продукт бджільництва, складна речовина, що включає елементи рослинного й тваринного (бджолиного) походження. Вона виділена в окрему групу продуктів бджільництва у зв\'язку з тим, що це важкий клейкий пилок ентомофільних культур, що опилюються комахами, який додатково збагачується ферментами бджіл. Бджолина обніжка, як продукт, освоюється порівнянно недавно, в зв\'язку з чим багато питань щодо її складу, властивостей та дії на організм на сьогодні не досліджено.

В середньому бджолина обніжка містить від 7 до 30% білку, 1-12 % жирів, 19-42 % вуглеводів. До складу бджолиного пилку входять 20 з 22 відомих амінокислот, в тому числі й усі незамінні амінокислоти, які не утворюються в організмі людини. Ця речовина багата й на ферменти, яких в бджолиній обніжці міститься до 30. Жири, які входять до складу бджолиної обніжки містять велику групу нейтральних жирів і жироподібних речовин, в тому числі й незамінні жирні кислоти. Бджолина обніжка, так само, як і квітковий пилок містить у своєму складі вітаміни групи В, Е, С, D, Р, РР. Серед 28 мікроелементів бджолиної обніжки є такі, що особливо необхідні для людини - Fe, Cu, Zn, Са, Mn та інші. Особливо багато К (400 мг на 100 г продукту), необхідного для нормальної діяльності серця. Крім того, бджолина обніжка містить фітогормони, що стимулюють ріст рослинних тканин та речовин, яким властива антибактеріальна дія. Склад та властивості бджолиної обніжки можуть змінюватись в залежності від виду медоносу, з якого збирався пилок, часу доби, стану самої бджоли та багатьох інших факторів.

На сучасному ринку біологічно активних харчових добавок в Україні харчові добавки з квіткового пилку чи на його основі представлені в більшості випадків продуктами імпортного походження, а функціональні продукти з квітковим пилком майже не зустрічаються. Попередньо проведені дослідження показали, що квітковий пилок у харчових добавках різних виробників не завжди біологічно активний, може бути контамінований патологічними мікроорганізмами [5]. В той же час вітчизняні харчові добавки з квітковим пилком, зібраним з квітконосів України представлені на ринку країни недостатньо.

В процесі розробки адаптогенних продуктів для функціонального харчування, фахівцями кафедри товарознавства та експертизи продовольчих товарів Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (ДонДУЕТ), була розроблена харчова добавка з бджолиної обніжки та декілька нових харчових продуктів, що містять квітковий пилок [1-2]. Нові продукти, що розроблені співробітниками ДонДУЕТ, характеризуються високими органолептичними властивостями, доступністю й можливістю повсякденного масового використання. Ці продукти є перспективними для застосування з метою адаптації населення України до впливу шкідливих факторів навколишнього середовища.

Відомо, що у 0,05% населення може виникнути сильна алергічна реакція до квіткового пилку [6], що складає небезпеку для споживачів та обмежує вживання цієї корисної харчової добавки. В зв\'язку з цим виникла необхідність вивчення біологічної якості розробленої харчової добавки з квіткового пилку, а саме – дослідження її потенційної можливості викликати сенсибілізацію у споживачів, в порівнянні з кращими відомими аналогами імпортного виробництва.

Метою даної роботи була оцінка якості харчових добавок з квіткового пилку – одного з найкращих імпортних зразків та препарату розробки ДонДУЕТ. Порівняння проводилось за потенційною можливістю виникнення сенсибілізації організму і розвитку в подальшому алергічних реакцій.

Для дослідження використовувались харчові добавки з використанням бджолиної обніжки – „Квітковий пилок\" розробки Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського та \"Бі Поллен\" виробництва компанії „Nature\'s Sunshine Productus.Inc\" (США).

Оцінка якості харчових добавок проводилась за впливом на показники системи імунітету організму, а саме - досліджувалась можливість потенційної сенсибілізації організму й розвитку алергічної реакції. Тестування проводилось на волонтерах (81 особа), віком 21 - 50 років, що мешкають в Донецькому екокризовому регіоні, не працюють в шкідливих умовах та раніше не вживали квіткового пилку чи харчових добавок на основі квіткового пилку. Усіх обстежених було разподілено на дві групи. В першу (I) групу увійшли 42 умовно здорові особи – мешканці екологічно несприятливого Донецького регіону. Друга група обстежених (II) включала 39 осіб з важким алергологічним анаменезом.

Антиген квіткового пилку різних виробників для РІЛ готували за методом Фрадкіна [7] у власній модифікації [8]. Для оцінки ступеню сенсибілізації імунокомпетентних клітин організму до квіткового пилку використовували реакцію імунолейколізу „іn vitro\" за способом Ракші-Слюсаревої О.А., Слюсарева О.А [9]. Принцип методу полягає в руйнуванні лейкоцитів під впливом гуморальних і клітинних факторів імунітету в присутності алергенів при наявності сенсибілізації до них. У дослідному зразку лейкоцити крові обстежуваного контактують з алергеном, в контрольному – з фізіологічним розчином. Показник сенсибілізації обчислювали, як відношення різниці (контроль-дослід) до контролю і виражали в умовних одиницях (У. од.). Ступінь сенсибілізації оцінювали за загальноприйнятою шкалою [10]. При цьому за норму приймається рівень сенсибілізації від 0 до 0,09 У. од. Рівень сенсибілізації від 0,1 до 0,19 У. од. приймають як слабкий. Помірна ступінь сенсибілізації визначається в межах 0,2-0,29 У. од., а сильна – від 0,3 У. од. та більше.

Статистичну обробку матеріалу провадили за допомогою PC, використовуючи пакет відповідних програм Statistic Windows. Аналізували середньоквадратичні відхилення і вираховували коефіцієнт Стьюдента.

Проведений аналіз результатів досліджень показав потенційну можливість виникнення сенсибілізації та можливий розвиток проявів алергії у потенційних споживачів як при споживанні харчової добавки \"Квітковий пилок\" розробки ДонДУЕТ, так і імпортної харчової добавки \"Бі Поллен\". Але рівень потенційної сенсибілізації та частота виявлення цієї сенсибілізації до досліджених харчових добавок були різними.