ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Медицина. Фізіологія. Анатомія. Історія медицини → Лікувальний комплаенс: поняття, проблема та шляхи її вирішення

Аналізуючи результати хірургічного лікування ускладнених гастродуоденальних виразок протягом 5 років, було встановлено, що найкращими вони були у хворих, яким було видалено морфологічний субстрат виразки та проведено курс протирецидивного медикаментозного лікування (позитивний комплаенс) — рецидивна виразка виникла в 4 % випадків. Після нерегулярного прийому протирецидивних препаратів (недостатній комплаенс) зазначене ускладнення спостерігалося у 15 % хворих. Найгіршими були результати у хворих, які відмовилися від будь-якого консервативного лікування (негативний комплаенс) — Visick IV склав 30 %.

Нами також було проаналізовано строки тимчасової втрати працездатності у хворих зазначених груп. Слід зазначити, що терміни перебування у хірургічному стаціонарі хворих з різними видами комплаенсу суттєво не відрізнялися між собою — (11,2 ё 0,18 ліжко-днів) (p > 0,05). При відмові від консервативного лікування хворі приступали до роботи навіть раніше, ніж при проведенні повноцінного лікування. Однак загальна тимчасова непрацездатність при виконанні пілорокорегуючих та пілорозберігаючих втручань без ваготомії при позитивному лікувальному комплаенсі становила 30 ё 0,3 днів, тоді як нерегулярний прийом протирецидивних препаратів призвів до збільшення строків непрацездатності до 60 ё 0,2 днів, а негативний комплаенс — до 107,1 ё 0,15 днів (p < 0,05). Це пояснювалося тим, що більшість хворих у найближчий період після виписки з хірургічного стаціонару потрапляли до терапевтичного відділення з приводу диспептичного синдрому та проходили курс протирецидивного медикаментозного лікування (в середньому 25,2 ё 0,12 ліжко-днів) з приводу рецидивної виразки шлунка.

Отже, проблема лікувального комплаенсу є соціально-економічною. Негативний комплаенс пов\'язаний з впливом ряду чинників, основними з яких є:

n недотримання хворими призначень лікаря внаслідок складності схем терапії;

n некритичне ставлення хворого до стану свого здоров\'я та лікування;

n неможливість приймати призначені препарати з економічних причин, а також заміна їх генериками або заміна консервативного лікування фітотерапією та методами нетрадиційної медицини;

n менталітет лікаря-клініциста (призначення традиційних, але застарілих схем терапії або шаблонний підхід до лікування хворого, використання препаратів з сумнівним терапевтичним ефектом).Нижче представлені можливі шляхи формування позитивного комплаенсу:

1. Схема терапії не повинна бути перенасичена великою кількістю препаратів взагалі та на один прийом зокрема.

2. По можливості призначати препарати однієї лікарської форми (таблетки або розчини).

3. Кратність прийомів не повинна бути великою (чотири і більше).

4. По можливості призначати комбінації препаратів з урахуванням подібності їх фармакокінетики.

5. Роз\'яснення хворому доцільності застосування саме цієї схеми терапії, а також можливих наслідків та ускладнень при її припиненні.

6. Відмова від лікарських засобів з сумнівним терапевтичним ефектом, що не відповідають вимогам доказової медицини.

7. По можливості застосовувати комбіновані форми лікарських препаратів.

8. Відхід від старих малоефективних схем лікування і водночас уникнення шаблонного підходу до фармакотерапії без чітких показань до її застосування.

9. Використання препаратів, що відповідають тезі \"поєднання ціни та якості\", відмова від генериків (препаратів-копій).

10. Диференційований підхід до лікування захворювань травного тракту, враховуючи особливості конкретного регіону, а також вік хворих.

11. Визначення чітких показань до консервативного або хірургічного лікування хворих та своєчасність такого лікування.

Таким чином, саме формування позитивного комплаенсу, на нашу думку, дозволить покращити результати лікування хворих з патологією органів травлення та зменшити частоту розвитку рецидивів захворювання, а також його ускладнень.

Література

[1] Короткий В. М., Колосович І. В., Спицин Р. Ю. Сучасний погляд на хірургічне лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки// Мистецтво лікування. – 2003. – № 6. – С. 47–52.

[2] Фадєєнко Г. Д. Розповсюдженість, діагностика і лікування Н.pylori-негативних виразок шлунка і дванадцятипалої кишки// Мат. науково-практичної конференції \"Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки\". – Київ, 2004. – С. 3.

[3] Циммерман Я. С. Дискуссионные вопросы медикаментозного и хирургического лечения язвенной болезни// Клиническая медицина. – 2002. – № 7. – С. 64–68.

[4] Arnold R. J., Kaniecki D. J. Selection of oral control-release drugs: a critical decision for the physician// South Med. J. – 1993. – V. 86, № 2. – P. 208–214.

[5] Cockburn J. et al. Effects of intervention on antibiotic compliance in patients in general practice// Med. J. Australia. – 1987. – V. 147, № 7. – P. 324–328.

[6] Drusano G. L., Goldstein F. W. Relevance of the Alexander Project: pharmacodynamic consideration// J. Antimicrob. Chemother. – 1996. – V. 38 (Suppl. A). – P. 141–154.