ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Медицина. Фізіологія. Анатомія. Історія медицини → Лікування пацієнтів з інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST

Реферат на тему:

Лікування пацієнтів з інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST

Орієнтуючись на аудиторію наших читачів, більшість з яких — практикуючі лікарі першої ланки охорони здоров\'я, і на тематику сьогоднішнього номеру журналу, присвяченого невідкладній медицині, ми зробимо наголос на таких положеннях:

  • надання невідкладної допомоги хворому з підозрою на ІМ до поступлення в спеціалізований реанімаційний відділ,

  • деякі підходи до діагностики ІМ,

  • реперфузійна терапія у хворих на ІМ з підйомом сегмента ST (оскільки саме цей підхід є основним патофізіологічним заходом при лікуванні даної категорії хворих).

Інші моменти щодо ведення хворих на ІМ з підйомом сегмента ST (здебільшого ті положення, що стосуються лікування хворих, яким не була проведена реперфузійна терапія, а також лікування ускладнень ІМ, вторинної профілактики ІМ, особливостей лікування певних категорій хворих з ІМ) ми запропонуємо увазі читачів в наступних номерах журналу.

Розпочинаючи короткий огляд рекомендацій, нагадаємо нашим читачам деякі основні поняття, які будуть корисними для розуміння викладу матеріалу — прийняту раніше класифікацію АКК/АСС щодо класів I, IIa, IIb та III корисності втручань з відповідними рівнями доказовості:

Клас I. Виконання процедури чи призначення медикаментів корисне й ефективне відповідно до даних досліджень і загальної думки експертів.

Клас II. Дані досліджень суперечливі, погляди експертів щодо користі/ ефективності процедури або лікування розбігаються.

Клас IIа. Дані досліджень і погляди експертів схиляються в бік корисності та ефективності лікування чи виконання процедур.

Клас IIb. Користь та ефективність процедури чи лікування встановлені не дуже добре відповідно до даних досліджень чи думок експертів.

Клас III. Відповідно до існуючих даних та загальної думки експертів, процедури не корисні і не ефективні, а в окремих випадках навіть шкідливі.

Рівень обррунтованості А: дані ґрунтуються на результатах багатоцентрових рандомізованих клінічних досліджень.

Рівень обрѕрунтованості В: дані ґрунтуються на результатах єдиного рандомізованого або нерандомізованих досліджень.

Рівень обррунтованості С: дані ґрунтуються на результатах невеликих досліджень і думці експертів з даного питання.

Догоспітальний етап

Клас I

На догоспітальному етапі медичні працівники мають призначити 162,5–325 мг аспірину (його необхідно розжувати) пацієнтам з болями в грудній клітині з підозрою на ГІМ (з підйомом ST), за винятком випадків, коли аспірин протипоказаний або пацієнт його вже прийняв. Незважаючи на те, що в деяких дослідженнях для початкової дози використовувався аспірин зі спеціальним захисним кишковим покриттям, швидша абсорбція відбувається при використанні аспірину без спеціального захисного кишкового покриття (рівень доказовості C).Те ж саме стосується дій диспетчерів швидкої медичної допомоги, які спілкуються по телефону з пацієнтами, що мають підозру на ІМ, але в даному випадку корисність процедур відноситься до класу ІІа.

Клас IIa

Вважається доцільним, щоб працівники спеціалізованої кардіологічної бригади звичайно проводили і оцінювали ЕКГ у 12 відведеннях усім пацієнтам з болями в грудній клітці і підозрою на ГІМ (з підйомом ST) (рівень доказовості B).

Якщо дані проведеної ЕКГ підтверджують ГІМ (з підйомом ST), вважається доцільним, щоб працівники спеціалізованої кардіологічної бригади перевірили показання для проведення реперфузії та інформували медичний заклад, в який буде доставлено пацієнта, про стан цієї перевірки, а також про результати ЕКГ (рівень доказовості C).

Фібриноліз на догоспітальному етапі

Клас IIa

Проведення фібринолізу на догоспітальному етапі вважається доцільним лише за умови, що в машині екстреної медичної допомоги є лікар або добре організовані системи невідкладної медичної допомоги з бригадами парамедиків, обладнані ЕКГ-апаратами на 12 відведень з можливістю дистанційної передачі даних. Парамедики повинні мати початкову підготовку і проходити постійні тренування з питань інтерпретації ЕКГ, лікування ГІМ (з підйомом ST) та системи передачі медичних даних по інтернет-зв\'язку в системі online; керівник бригади парамедиків повинен пройти попередню підготовку або мати досвід роботи з питань лікування ГІМ (з підйомом ST) та проходити постійні курси підвищення кваліфікації (рівень доказовості B).

Рандомізовані контрольовані дослідження щодо фібринолітичної терапії продемонстрували переваги якомога швидшого призначення фібринолітичної терапії з моменту початку розвитку дискомфорту в грудній клітці з ознаками ішемії.

Госпітальний етап

Електрокардіографія

Клас I

Необхідно провести ЕКГ у 12 відведеннях всім пацієнтам з дискомфортом у грудній клітці (або еквівалентом стенокардії) чи з іншими симптомами, які дають можливість запідозрити ГІМ (з підйомом ST). ЕКГ має бути проведена та її результати проаналізовані досвідченим лікарем відділення невідкладної терапії в 10-хвилинний строк з моменту прибуття пацієнта (рівень доказовості C).

Якщо початкова ЕКГ не дає можливості встановити ГІМ (з підйомом ST) в той час, як у пацієнта наявні симптоми і є високий рівень підозри на виникнення ГІМ (з підйомом ST), необхідно провести серію ЕКГ-досліджень з інтервалом 5–10 хвилин або встановити моніторинг сегмента ST у 12 відведеннях з метою розпізнавання потенційного розвитку підйому сегмента ST (рівень доказовості C).

У пацієнтів із задньодіафрагмальним ГІМ (з підйомом ST) використовуються правосторонні відведення з метою розпізнавання підйому сегмента SТ, характерного для інфаркту правого шлуночка (рівень доказовості B).

Лабораторні дослідження

Клас I

Лабораторні дослідження проводяться як складова частина лікування ГІМ (з підйомом ST), але вони не повинні затримувати виконання реперфузійної терапії (рівень доказовості C).

Біомаркери пошкодження міокарда

Клас I

Специфічні кардіальні тропоніни використовуються як оптимальні біомаркери для оцінки пацієнтів з ГІМ (з підйомом ST), у яких одночасно наявне пошкодження скелетних м\'язів (рівень доказовості C).У пацієнтів, що мають підйом сегмента ST, встановлений при проведенні ЕКГ у 12 відведеннях, та симптоми ГІМ (з підйомом ST), реперфузійна терапія має розпочинатися якомога швидше і не залежить від дослідження рівня біомаркерів (рівень доказовості C).

Клас IІа

Серійне визначення рівня біомаркерів може бути корисним для забезпечення неінвазивних доказів реперфузії інфарктної артерії після фібринолітичної терапії у пацієнтів, яким не була проведена ангіографія в перші 24 години після проведення фібринолітичної терапії (рівень доказовості B).

Клас III

Не треба покладатися на серійне визначення рівня біомаркерів як метод діагностики повторного інфаркту міокарда у перші 18 годин після початку ГІМ (з підйомом ST) (рівень доказовості C).Фактично наявні рекомендації розглядають визначення кардіальних тропонінів більше як прогностичний, а не діагностичний маркер у хворих на ІМ з підйомом ST. Крім того, його рекомендують для моніторингу успішності реперфузії у хворих, яким не виконувалася коронарографія.