ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Медицина. Фізіологія. Анатомія. Історія медицини → Медичні аспекти проблеми ВІЛ/СНІД в Україні

 підготовка спеціалістів у галузі АРТ — лікарів, медсестер, соціальних працівників та постійне підвищення рівня їх знань;

 забезпечення хворих АРВ-препаратами, препаратами для лікування опортуністичних інфекцій, іншими медичними засобами;

 організація надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД, включаючи сучасну лабораторну базу контролю за якістю лікування;

 створення системи моніторингу лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД в Україні;

 створення нової та удосконалення існуючої нормативної та регламентуючої документації з питань надання медичної допомоги та сучасної діагностики ВІЛ-інфекції/СНІД.

Впровадження сучасної АРТ потребує спеціальної підготовки фахівців центрів профілактики СНІД з питань лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. З липня 2004 року за участі Міністерства охорони здоров\'я України, Українського центру профілактики і боротьби зі СНІД, ВООЗ та німецької організації GTZ на базі Київської академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика розпочав роботу Регіональний інформаційно-учбовий центр для країн Східної Європи та Центральної Азії з питань лікування СНІД. Зазначеним центром запроваджено новий мультидисциплінарний підхід у навчанні медичних та соціальних працівників, а саме — підготовка команди, до складу якої входить лікар, медична сестра та соціальний працівник для надання медичної допомоги і соціальної підтримки конкретному хворому. На сьогодні проведено 19 курсів (тренінгів) навчання за різними напрямами (АРТ дорослих і дітей, лікування опортуністичних інфекцій, медичний менеджмент тощо), підготовлено бригади з 15 регіонів України — всього 295 фахівців. Особи, які пройшли повний курс навчання (3 тижні), отримують відповідний сертифікат. Важливим завданням протистояння хворобі є утримання пацієнтів із ВІЛ/СНІД у режимі АРТ. Для формування прихильності до АРТ, соціальної підтримки і допомоги хворим задіяні неурядові організації та люди, що живуть з ВІЛ/СНІД, діяльність яких регламентована спеціальними проектами. Такі проекти реалізуються в усіх 15 регіонах, де проводиться АРТ, проте результативність роботи їх ще недостатня, оскільки відсутні стандарти їх діяльності. Організацію лікування, методичне керівництво впровадження АРТ в Україні, визначення потреб і розподіл препаратів для лікування СНІД та опортуністичних інфекцій, створення нормативно-інструктивної бази у цій галузі здійснює Український центр профілактики і боротьби зі СНІД МОЗ України, а на місцях — обласні (міські) центри профілактики СНІД, яких сьогодні в Україні більше 35.Ще однією важливою проблемою боротьби з ВІЛ-інфекцією є захист медичних працівників від інфікування ВІЛ під час виконання ними професійних обов\'язків. Медичні працівники піддаються ризику інфікування на робочому місці через недотримання правил безпеки праці, невикористання захисних засобів — гумових рукавичок, окулярів, масок, лицевих щитків тощо. Наказ МОЗ України №580 від 2003 року передбачає порядок профілактики інфікування ВІЛ у випадку аварії при виконанні інвазивних маніпуляцій. Доречно зауважити, що медичний працівник повинен дбати про свою безпеку і ставитися до кожного пацієнта, як до потенційно інфікованого, адже не всі громадяни знають і повідомляють про свій статус.Усі медичні працівники, що працюють в закладах, де існує ризик інфікування ВІЛ на робочому місці, повинні мати можливість одержати постконтактну профілактику (ПКП). Для цього в усіх областях створюється запас АРВ-препаратів, у регіональних центрах профілактики СНІД надаються консультації щодо порядку проведення ПКП. Показанням до проведення профілактики є ушкодження шкіри гострим предметом (укол голкою, поріз гострим інструментом або уламком скла), забрудненим кров\'ю, біологічною рідиною з домішками крові або іншим потенційно інфікованим ВІЛ матеріалом; потрапляння вказаного матеріалу на слизові оболонки чи ушкоджені ділянки шкіри медичного працівника. Відповідно до наказу на випадок аварії та професійної травми оформляється відповідна документація, проводиться тестування на ВІЛ пацієнта (можливого джерела інфекції). Отримання негативного результату обстеження на ВІЛ пацієнта усуває потребу в хіміопрофілактиці медичного працівника. Якщо отримано позитивний результат в особи — потенційного джерела інфекції, необхідно обстежити на антитіла до ВІЛ постраждалого працівника і лише в разі отримання негативного результату запропонувати розпочати хіміопрофілактику ВІЛ-інфекції. Перед проведенням тесту на ВІЛ та початком ПКП медичному працівнику надається дотестове консультування, а за необхідності — післятестове. Хіміопрофілактика розпочинається у перші години після аварії, але не пізніше 72 годин. Рекомендується терапія двома або трьома препаратами протягом 4 тижнів за схемою, визначеною клінічним протоколом. Доречно зауважити, що таку профілактику можуть надати дітям чи дорослим, які травмувалися \"вуличними шприцами\" чи постраждали внаслідок зґвалтування. Досвід країн, що успішно протидіють епідемії ВІЛ/СНІД впродовж двох десятиліть історії захворювання, виявив позитивні стратегії, які базуються на мобілізації громадськості. За останні роки в Україні відбулися значні зміни в розумінні ролі неурядових організацій у профілактичній роботі, насамперед безпосередньо в групах ризику. Значних успіхів досягнуто у справі об\'єднання людей із ВІЛ/СНІД. Створена і активно функціонує Всеукраїнська мережа людей, що живуть із ВІЛ/СНІД, яка стала в Україні повноправним партнером державних інституцій у справі боротьби з ВІЛ/СНІД, активним помічником в організації догляду і підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію людей. Консолідація зусиль держави і громадянського суспільства стала запорукою успіху у подоланні епідемії.