ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Медицина. Фізіологія. Анатомія. Історія медицини → Лікування пацієнтів з інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST

Якщо тривалість симптомів — понад 3 години, звичайно рекомендується проведення первинної ЧШКА у найменший час від контакту з медичним закладом (дверей медичного закладу) до роздування балона (в межах до 90 хв.) (рівень доказовості В).

Первинна ЧШКА проводиться пацієнтам, молодшим 75 років, з підйомом сегмента ST або блокадою ЛНПГ, у яких розвивається шок у період в межах 36 годин після ІМ і яким можливе проведення реваскуляризації. Реваскуляризація в цих випадках може бути проведена в межах 18 годин від початку шоку (за винятком випадків, коли подальша підтримка є недоцільною через бажання пацієнта або через протипоказання/ непридатність пацієнта до подальшої інвазивної терапії) (рівень доказовості А).

Первинна ЧШКА проводиться пацієнтам з тяжкою недостатністю кровообігу і/або набряком легень (Killip, клас 3) і початком симптомів у межах 12 годин. Час від контакту з медичним закладом (дверей медичного закладу) до роздування балона має бути найменшим (до 90 хв.) (рівень доказовості В).

Клас IIa

Проведення первинної ЧШКА є доцільним для відібраних пацієнтів від 75 років і старших з підйомом сегмента ST або блокадою ЛНПГ, у яких розвивається шок у період в межах 36 годин після ІМ і яким можливе проведення реваскуляризації в межах 18 годин від початку шоку. Для цієї інвазивної стратегії можуть бути відібрані пацієнти з добрим попереднім функціональним станом, які придатні для реваскуляризації і погоджуються на проведення інвазивної терапії (рівень доказовості В).

Доцільно проводити первинну ЧШКА у пацієнтів з часом початку симптомів від 12 до 24 годин і за наявності таких станів:

 • тяжка недостатність кровообігу (рівень доказовості С);

 • гемодинамічна або електрична нестабільність (рівень доказовості С);

 • постійні ішемічні симптоми (рівень доказовості C).

Клас IIb

Сприятливі впливи первинної ЧШКА для пацієнтів з ГІМ (з підйомом ST), яким показане проведення фібринолізу, добре не встановлені, коли ЧШКА проводиться лікарем, що виконує менше, ніж 75 ЧШКА на рік (рівень доказовості C).

Клас III

Первинна ЧШКА не повинна проводитися в неінфарктній артерії під час проведення первинної ЧШКА у пацієнтів без гемодинамічних порушень (рівень доказовості C); а також асимптоматичним пацієнтам після 12 годин після початку симптомів ГІМ (з підйомом ST), якщо вони гемодинамічно і електрично стабільні (рівень доказовості C).

ЧШКА після фібринолізу

Клас I

У пацієнтів, у яких анатомічні особливості дозволяють проводити ЧШКА після фібринолізу, вона має бути проведена за таких умов:

 • за наявності доказів повторного ІМ (рівень доказовості С);

 • у випадках спонтанної міокардіальної ішемії помірного або тяжкого ступеня або міокардіальної ішемії на навантаження (в тому числі при виконанні навантажувальних провокаційних тестів) під час одужання від ГІМ (з підйомом ST) (рівень доказовості В);

 • для лікування кардіогенного шоку або гемодинамічної нестабільності (рівень доказовості В).

Клас IIa

Звичайну ЧШКА доцільно проводити у пацієнтів з фракцією викиду лівого шлуночка меншою або рівною 40 %, серцевою недостатністю або тяжкими шлуночковими аритміями (рівень доказовості С); а також у випадках, коли є задокументований гострий клінічний епізод серцевої недостатності, навіть якщо наступне дослідження демонструє збережену функцію лівого шлуночка (фракція викиду лівого шлуночка більша 40 %) (рівень доказовості С).

Клас IIb

Стандартна ЧШКА може вважатися частиною інвазивної стратегії після фібринолітичної терапії (рівень доказовості В).

Гостра хірургічна реперфузія — аорто-коронарне шунтування

Клас І

Критичне або ургентне аорто-коронарне шунтування (АКШ) у пацієнтів з ГІМ (з підйомом ST) має проводитися за таких обставин:

 • невдала ЧШКА з постійним больовим синдромом або гемодинамічною нестабільністю у пацієнтів, у яких анатомічні особливості коронарних артерій дозволяють проведення операції (рівень доказовості В);

 • постійна або повторна ішемія, рефрактерна до медикаментозного лікування у пацієнтів, у яких анатомічні особливості коронарних артерій дозволяють проведення операції, у яких є ризик пошкодження великої ділянки міокарда і які не є кандидатами для проведення ЧШКА або фібринолітичної терапії (рівень доказовості В);

 • під час хірургічної корекції постінфарктного розриву шлуночкової перегородки або недостатності мітрального клапана (рівень доказовості В);

 • кардіогенний шок у пацієнтів молодших 75 років з підйомом сегмента ST, блокадою ЛНПГ або заднім ІМ, у яких розвивається шок у період в межах 36 годин після ГІМ (з підйомом ST), у яких є тяжка коронарна хвороба з ураженням багатьох судин або ураження лівого стовбура коронарної артерії і яким можливе проведення реваскуляризації в межах 18 годин від початку шоку (за винятком випадків, коли подальша підтримка є недоцільною через бажання пацієнта або через протипоказання/ непридатність пацієнта до подальшої інвазивної терапії) (рівень доказовості А);

 • шлуночкові аритмії, що загрожують життю пацієнта, за наявності 50 % або більше лівого головного стенозу і/або коронарної хвороби з ураженням трьох коронарних судин (рівень доказовості В).

Клас IIa

Критичне АКШ може бути корисним як первинна стратегія реперфузії у пацієнтів, у яких анатомічні особливості дозволяють проведення операції, але які не є кандидатами на фібриноліз або ЧШКА і які знаходяться в ранньому періоді (від 6 до 12 годин) ГІМ (з підйомом ST), особливо за наявності у них тяжкої коронарної хвороби з ураженням багатьох судин або з ураженням лівого стовбура коронарної артерії (рівень доказовості В).

Критичне АКШ може бути ефективним у вибраних пацієнтів від 75 років і старше з підйомом сегмента ST, блокадою ЛНПГ або заднім ІМ, у яких розвивається шок у період в межах 36 годин після ГІМ (з підйомом ST), у яких наявна тяжка коронарна хвороба з ураженням багатьох судин або ураження лівого стовбура коронарної артерії і яким можливе проведення реваскуляризації в межах 18 годин від початку шоку. Пацієнти з добрим попереднім функціональним станом, яким можливе проведення реваскуляризації і які погоджуються на проведення інвазивної терапії, також можуть бути відібрані для цієї інвазивної стратегії (рівень доказовості В).

Клас III

Критичне АКШ не повинне проводитися у пацієнтів з постійною стенокардією і низьким ризиком, якщо вони гемодинамічно стабільні (рівень доказовості С); а також у пацієнтів з успішною епікардіальною реперфузією, але неуспішною мікроваскулярною реперфузією (рівень доказовості С).