ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Медицина. Фізіологія. Анатомія. Історія медицини → Лікування реактивних артритів хламідійного та герпес–вірусного генезу. Використання антибактеріальної та противірусної терапії в комбінації з системно

У таблиці 1 представлено виявлені специфічні ДНК у мононуклеарах хворих на РеА хламідійного та герпес-вірусного генезу до і після лікування інфекційними етіотропними препаратами (контрольні групи), а також зі включенням в комплексне лікування СЕТ (дослідні). Отже, серед хворих на РеА, які отримували лише етіотропну терапію, ДНК-позитивних (Chlam) було 38,5 %, ДНК-позитивних (HSV) — 41,2 %. Серед хворих, які отримували комбіновану терапію зі включенням СЕТ, ДНК-позитивних (Chlam) було 7,8 %, ДНК-позитивних (HSV) — 11,8 %.

Аналіз специфічної імунної відповіді, що базується на оцінці рівня відповідних імуноглобулінів класу М та G до Сhlamidia trachomatis, Herpes simplex virus 1/2, дозволив нам оцінити стан ефекторних імунних процесів у пацієнтів. Як видно з даних, представлених у таблиці 2, підвищений рівень IgM (Chlam) у групі хворих, що отримували терапію протиінфекційними препаратами, був встановлений у 53,8 %, а IgM (HSV) — у 47 %; водночас хворі, які отримували додатково СЕТ, мали підвищений рівень IgM (Chlam) у 7,8 % випадків (на 40,6 % менше, ніж у контрольній групі), а IgM (HSV) — у 17,6 % випадків (менше на 29,4 %).Аналіз синтезу специфічних імуноглобулінів класу G до Сhlamidia trachomatis, Herpes simplex virus 1/2, не засвідчив відмінностей між групами хворих, які отримували різні види лікування. Цікавим виявився факт інтенсивності синтезу цих антитіл у групі хворих, які отримували в комплексі СЕТ. Як видно з рисунку 1, після проведеного лікування кількість хворих з середнім рівнем підвищених антихламідійних IgG зросла, а з низьким рівнем підвищених імуноглобулів G — зменшилася. Кількість хворих, які отримували противірусне лікування та СЕТ, зі значним підвищенням IgG до HSV 1/2 достовірно збільшилася.

У таблицях 3 та 4 представлено аналіз месенджерних механізмів у мононуклеарах та сироватці крові, що ррунтуються на оцінці стану аденілатциклазної системи в біопробах хворих на РеА, за умови різних видів лікування. Отже, за отриманими даними, відмінностей між хворими на РеА до і після лікування та з різними видами інфекційних РеА не встановлено (табл. 3). Водночас у хворих на РеА (Chlam) рівень сАМР в мононуклеарах крові зростав з 10,2 ё 1,8 до 19,4 ё 2,6 нмоль/л (р < 0,001), а при РеА (HSV) — з 12,8 ё 3,3 до 20,5 ё 3,2 нмоль/л (р < 0,05) (табл. 4). Важливо зазначити, що рівень як сАМР, так і cGMP в мононуклеарах крові хворих на РеА (HSV) був достовірно вищим, ніж у сироватці крові цих хворих.

Як свідчать отримані результати, СЕТ забезпечує більш активне проникнення етіотропних протиінфекційних препаратів у мононуклеари крові, які часто можуть містити збудники хламідійної та герпес-вірусної інфекції і цим забезпечувати більшу ефективність і швидшу дію відповідного етіотропного лікування. Підвищення інтенсивності синтезу специфічних IgG після комплексного лікування може сприяти цільовій ефекторній функції імунної системи, спрямованій проти Сhlamidia trachomatis та більш агресивно — проти Herpes simplex virus 1/2. Водночас зменшення синтезу відповідних специфічних IgM є свідченням формування більш фізіологічної імунної відповіді за умов впливу СЕТ. Активне зростання рівнів cAMP та cGMP у хворих на РеА HSV та рівня cAMP у хворих з РеА (Chlam) може свідчити про активізацію мембранно-провідникових та внутрішньоклітинно-сигнальних, а також транскрипційних процесів в імуноцитах. Це може зумовлювати продукцію, насамперед, інтерлейкіну–2, який посилює клітинну імунну відповідь, у тому числі протиінфекційний захист від внутрішньоклітинних інфекцій. Крім того, спостерігається посилення імунорегуляторних механізмів з синтезом гамма-інтерферону, який регулює імуноагресивні процеси внутрішньоклітинно, зумовлюючи баланс продукції цитокінів.Клініко-лабораторна ефективність противірусної та системної ензимотерапії була встановлена у 58,8 % хворих, а антибактеріальної та системної ензимотерапії — у 61,5 %. Відомі факти цільової дії СЕТ на аутоагресивні процеси шляхом впливу на системи цитокінів, адгезивних молекул, лігандів, які є перспективними для тривалого використання цього виду лікування зі включенням 3–4 курсів етіотропної протиінфекційної терапії протягом 12–18 тижнів спостереження за хворими на РеА інфекційного генезу для повної нормалізації їх клініко-лабораторних показників.

Лікування реактивних артритів хламідійного та герпес–вірусного генезу. Використання антибактеріальної та противірусної терапії в комбінації з системно

Висновки

1. Комбінована етіотропна протиінфекційна терапія із застосуванням СЕТ посилює специфічний противірусний та антибактеріальний ефект на рівні імуноцитів крові хворих на РеА.

2. У ході дослідження встановлено збільшення кількості хворих на РеА, здатних більш посилено продукувати антихламідійні та особливо протигерпетичні (HSV 1/2) антитіла класу IgG при застосуванні протиінфекційного лікування з СЕТ.

3. Активація аденілатциклазної системи у мононуклеарах крові під впливом СЕТ у хворих на РеА інфекційного генезу може бути одним із провідних механізмів, що посилює ефективність і скорочує тривалість їх протиінфекційного етіотропного лікування.

Література

[1] Веремєєнко К. Н., Кизим О. Й., Кікоть Ю. В. та ін. Вплив поліензимних препаратів на систему фібринолізу// Лабораторна діагностика. – 2002. – № 1. – С. 10–12.

[2] Грунина Е. А., Надирова Н. Н., Клунина Т. А. Системная энзимотерапия при реактивном артрите и системной склеродермии. – Тезисы докладов 7-го Российского Конгресса \"Человек и лекарство\". – М., 2000. – С. 240.

[3] Коваленко В. Н., Шуба Н. М., Головацький И. В. и др. Оценка эффективности терапии ревматоидного артрита на основе системной энзимотерапии по данным 5-летнего мониторинга// Укр. ревматолог. журнал. – 2002. – № 4 (10). – С. 23–27.

[4] Мазуров В. И., Лила А. М., Столов С. В. и др. Опыт применения системной энзимотерапии при некоторых заболеваниях внутренних органов// Цитокины и воспаление. – 2002. – Т. 1, № 3.

[5] Якобисяк М. Імунологія: Пер. з польської за ред. проф. В. В. Чоп\'як. – Вінниця: Нова книга, 2004.

[6] Eim J. LAVH by electrocagulation, post-operative period and systemic enzyme therapy. – World congress of gynaecologic endoscopy. Rome, Italy, June 18–22, 1997.