ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Краснуха → Реферат


Реферат на тему:

Краснуха

Краснуха в Україні останніми роками набула суттєвої соціальної та медичної значущості. Відмічається високий рівень захворюваності на цю інфекцію, збільшилася питома вага вроджених вад розвитку в структурі дитячої смертності, причина яких не в останню чергу зумовлена вірусом краснухи. Рішення проблеми ґрунтується на організації епіднагляду за краснухою, своєчасній діагностиці набутої та вродженої краснухи.

Краснуха — гостра вірусна інфекція, яка може мати перебіг у вигляді набутого або вродженого процесу з різними механізмами передачі і різними наслідками.

Збудник краснухи належить до сімейства Togoviridae, є єдиним членом роду Rubivirus, вірус містить РНК. Краснуха як самостійне захворювання була описана лише у 1834 р. німецьким дослідником Вагнером під назвою \"німецький кір\". До цього вона вважалася різновидом кору. Остаточно самостійною нозологічною одиницею краснуха була затверджена в 1881 р. на Міжнародному конгресі в Англії. Але ще до початку 40-х рр. ХХ ст. захворювання через легкість перебігу, рідкість виникнення несприятливих наслідків, ускладнень мало привертало увагу дослідників. У 1942 р. австралійський офтальмолог Н. М. Грег повідомив про збільшення частоти вроджених вад серця, глухоти та катаракти у новонароджених після спалахів краснухи. Подальші дослідження показали, що збудник інфекції має виражену тератогенну дію і може вражати всі органи та системи плода. За останні три роки в Україні реєструється від 15,8 тис. (2003 р.) до 129 тис. (2002 р.) випадків краснухи серед дітей. Спостерігається тенденція до збільшення кількості дітей з вродженими вадами. В структурі причин малюкової смертності останні стабільно посідають друге місце (28 %). Серед 1118 померлих від вроджених вад дітей в Україні (2002 р.) 43,6 % загинули від вроджених аномалій серця і судин, 8,9 % — від аномалій нервової системи [2]. Згідно з даними досліджень останніх років [5], проведених у Росії, де епідемічна ситуація з краснухою схожа на ситуацію в Україні, серед усіх новонароджених з вродженими вадами серця вроджена краснуха (ВК) виявляється у 66,66 % випадків, з вадами розвитку нервової системи — у 75 % дітей, з аномаліями кісток — у 60 %, з множинними вадами розвитку — у 57,14 % малюків. Часто діти з ВК помирають у постнеонатальний період не від вад розвитку, а від інтеркурентних захворювань, що у цієї категорії хворих характеризуються надзвичайно тяжким перебігом [7, 11].

Вроджена краснуха

При ВК вірус потрапляє до плода через кровотік матері. Частота інфікування вагітної при контакті з хворим на краснуху залежить від наявності у неї імунітету до цієї інфекції. При цьому вірус інфікує епітелій ворсин хоріону та ендотелій кровоносних судин плаценти, звідки у вигляді емболів заноситься у кровотік плода, його клітини. Патологічний процес розвивається по типу хронічної інфекції. Рівень ембріональної інфекції досягає 81 % при захворюванні вагітної жінки краснухою в перші 12 тижнів вагітності, 54 % — при захворюванні вагітної з 13-го по 16-й тиждень вагітності, 36 % — з 17-го по 22-й тиждень, 30 % — з 23-го по 30-й тиждень, 100 % — з 31-го по 36-й тиждень і пізніше [3].

Можливими механізмами вроджених аномалій при краснусі вважають пряму деструктивну дію вірусу на клітини зародка, ішемію плода в результаті ураження судин плаценти. Цитодеструктивна дія вірусу краснухи проявляється лише у кришталику ока та завитку внутрішнього вуха. Патологічні зміни пов\'язані в основному з пригніченням мітотичної активності клітин та уповільненням їх росту. Порушення росту клітин пояснюють прямою дією вірусу чи дією його через генетичний апарат. Важливим у патогенезі ушкодження клітин плода є ураження його судин, що призводить до некрозу тканин. Найсерйознішого ураження зазнають ті органи, що перебувають у стадії формування. Таким критичним періодом для мозку є 3–11-й тижні вагітності, для серця — 4–7-й тижні, для вуха — 7–12-й тижні, для ока — 4–7-й тижні, для піднебіння — 10–12-й тижні вагітності. Вади серця, катаракта, глаукома розвиваються при захворюванні матері в перші 8 тижнів вагітності, ураження органу слуху — на 12-му тижні вагітності. Після народження дитини зберігається персистенція вірусу в організмі. При цьому створюються умови для розвитку імунопатологічних процесів, результатом яких є розвиток у дитини з ВК глухоти, ретинопатії, тиреоїдиту, цукрового діабету, енцефаліту тощо [1].

Н. Грег (1942) детально описав характерні для ВК аномалії розвитку, такі як катаракта, мікрофтальм, ретинопатія, помутніння рогівки, вади серця, низька маса тіла при народженні. Пізніше була відмічена і глухота. Автор вперше описав класичну тріаду ВК: катаракта, вада серця, глухота; хоча в останні 30 років тріада Грега зустрічається дуже рідко. У дітей з ВК, крім зазначених синдромів, мають місце мікроцефалія, глаукома, розщеплення піднебіння, інтерстиціальна пневмонія, гепатит, міокардит, менінгоенцефаліт, ураження вестибулярного апарату, вади сечостатевих органів, дерматит, тромбоцитопенія, гемолітична анемія, гіпогамаглобулінемія, дизембріогенетичні стігми (брахіцефалія, мікрогнатія, деформація вушних раковин, дисплазія кульшових суглобів, синдактилія, косолапість тощо) [7].

Серед вад серця найчастіше (78 %) зустрічається незарощення артеріальної протоки, відмічаються також вади аортального клапана, стеноз аорти, коарктація аорти, дефект міжшлуночкової перетинки та стеноз легеневої артерії. При краснусі можуть виникати стеноз аорти, коарктація аорти, дефект міжпередсердної перетинки, транспозиція аорти та легеневої артерії. Вади \"синього типу\" при краснусі майже не зустрічаються.

Катаракта — результат прямої цитопатогенної дії вірусу краснухи, який може персистувати у кришталику ока впродовж кількох років. Катаракта може бути одно- або двосторонньою і часто поєднується з мікрофтальмією. Ця аномалія може бути відсутньою при народженні і розвинутися протягом періоду новонародженості. Глаукома зустрічається значно рідше, ніж катаракта (співвідношенні 1:10), може прогресувати протягом періоду новонародженості. Майже ніколи глаукома не поєднується з катарактою. Часто серед вад зору зустрічається ретинопатія, що характеризується розташованими на сітківці ока ділянками темної пігментації та депігментації. Зміни з боку очей можуть виникнути через кілька років після народження.

Найпоширеніший дефект при ВК — це глухота. Вона може бути легкою чи сильною, одностороньою чи двосторонньою. Легкі форми туговухості нерідко виявляються через декілька років. Глухота часто супроводжується вестибулярною дисфункцією, вираженість якої корелює зі ступенем глухоти.

Ураження нервової системи при ВК проявляються порушенням свідомості, сонливістю, дратівливістю, судомами, зниженням м\'язового тонусу, паралічами. Надалі відмічаються різного ступеня рухливі порушення, гіперкінези, судоми. До неврологічної симптоматики приєднується відставання у розумовому розвитку.

Тромбоцитопенічна пурпура виникає зразу після народження дитини і найбільш виражена на першому тижні після народження. Геморагічний висип на шкірі може утримуватися протягом 2–3 місяців.

До типових проявів ВК належать гепатити, гепатоспленомегалія, що супроводжуються жовтухою з високим рівнем білірубіну в крові, гемолітична анемія з характерним ретикулоцитозом та деформованими еритроцитами, відкрите переднє джерельце, серозний менінгіт, інтерстиціальна пневмонія, ураження трубчастих кісток (остеопороз). Остання патологія виявляється при рентгенологічному дослідженні, характеризується чергуванням ділянок розрідження та ущільнення кісткової тканини. На відміну від подібних уражень при сифілісі, зміни в кістках при краснусі зникають через 1–2 місяці. Більша частина неонатальних уражень також зникає протягом 6 місяців.