ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...


Менопауза та остеопороз

За даними численних досліджень нормальний рівень естрогенів, зокрема естрадіолу, та низький рівень ССЗГ є важливими захисними чинниками, які попереджають втрату кісткової маси та розвиток вертебральних і невертебральних переломів у постменопаузальному періоді. У жінок із низьким рівнем естрадіолу в сироватці крові спостерігається удвічі підвищений ризик вертебральних переломів незалежно від показників МЩКТ (Rotterdam Study; Goderie-Plomp H. W. et al., 2004).

Менопауза та остеопороз

Численними дослідженнями доведена остеопротекторна дія естрогенів на кісткову тканину, проте її механізм з\'ясований недостатньо. Естрогени впливають на кістку як безпосередньо через специфічні рецептори й локальні медіатори, так і через інші системні гормони (паратиреоїдний гормон, кальцитонін, кальцитріол та ін.).У 1987–1988 рр. дві незалежні групи вчених встановили наявність рецепторів до естрогенів, прогестерону та андрогенів на остеокластах і остеобластах — клітинах кісткової тканини (Arnett T. R. et al., 1987; Komm B. S. et аl., 1988). Естрогени діють на остеокласти як безпосередньо, так і опосередковано: прямий швидкий вплив естрогенів на остеокласти полягає в зниженні продукції ними лізосомальних ензимів і, в результаті цього, зниженні інтенсивності резорбції; опосередкована дія на остеокласти полягає в модуляції сигналів з остеобластів на попередники остеокластів під час утворення остеокластів.

Крім взаємодії зі специфічними рецепторами в кістковій тканині, естрогени активно втручаються в кальцієвий обмін, сприяючи депонуванню кальцію в кістці й знижуючи його екскрецію із сечею та через кишечник. Встановлено, що зниження продукції статевих гормонів призводить до зниження секреції кальцитоніну. Крім того, виявлено позитивний кореляційний зв\'язок між рівнем естрогенів та кальцитоніну. Застосування естрогенотерапії в постменопаузі зумовлює підвищення рівня кальцитоніну.

У жінок з постменопаузальним остеопорозом знижується інтенсивність синтезу кальцитріолу, оскільки естрогени впливають на активність 1α-гідроксилази — ферменту, що перетворює в нирках 25-гідроксихолекальциферол [(25(ОН)D3), кальцидіол] на найактивнішу форму вітаміну D3 — 1,25-гідроксихолекальциферол [1,25(ОН)1D3, кальцитріол]. Таким чином, дефіцит естрогенів у постменопаузальному періоді порушує баланс між рівнем кальцію в сироватці крові, паратиреоїдним гормоном, кальцитріолом та кальцитоніном, що разом із підвищенням темпів резорбції кісткової тканини призводить до виникнення постменопаузального остеопорозу.

Зменшення МЩКТ (рис. 1) призводить до підвищення ризику переломів і збільшення їх кількості. Проведені нами дослідження показали, що у 55 років ризик переломів мають 6,1 % жінок, а після 55-річного віку цей показник із кожним п\'ятиріччям прогресуюче зростає: 55–59 років — 29,2 %; 60–64 роки — 41 %; 65–69 років — 55,7 %; 70 років і більше — 76,9 %.При аналізі частоти переломів кісток дистального відділу передпліччя серед жіночого населення міста Вінниці (Поворознюк В. В., Костюк В. Г., 2001) нами показано істотне їх збільшення у жінок старших вікових груп (рис. 2).

Профілактика та лікування постменопаузального остеопорозу. Оскільки з медичних і соціально-економічних позицій запобігти втраті кісткової маси та грізним ускладненням остеопорозу (переломам) легше й дешевше, особливу увагу необхідно приділяти профілактиці (табл. 1).Основними задачами профілактики системного остеопорозу є

  • досягнення максимально можливого піку кісткової маси в період дозрівання, формування скелета з максимальними міцнісними характеристиками;

  • зниження та запобігання негативного впливу екзогенних та ендогенних чинників на кісткову тканину;

  • запобігання втраті кісткової маси та, по можливості, підвищення щільності кісткової тканини.

Раціональне харчування займає важливе місце в профілактиці остеопорозу в усіх вікових періодах. Воно відіграє важливу роль у формуванні піку кісткової маси в молодому віці та темпах втрати кісткової тканини в жінок у постменопаузальному періоді. На даний час у розвинутих країнах світу дотримуються норм добового вживання кальцію 1000–1500 мг/добу, проте результати численних досліджень свідчать про недостатній вміст кальцію в харчових раціонах різних популяцій. Більшість жінок у постменопаузальному періоді, які живуть у Німеччині, вживають менше 800 мг кальцію на добу; 61 % жінок у пременопаузі та 75 % пацієнток у постменопаузі, які живуть в Австралії, вживають кальцію менше рекомендованих норм, а 29 % жінок у постменопаузальному періоді — менше 500 мг/добу.

Проведені нами дослідження показали, що фактичний раціон харчування постменопаузальних жінок української популяції також характеризується вираженим дефіцитом основних макро- та мікронутрієнтів, у тому числі кальцію. Лише у 3,2 % жінок вміст кальцію в раціоні був вищим 1000 мг/добу (рекомендована норма 1000–1500 мг/добу), у половини він становив менше 200 мг/добу (рис. 3).За даними численних досліджень надходження кальцію з харчовими продуктами є більш доцільним порівняно з використанням фармакологічних засобів. Основними джерелами кальцію є молочні (молоко, сири тощо), рибні продукти, горіхи, цвітна та морська капуста. Засвоєнню кальцію перешкоджають продукти з високим вмістом щавлевої кислоти (шпинат, агрус, смородина, ревінь), а також захворювання кишково-шлункового тракту (виразкова, жовчнокам\'яна хвороби, хронічні гепатити та ін.). Крім кальцію, продукти харчування повинні включати достатню кількість білків (м\'ясо, боби) та, що особливо важливо, вітаміну D. Останній міститься у великій кількості в морській рибі, яйцях, какао, вершках.

У нещодавніх дослідженнях, проведених в 11 країнах Європи в межах програми Euronut Seneca, було показано, що зниження рівня кальцидіолу в крові нижче 30 нмоль/л відмічається в 47 % жінок старшого віку, а лікування препаратами кальцію у поєднанні з вітаміном D зумовлює зниження частоти переломів кісток скелета на 25–70 %.Нещодавно група найавторитетніших експертів Американського національного фонду остеопорозу представила рекомендації щодо застосування кальцію та вітаміну D.1. Лікування препаратами кальцію є економічно ефективним навіть у жінок із нормальними показниками МЩКТ.2. На тлі лікування препаратами кальцію ризик переломів знижується не менше, ніж на 10 %.3. У хворих із дефіцитом вітаміну D лікування препаратами кальцію та вітаміну D знижує ризик переломів на 30 %.4. Адекватне вживання кальцію (з їжею чи за рахунок прийому препаратів) слід рекомендувати всім жінкам незалежно від прийому інших антиостеопоротичних засобів.

Дані доказової медицини свідчать про ефективність препаратів кальцію та вітаміну D у профілактиці та лікуванні остеопорозу (табл. 2).

У зв\'язку з існуючим дефіцитом різних макро- й мікроелементів у фактичному раціоні харчування жінок старших вікових груп доцільним є використання комплексних препаратів, які містять не тільки кальцій та вітамін D, але й мікроелементи, що дублюють кальційзберігаючі функції та позитивно впливають на метаболізм кісткової та хрящової тканини, насамперед — бор, цинк, мідь і марганець (кальцемін).Аналіз літературних даних свідчить про те, що на тлі прийому кальцію в рекомендованих дозах побічні ефекти розвиваються надзвичайно рідко (приблизно з такою самою частотою, як і в групі хворих, що приймали плацебо).