ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...


Класифікація

Різноманітність представлених класифікацій аж ніяк не свідчить про загальновизнаність якоїсь із них.Рабкін І. Х. [7] визначає легеневу гіпертензію так:

І. За формою: первинна і вторинна.

ІІ. За характером: активна і пасивна.

ІІІ. За перебігом: гостра і хронічна.

ІV. Чинники, що зумовлюють розвиток легеневої гіпертензії: природжена аномалія легеневих судин, активний судинозвужувальний чинник, утруднений відтік із малого кола кровообігу, гіперволемія, емболізація судин, запалення судин, поєднання декількох чинників.

V. Види легеневої гіпертензії: артеріальна, венозна, капілярна, змішана.

VI. Клінічні групи захворювань: первинна легенева гіпертензія, комплекс Ейзенменгера, мітральний стеноз, мітральна недостатність, відкрита артеріальна протока, септальні дефекти, аномальне впадання легеневих вен.

VII. За величиною тиску в легеневій артерії (табл. 2).

Класифікація легеневої гіпертензії за В. І. Бураковським [2] представлена у таблиці 3.Для практичного використання автори виділяють легеневу гіпертензію 3-х ступенів: І ступінь (початкова ЛГ) — тиск у легеневій артерії становить 30-50 % від аортального; ІІ ступінь (помірна ЛГ) — 51-70 %; ІІІ ступінь (висока ЛГ) — понад 70 %.Конопльова Л. Ф. [5] визначає такі види легеневої гіпертензії: посткапілярна і прекапілярна, природжена і набута; за ступенем вираженості патологічного процесу — лабільна (функціональні зміни), стійка (початкові склеротичні зміни), склеротична (незворотні зміни).

Легенева гіпертензія у дітей

Легенева гіпертензія у дітей

Клініка

Прояви легеневої гіпертензії залежать від характеру основного захворювання серця, легенів і, рідше, інших органів, а також від величини тиску в малому колі кровообігу. Клінічно сама по собі ЛГ може не проявлятися до тих пір, поки не досягне показників, що призводять до порушення функції правого шлуночка. Тому зазвичай ЛГ виявляють у тих випадках, коли свідомо шукають її ознаки. Важливе значення мають дані анамнезу, зокрема, спадковість, перебіг вагітності та пологів, стан дитини після народження і в перші дні життя, коли захворіла дитина і якими були перші прояви захворювання.Скарги і результати об\'єктивного обстеження при патології легеневого кровообігу можуть бути різноманітними, залежно від характеру основного захворювання. Часто відмічають кашель, сухий чи вологий. Він турбує при хронічних і гострих ураженнях органів дихання, при патології мітрального клапана тощо.

Важливим симптомом ЛГ є задишка (інспіраторна, експіраторна, змішана), ступінь вираженості якої може бути різним. Чим вищий тиск у легеневій артерії, тим більш виявленою є задишка, хоча лінійна залежність простежується не завжди.Кровохаркання при ЛГ виникає за наявності ушкодження стінок варикозно розширених вен або діапедезу внаслідок підвищення тиску в легеневих капілярах. Легеневі кровотечі можуть виникнути у разі високої ЛГ, коли відбувається розвантаження малого кола кровообігу через бронхіальні вени; провокуючим моментом є кашель, фізичне чи емоційне перевантаження.Частину хворих турбують синкопальні стани як наслідок гіпоксемії та гіпоксії мозку. Не виключена можливість виникнення короткочасних фібриляцій шлуночків через різке погіршення коронарного кровотоку внаслідок фізичного навантаження.

Біль у ділянці серця, що може виникати при ЛГ, зумовлений невідповідністю між збільшеною потребою правого шлуночка в кисні внаслідок підвищення його постнавантаження і обмеженим коронарним кровотоком (через низький хвилинний об\'єм серця). За характером біль різний — стискуючий, давлячий, пекучий, за інтенсивністю — від нерізкого до дуже сильного (\"морфінного\"), за тривалістю — від декількох хвилин до декількох годин або днів.Хворих може турбувати серцебиття. Тахікардія носить рефлекторно компенсаційний характер, як відповідь на гіпоксемію, або має органічне походження. Брадикардія у хворих з ЛГ зустрічається рідко, поява її, як правило, збігається з синкопе або термінальною фазою серцевої недостатності.

Серед неспецифічних скарг — втомлюваність, відставання від однолітків у фізичному розвитку. Прогресує функціональна гіподинамія. В окремих випадках виникає стійка охриплість голосу як результат здавлення зворотного нерва розширеною легеневою артерією.У хворих із ЛГ може бути ціаноз центрального чи периферійного генезу. Тривала гіпоксемія призводить до формування нігтів у вигляді скелець годинника та пальців рук і ніг у вигляді барабанних паличок.При огляді грудної клітки у частини дітей виявляється асиметрія передньої грудної стінки, деколи і серцевий горб. У прекардіальній області у хворих з ЛГ часто відзначають пульсацію серця і магістральних судин. Підозра на підвищення тиску в легеневій артерії виникає у разі виявлення пульсації в другому міжребер\'ї зліва, хоча це не абсолютна ознака ЛГ. Зернов М. Г. [4] виділяє 3 ступені пульсації: 1) слабку — ледве помітну для ока при тангенціальному огляді грудної стінки, пальпуючий палець трохи піднімається і відчуває поштовх; 2) помірну — добре помітну для ока при безпосередньому огляді грудної стінки, пальпуючий палець піднімається помітно і поштовх чіткий; 3) сильну — захоплює друге і третє міжребер\'я, діаметр її зони перевищує 3 см. Ще В. С. Нестеров вказував на можливість використання симптому двох молоточків для діагностики ЛГ: пальпуючи ділянку серця пальцями руки, відчувається акцентований другий тон у другому-третьому і хлопаючий перший тон у четвертому-п\'ятому міжребер\'ї зліва від грудини.ЛГ призводить до перевантаження правих відділів серця. Розвивається гіпертрофія, дилатація правого шлуночка, що проявляється в епігастральній пульсації правого шлуночка, зміщенні серцевого поштовху, розширенні правих меж відносної серцевої тупості.

При аускультації серця у хворих на ЛГ наявне посилення (акцент) другого тону над легеневою артерією і його широке фіксоване розщеплення. Значне підвищення тиску в легеневій артерії призводить до злиття аортального та пульмонального компонентів, і другий тон стає монолітним, різко акцентованим, деколи з металевим відтінком звучання. До звукової \"тріади\" ЛГ, крім згаданого вище другого тону, належить протодіастолічний шум відносної недостатності клапанів легеневої артерії при її розширенні (шум Грехема-Стілла) та систолічний тон вигнання — внаслідок удару потоку крові в стінку розширеної й ущільненої легеневої артерії. Слід відзначити, що типові аускультативні прояви вади серця при вираженій ЛГ можуть затушовуватися, змінюватися, зникати, оскільки змінюється і внутрішньосерцева гемодинаміка. Розвиток недостатності перевантаженого правого шлуночка проявляється також появою правошлуночкового ритму галопу.