ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Медицина. Фізіологія. Анатомія. Історія медицини → Лікування пацієнтів з інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST

Клас ІІа

За відсутності протипоказань вважається доцільним призначити фібринолітичну терапію пацієнтам з ГІМ (з підйомом ST), з часом від початку симптомів до 12 годин і даними ЕКГ (12 відведень) про достовірний задній ІМ (рівень доказовості С).За відсутності протипоказань вважається доцільним призначити фібринолітичну терапію пацієнтам з ГІМ (з підйомом ST), з часом від початку симптомів від 12 до 24 годин, у яких продовжуються ішемічні симптоми і підйом сегмента ST більше ніж на 0,1 mV принаймні у 2 суміжних прекардіальних відведеннях або принаймні у 2 сусідніх відведеннях від кінцівок (рівень доказовості В).

Клас ІІІ

Фібринолітична терапія не повинна призначатись асимптоматичним пацієнтам, у яких початкові симптоми ГІМ (з підйомом ST) розпочалися понад 24 години тому (рівень доказовості С).

Фібринолітична терапія не повинна призначатися пацієнтам, у яких ЕКГ у 12 відведеннях демонструє лише депресію сегмента ST, за винятком випадку, коли запідозрено достовірний задній ІМ (рівень доказовості А).

Лікування пацієнтів з інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST

Табл. 1 Протипоказання/ застереження з використання фібринолітичної терапії у пацієнтів з ГІМ (з підйомом ST)*

* – розглядаються як дорадчі для прийняття клінічних рішень і можуть не бути всеохоплюючими або остаточними; & – може бути абсолютним протипоказанням у пацієнтів низького ризику з ГІМ (з підйомом ST).

Протипоказання. Застереження з використання

Клас І

Працівники охорони здоров\'я повинні з\'ясувати, чи є у пацієнта неврологічні протипоказання для проведення фібринолітичної терапії, які включають наявність в анамнезі внутрішньочерепного крововиливу, значної закритої черепно-мозкової травми або травми обличчя у попередні 3 місяці, неконтрольованої гіпертонії або ішемічного інсульту в попередні 3 місяці (табл. 1) (рівень доказовості А).

Пацієнти з ГІМ (з підйомом ST), у яких спостерігається значний (4 % або вище) ризик розвитку внутрішньочерепного крововиливу, повинні отримувати лікування переважно шляхом ЧШКА чим фібринолітичною терапією (рівень доказовості А).

Ускладнення фібринолітичної терапії

Клас І

Виникнення змін у неврологічному стані під час або після реперфузійної терапії, особливо в перші 24 години після початку лікування, вважається викликаним внутрішньочерепним крововиливом, поки не доведено протилежне. Фібринолітична, антитромбоцитарна та антикоагулянтна терапія повинна бути відмінена до того часу, поки сканування головного мозку засвідчить відсутність доказів внутрішньочерепного крововиливу (рівень доказовості А).

У пацієнтів з ГІМ (з підйомом ST), які мають внутрішньочерепний крововилив, необхідне проведення консультацій невропатолога, нейрохірурга або гематолога, залежно від клінічних обставин (рівень доказовості С).Пацієнтам, які мають внутрішньочерепний крововилив, необхідне призначення кріопреципітату, свіжозамороженої плазми, протаміну та тромбоцитів, залежно від клінічних обставин (рівень доказовості С).

Клас ІІа

Пацієнтам, які мають внутрішньочерепний крововилив, доцільно:

  • оптимізувати рівень АТ та рівень глюкози в крові (рівень доказовості С);

  • зменшити внутрішньочерепний тиск шляхом призначення інфузій маннітолу, ендотрахеальної інкубації та гіпервентиляції (рівень доказовості С);

  • розглянути питання нейрохірургічної евакуації внутрішньочерепного крововиливу (рівень доказовості С).

Комбінована терапія з інгібіторами глікопротеїну IІb/IIIa

Клас ІІb

Комбінована фармакологічна реперфузія з використанням абсіксімабу і половинної дози ретеплази або тенектеплази може вважатися профілактикою повторного інфаркту міокарда (рівень доказовості А) та інших ускладнень ГІМ (з підйомом ST) у пацієнтів за таких умов: передній ІМ, вік менше 75 років та відсутні фактори ризику кровотеч. Однак у двох клінічних дослідженнях комбінованої фармакологічної реперфузії попередження повторного інфаркту не призводило до підвищення рівня виживання як через 30 днів, так і в однорічний термін (рівень доказовості В).

Що стосується пацієнтів, у яких планується раннє направлення на ангіографію і ЧШКА (наприклад, полегшена ЧШКА), то у них комбінована фармакологічна реперфузія з використанням абсіксімабу і половинної дози ретеплази або тенектеплази також може вважатися профілактикою повторного інфаркту міокарда (рівень доказовості А) та інших ускладнень ГІМ (з підйомом ST) (за умов — передній ІМ, вік менше 75 років та відсутні фактори ризику кровотеч), однак рівень доказовості в цій ситуації нижчий С.Клас ІІІКомбінована фармакологічна реперфузія з використанням абсіксімабу і половинної дози ретеплази або тенектеплази не повинна призначатися пацієнтам віком понад 75 років у зв\'язку з підвищеним ризиком внутрішньочерепного крововиливу (рівень доказовості В).

Перкутанна (черезшкірна) коронарна ангіопластика

Коронарографія

Клас I

Діагностична коронарографія має бути проведена:

  • у кандидатів на первинну або невідкладну ЧШКА (рівень доказовості А);

  • у пацієнтів з кардіогенним шоком, які є кандидатами для реваскуляризації (рівень доказовості А);

  • у кандидатів на хірургічне відновлення розриву шлуночкової перегородки або тяжкої мітральної регургітації (рівень доказовості В);

  • у пацієнтів з постійною гемодинамічною і/або електричною нестабільністю (рівень доказовості С).

Клас III

Коронарографія не повинна проводитися у пацієнтів з вираженою супутньою патологією, у яких ризики реваскуляризації ймовірно переважають сприятливий вплив (рівень доказовості С).

Первинна ЧШКА

Клас I

По можливості ЧШКА має бути негайно проведена пацієнтам з ГІМ (з підйомом ST), включаючи істинний задній ІМ або ІМ з новою або ймовірно новою блокадою ЛНПГ, які можуть отримати ЧШКА інфарктної артерії в межах 12 годин від початку симптомів. Додатковою умовою є наявність кваліфікованого персоналу (лікарі, які проводять більше 75 ЧШКА на рік). Крім того, операція має виконуватися в умовах спеціалізованого стаціонару (де проводиться більше 200 ЧШКА на рік, з яких принаймні 36 є первинною ЧШКА для ГІМ (з підйомом ST) і де є можливість проведення серцевої хірургії) (рівень доказовості А).

Первинна ЧШКА повинна бути проведена якомога швидше, щоб час від контакту з медичним закладом до наповнення балона або час від дверей медичного закладу до роздування балона був у межах до 90 хв. (рівень доказовості В).

Якщо тривалість симптомів — в межах 3 годин і очікуваний час \"від дверей медичного закладу до роздування балона\" мінус очікуваний час \"від дверей до голки\" (тобто, час від \"голки до роздування балона\") є:

- в межах однієї години, звичайно рекомендується проведення первинної ЧШКА (рівень доказовості В);

- більше однієї години, звичайно рекомендується проведення фібринолітичної терапії (рівень доказовості В).