ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Остеоартроз → Реферат


Похідні гіалуронової кислоти. Гіалуронова кислота — полісахарид з високою молекулярною масою, головний компонент синовіальної рідини та хрящової тканини. При остеоартрозі зменшується молекулярна маса та кількість гіалуронової кислоти. Припускалося, що внутрішньосуглобове поповнення даної кислоти шляхом її додаткового введення могло сприяти поліпшенню в\'язкопружних властивостей синовіальної рідини. Доступними є декілька препаратів як низької (гіалган), так і високої (синвіск) молекулярної маси. Проведені дослідження виявили, що гіалган (одна ін\'єкція щотижня протягом п\'яти тижнів) та синвіск (одна ін\'єкція щотижня протягом трьох тижнів) перевершують плацебо щодо зниження больового синдрому, а також ефект від внутрішньосуглобових ін\'єкцій кортикостероїдів протягом 12 місяців. Симптоматичний ефект спостерігався через 3–5 тижнів і зберігався до 12 місяців. Існують також докази, що ін\'єкції гіалуронової кислоти мають подібну до НПЗП ефективність протягом 3–6 місяців після завершення лікування. Даних стосовно ефекту повторних ін\'єкцій, вартості, ефективності, можливої модифікуючої дії щодо захворювання недостатньо.

Місцеве лікування. При ОА колінних суглобів та суглобів кистей у пацієнтів з помірним болем для локальної терапії часто використовується кепсаїцинова мазь. В результаті спеціальних досліджень була доведена ефективність кепсаїцину при остеоартрозі, а також НПЗП при місцевому використанні. Так, результати наших досліджень свідчать про те, що Дип Реліф — гель, до складу якого входить ібупрофен та левоментол, — призводить до зниження вираженості больового синдрому та альгофункціонального індексу Лекена у хворих на ОА КС при введенні його шляхом ультрафонофорезу та аплікацій у ділянці уражених суглобів.

Глюкозамін та хондроїтин. Глюкозамін (ГК) та хондроїтину сульфат (ХС) — похідні глікозоаміногліканів, компонентів суглобового хряща. Одна з основних фізіологічних ролей глюкозаміну — стимуляція синтезу речовин, необхідних для належної суглобової функції. В експериментальних дослідженнях доведено, що глюкозамін стимулює синтез та пригнічує деградацію протеогліканів, стимулює регенерацію хряща після експериментально викликаного пошкодження. Основні фармакологічні властивості ГК представлені у таблиці 1.Механізм дії хондроїтину подібний до ГК, оскільки він також може забезпечити субстрат для синтезу протеогліканів. В умовах експерименту глюкозаміну гідрохлорид, глюкозаміну гідройодид і глюкозаміну сульфат сприяли істотному збільшенню глікозоаміногліканів у позаклітинному матриксі хрящової тканини. Хоча ХС також здатний позитивно впливати на метаболізм глікозоаміногліканів, його ефект був менш істотним.

Reginster зі співавт. вивчали 212 пацієнтів з первинним остеоартрозом колінного суглоба і встановили, що у пацієнтів, які приймали глюкозамін, на 20–25 % знижувалася вираженість клінічних симптомів та змін у медіальному відділі КС. Проведений у 2000 році мета-аналіз також продемонстрував, що ГК та ХС мають знеболюючу дію.

У рекомендаціях EULAR (2003) вперше була відмічена модифікуюча дія на суглобовий хрящ таких лікарських засобів, як глюкозамін та хондроїтин. Нещодавно опублікований у журналі \"Archives of Internal Medicine\" (липень 2003 року) мета-аналіз модифікуючої і симптоматичної ефективності глюкозаміну та хондроїтину при ОА колінних суглобів підтверджує дане твердження. У відділі клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату проводилося вивчення ефективності препарату терафлекс, до складу якого входять ГК та ХС. Вже через два місяці у пацієнтів з ОА КС, що приймали препарат, спостерігалося вірогідне зниження вираженості больового синдрому за ВАШ та зменшення альго-функціонального індексу Лекена.

Інші препарати, що мають модифікуючу дію при остеоартрозі. Діацериїн — препарат, що пригнічує продукцію та активність металопротеїназ та інтерлейкінів і може перешкоджати прогресуванню остеоартрозу кульшового суглоба за результатами візуального вимірювання мінімальної висоти суглобової щілини. Досліджується ефективність використання бісфосфонатів та специфічних антагоністів лейкотриєнів як модифікаторів перебігу захворювання.

Остеоартроз

Хірургічні методи

Хірургічні методи використовуються в тих випадках, коли медична терапія виявилася неефективною. Артроскопічний дебридмент та лаваж можуть дещо зменшити клінічні прояви при дегенеративних пошкодженнях меніска, але не зупиняють прогрес захворювання. Виконане в 2002 році за правилами доказової медицини дослідження не виявило переваг щодо зниження вираженості больового синдрому та покращення функції колінних суглобів при проведенні артроскопічного дебредменту та лаважу в порівнянні з групою плацебо.

Трансплантація аутологічного хряща, де трансплантатом є \"здорова\" хрящова тканина, яка береться з пошкодженого захворюванням суглоба, культивується in vitro і повторно вводиться в зону ураження хрящової тканини, може бути ефективною, але й досить дорогою методикою, і тому на даний час не рекомендується як метод терапії першої лінії в лікуванні пошкоджень хрящової тканини колінного суглоба. Остеотомія при ранньому остеоартрозі може зменшити вираженість клінічних ознак і сповільнити швидкість прогресування захворювання. Ендопротезування зазвичай є крайнім рішенням для багатьох пацієнтів. Воно забезпечує безбольовий та функціонуючий суглоб на термін до 20 років.

Істотне постаріння населення України зумовлює збільшення числа хворих на остеоартроз. Своєчасна діагностика, цілеспрямована профілактика та ефективне лікування захворювання мають на меті запобігання інвалідизації, поліпшення якості життя, активне довголіття пацієнтів.

Література

[1] Коваленко В. Н., Борткевич О. П. Остеоартроз. Практическое руководство. – К.: Морион, 2003.

[2] Поворознюк В. В., Григор\'єва Н. В. Менопауза та остеопороз. – К., 2002.

[3] Поворознюк В., Шеремет О., Григорьева Н. и др. Остеоартроз крупных суставов у людей старших возрастных групп// Доктор. – 2002. – № 5. – С. 40–49.

[4] Altman R. D., Hochberg M. C., Moskowitz R. W. et al. Recommendations for the medical management of osteoarthritis of the hip and knee// Arthritis Rheum – 2000. – Vol. 43. – P. 1905–1915.

[5] Creamer P., Hochberg M. Osteoarthritis// Lancet – 1997. – Vol. 350. – P. 503–508.

[6] Disler D. G., Recht M. P., McCauley T. R. MR imaging of articular cartilage// Skeletal Radiol – 2000. – Vol. 29. – P. 367–377.