ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Медицина. Фізіологія. Анатомія. Історія медицини → Немедикаментозні методи лікування в нефрології

За останні 15 років в Україні були створені, запатентовані в 21 країні і почали впроваджуватись у клінічну практику методи, що цілеспрямовано підвищують або знижують фунціональну активність правої чи лівої півкуль і модифікують міжпівкульову взаємодію, об\'єднані назвою \"латеральна терапія\". Вони грунтуються на дії імпульсного електроструму субсенсорної сили або фізіологічних факторів: світла — різної довжини хвилі оптичного діапазону, звуку — слухового діапазону. Термін \"функціональна спеціалізація півкуль мозку\" став широко вживатися після присудження Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини у 1981 році R. W. Sperry за відкриття її існування при психічних процесах. Низка публікацій свідчить про неоднаковий вплив мозкових гемісфер також на стан вегетативної, ендокринної та імунної систем [11], що відіграють значну роль при нефрологічних хворобах. Нами встановлені потужні антигіпертензивний та протизапальний ефекти латеральної світлоколірної терапії у хворих на хронічний гломерулонефрит (ХГН) [14, 15].

Методика латеральної світлоколірної терапії грунтується на анатомо-функціональних особливостях зорового аналізатора.

Волокна зорових нервів, що відходять від медіальних половин сітківок очей перехрещуються, а від латеральних — не перехрещуються. Таким чином, праві і ліві півполя зору проектуються на зони сітківок очей, з яких інформація поступає відповідно в ліву і праву півкулі головного мозку. Це дозволяє спрямувати інформацію в праву або ліву півкулю мозку, проектуючи стимули на ліві або праві половини сітківок очей. Метод здійснюється за допомогою спеціального пристрою \"окуляри-ФІЛАТ\", що дозволяє одночасно роздільно впливати довгохвильовими (червоним, оранжевим, жовтим кольорами) і короткохвильовими (зеленим, синім, фіолетовим кольорами) світловими потоками на праві та ліві половини сітківок очей. Це викликає різноспрямовані зміни функціональної активності правої і лівої півкуль головного мозку. Взаємне розташування світлових потоків визначає латеральність засвічувань. Виділяють прямі (умовно стимулюючі ліву і пригнічуючі праву півкулю) і зворотні (умовно стимулюючі праву і пригнічуючі ліву півкулю) процедури. Стимулюючі ефекти пов\'язують з впливом світла довгохвильового діапазону, а пригнічуючі — короткохвильового. З досліджених нами світлоколірних пар найбільш дієвими у хворих на хронічний гломерулонефрит виявилися червоно-зелені зворотні стимуляції. В групі хворих на ХГН з артеріальною гіпертензією без ХНН після першого сеансу систолічний артеріальний тиск істотно знизився у 79 % хворих, діастолічний — у 77 %. Антигіпертензивний ефект розпочинався на 4-й хвилині стимуляції. Після закінчення сеансу (10–15-та хвилина після початку стимулювання) він ще близько 10 хв незначно знижувався і через 30 хв після початку сеансу досягнув мінімальних величин. Нормалізація артеріального тиску спостерігалася у 29 % хворих. Після другого сеансу антигіпертензивний ефект реєструвався у 81 % хворих. Наявність ХНН знижувала ефективність стимуляцій.

При порівнянні ефектів плацебо світлоколірних і латеральних червоно-зелених стимуляцій у хворих на ХГН було встановлено істотне зниження добової протеїнурії, еритроцитурії під впливом латеральної світлотерапії. Ці ефекти були найвираженішими після двох сеансів стимуляцій.

Після всіх фізіотерапевтичних процедур хворим із захворюваннями нирок необхідний тривалий (до 2 год) відпочинок у ліжку. Ці методи лікування сприяють зменшенню спазму судин, поліпшенню ниркового кровотоку, збільшенню клубочкової фільтрації, виведенню кінцевих продуктів азотистого обміну з сечею і зменшенню гіперазотемії.

Кліматотерапія

Основними вимогами до курортів для лікування імунозапальних захворювань нирок є: теплий або жаркий клімат, відсутність різких добових коливань температури і сильних вітрів, низька вологість, велика кількість сонячних днів. До таких курортів у країнах СНД відносяться:

  • приморські курорти Криму — санаторії \"Енергетик\", \"Київ\", \"Запоріжжя\" (Ялта, Україна), які, на жаль, останнім часом втрачають чисто нефрологічний профіль;

  • з кліматом пустелі — Байрам-Алі (Туркменістан);

  • з жарким передгірним кліматом — Ситораї-Махи-Хасі (Узбекистан);

  • зі степовим кліматом — Сариагач (Казахстан);

  • низькогірний курорт лісової зони Янгантау (Башкирія), основним лікувальним фактором якого є гази високої температури, що виділяються з тріщин гори.

Курортний сезон на південному березі Криму триває з травня до вересня, в середній Азії — з квітня до жовтня. Тривалість курсу лікування в нефрологічних санаторіях складає 48 днів. Перебування у кліматичних (або штучно створених аналогічних) умовах сприятливо впливає на метаболічні процеси, розвантажує нирки за рахунок виведення токсичних продуктів екстраренальними шляхами, зміцнює імунну систему.

Бальнеотерапія

При захворюваннях нирок призначають хвойні, кисневі і загальні вуглекислі ванни. При хронічному гломерулонефриті призначають прісноводні напівванни (37–38 0С, 5–20 хв через день, курс 10–15 ванн), загальні ванни (36–37 0С, 10–20 хв через день, курс 12–15 ванн), вологі укутування (до 40 хв), теплий душ (35–36 0С, 1–3 хв щодня, курс 15 процедур).При хронічному пієлонефриті у фазі ремісії, за умови відсутності порушень відтоку сечі хворим показане лікування на курортах з мінеральними водами невисокої концентрації: Трускавець, Східниця, Березівські мінеральні води, Желєзноводськ. Цілющою є вода джерела \"Нафтуся\" (слабомінералізована, сульфатно-гідрокарбонатна магнієво-кальцієва слаболужної реакції). Хворим з пієлонефритом пересадженої нирки показані слабомінералізовані слабокислі вуглекисло-гідрокарбонатно-сульфатно-натрієво-кальцієві води джерел \"Слов\'янськ\", \"Смирновський\", \"Лермонтовський\". Призначають ці води по 3–5 мл/кг маси тіла, 3 рази на день до їди. Вживання мінеральних вод покращує обмін речовин, зменшує метаболічний ацидоз, сприяє розчиненню та виведенню конкрементів, забезпечує бактеріостатичну та протизапальну дію, зменшує або усуває свербіння шкіри.

Таким чином, використання немедикаментозних методів лікування, їх диференційоване застосування у хворих з ураженням нирок сприяє корекції порушень та профілактиці виникнення хронічної ниркової недостатності.

Література

[1] Бабов К. Л., Блин-дер М. А., Богданов Н. Н. и др. Немедикаментозное лечение в клинике внутренних болезней/ Под ред. Л. А. Серебриной, Н. Н. Середюка, Л. Е. Михно. — К.: Здоров\'я, 1995. — 526 с.

[2] Колбун М. Від магніту — до електромагнітної гомеопатії/ У кн.: Таємниця точки ге-гу. — К.: Український письменник, 1993. — С. 100–105.

[3] Коркушко А. О., Чуприна Г. М. Вплив низькоінтенсивного НВЧ-випромінювання на периферичні відділи нервової системи// Лікарська справа. — 2000. — № 7–8. — С. 60–62.

[4] Мойсеєнко В. О. Вплив фізичних методів лікування на клінічні прояви уражень езофагогастродуоденальної зони в хворих на хронічний гломерулонефрит// Актуальні проблеми нефрології (вип. 4)/ За ред. Т. Д. Никули. — К.: Задруга, 2000. — С. 121–129.

[5] Мойсеєнко В. О. Вплив фізичних методів лікування на темпи старіння хворих на хронічний гломерулонефрит/ ІІІ Національний конгрес геронтологів і геріатрів України. Тези доповіді. — К., 2000. — С. 40.

[6] Мойсеєнко В. О. Квантова та еферентна корекція гастроентерологічних розладів у хворих на хронічний гломерулонефрит// Лікарська справа. — 1999. — № 6. — С. 65–68.