ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Медицина. Фізіологія. Анатомія. Історія медицини → Місце лапароскопічної хірургії в оперативній гінекології

Необхідно враховувати, що при доброякісних пухлинах матки має місце гіпотонія детрузора, різний ступінь опущення сечового міхура, запальні зміни слизової оболонки сечового міхура, гіперактивність сечового міхура. Функціональні зміни нижніх сечовивідних шляхів, які виникають у результаті росту фіброміоми матки, впливають на характер і ступінь відновних процесів у післяопераційному періоді [5]. Тому всім хворим з фіброміомою матки до і після операції були виконані спеціальні дослідження нижніх сечовивідних шляхів — урофлуометрія, за показаннями — цистометрія і профілометрія. Проведені дослідження були підставою для вибору оперативного лікування.

Широко застосовується лапароскопічна асистенція при екстирпації матки через піхву. Особливо в тих випадках, коли необхідно провести корекцію уретероцеле, ентероцеле, цистоцеле з видаленням придатків і різних видів укорочування зв\'язок. У тих випадках, коли необхідність у піхвовому етапі операції відсутня, виконується звичайна лапароскопічна гістеректомія з або без придатків. Якщо шийка матки без патологічних змін, у жінок до 40 років виконується надпіхвова ампутація матки з евакуацією тіла матки через кольпотомний отвір. На підставі власного досвіду ми вважаємо, що за відсутності можливості марцеляції вилученого препарату недоцільно витягати через піхву матку розмірами понад 9–10 тижнів. Це може бути причиною додаткової травми м\'яких тканин піхви і сусідніх органів.

В останні роки в літературі обговорюються питання про можливість проведення лапароскопії у жінок, які перенесли одну чи більше лапаротомій. Із 610 пацієнток, яким проводилися лапароскопічні операції, у 154 в минулому були проведені ті чи інші оперативні втручання на органах черевної порожнини, а у деяких — від 3 до 5 лапаротомій. Тільки в одному випадку виникла необхідність у переході до відкритої лапаротомії. Ми переконані, що перенесені раніше оперативні втручання на органах черевної порожнини і малого таза, а також наявність спайкового процесу не є протипоказанням для проведення лапароскопічних операцій.

Лапароскопія є обов\'язковим методом діагностики при аномаліях розвитку внутрішніх статевих органів для подальшого визначення плану лікування таких хворих. Разом зі співробітниками кафедри факультетської хірургії № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця проведено хірургічне лікування і реабілітацію хворих з аплазією піхви і матки (синдром Mayer-Rokitansky-Kuster-Hanser). Суть операцій полягала в реконструкції анатомічних структур статевих органів жінки хірургічним методом, а також регуляції ендокринних, нейроваскулярних, психологічних розладів з метою максимального відновлення (до природного рівня) сексуальної функції. У хворих виконувалася лапароскопічна вагінопластика із сигмовидної кишки. Оцінку функціональних результатів операції і, відповідно, сексуальної функції визначали методом опитування й анкетування. Для цих цілей використовували модифіковану GRISS-анкету (The Golombon Rust Inventory of Sexual Satisfaction). Отримані результати після проведення операції дозволяють вважати, що застосована лапароскопічна вагінопластика є методом вибору хірургічного лікування у пацієнток з агенезією піхви [3, 6].

Розглядається перспектива використання автотрансплантата з прямої кишки в ускладнених умовах (вестибуло-ректальні фістули), а також у разі низької ерогенної чутливості в кліторальній зоні.

Одним з найбільш складних питань в оперативній гінекології є проведення симультантних операцій. Удосконалення лапароскопічної техніки дозволяє розширити показання для проведення операцій на різних органах черевної порожнини. В умовах нашої клініки найчастіше виконується холецистектомія, герніопластика, апендектомія, а також операції на товстій кишці у поєднанні з гістероваріоектомією, аднексектомією, операціями на придатках. Виконання таких операцій дозволяє одночасно провести хірургічне лікування декількох захворювань у межах одного загального знеболювання. Такі операції значно скорочують час непрацездатності, а також мають значний косметологічний ефект.

Таким чином, наш досвід роботи в області ендоскопічної хірургії дозволяє засвідчити значні зміни в області гінекологічних операцій. Більшість операцій, що виконувалися раніше традиційним лапаротомним доступом, в даний час можна виконувати лапароскопічно. Найближчими перспективами розвитку лапароскопічної хірургії є впровадження в практику операцій підвищеної складності, розробка і застосування нових технологій і прийомів, розширення можливостей лапароскопії для забезпечення ургентної допомоги в гінекології.

Література

[1] Венцківський Б. М., Жегулович B. Г., Семенюк Л. Н. Лапароскопічне лікування гострих запальних процесів придатків матки і пельвіоперитонітів із застосуванням озонотерапії// Одес. мед. журнал. – 2001. – № 2 (64). – С. 29–31.

[2] Кулаков В. И., Адамян Л. В., Минбаев О. А. Оперативная гинекология хирургическая энергия. – М.: АНТИДОР, 2000.

[3] Кучер М. Д., Яроцький М. Є., Бойко M. I. та ін. Функціональні результати лапароскопічної вагінопластики автотрансплантатом з товстої кишки при агенезії піхви// Одес. мед. журнал. – 2001. – № 2 (64). – С. 54–55.

[4] Лапароскопия в гинекологии/ Под ред. Г. М. Савельевой. – М: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2000.

[5] Пирогов В. О., Яроцкий Н. Е. Функциональное состояние нижних мочевыводящих путей у женщин с фибромиомой матки до и после гистер- и гистеровариоэктомии// Здоровье женщины. – 2003. – № 4 (16). – С. 78–81.

[6] Kucher M., Yarotsky M. Laparoscopic vaginoplasty using intestine autograft// The 17th world congress on fertility and sterility. – Melbourn, 2001. – P. 119.