ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Медицина. Фізіологія. Анатомія. Історія медицини → Класифікація порушень ритму і провідності серця

Реферат на тему:

Класифікація порушень ритму і провідності серця

Робоча група з порушення ритму серця Асоціації кардіологів України протягом останніх років провела велику роботу по підготовці цілого ряду клінічних рекомендацій, що стосуються різних аспектів ведення хворих з аритміями та по своїй суті є національними консенсусами, аналогічними прийнятим за кордоном Guidlines. Рекомендації ґрунтуються на принципах доказової медицини та безпосередньо пов\'язані з останніми Європейськими рекомендаціями, що робить запропоновану інформацію сучасною та актуальною. Настанови видані у вигляді зручних для лікаря кишенькових брошур для полегшення їх застосування у щоденній лікарській практиці.

Рекомендації широко використовуються кардіологами України. Проте далеко не всі лікарі інших спеціальностей, які також лікують хворих із порушенням ритму серця, знайомі з ними. Тому ми вирішили розпочати на сторінках \"Мистецтва лікування\" публікацію окремих частин українських рекомендацій, які стосуються питань тактики ведення хворих із порушеннями ритму серця. Гадаємо, таке починання буде цікавим і корисним не лише для кардіологів, але й для терапевтів, сімейних лікарів, лікарів функціональної діагностики, ревматологів та лікарів інших спеціальностей. При цьому ми обиратимемо для викладу ті розділи, які можуть стати настільним матеріалом для якнайширшого кола лікарів.

У випусках \"Мистецтва лікування\" вашій увазі будуть запропоновані рекомендації Асоціації кардіологів України:

  • Раптова серцева смерть: фактори ризику та профілактика.

  • Амбулаторне Холтерівське моніторування ЕКГ.

  • Порушення реполяризації шлуночків серця: механізми виникнення, методи виявлення та клінічне значення.

  • Діагностика та лікування суправентрикулярних тахікардій.

  • Принципи ведення хворих із фібриляцією та тріпотінням передсердь.

  • Рекомендації по проведенню електрофізіологічних досліджень і катетерної абляції.

  • Рекомендації по імплантації електричних пристроїв при порушеннях ритму та провідності серця.

  • Синкопальні стани у кардіологічній практиці.

У цьому номері вашій увазі пропонується клінічна класифікація порушень ритму серця, яка набула чинності статистичного кодування в Україні з 1999 року. Вона відповідає міжнародній класифікації хвороб 10-го перегляду, затверджена VI Національним конгресом кардіологів України (18–21 вересня 2000 р., м. Київ) та була доповнена на Пленумі правління Асоціації кардіологів України \"Порушення ритму серця: сучасні підходи до лікування\" (27–29 вересня 2005 р., м. Київ).

Класифікація порушень ритму і провідності серця

Коди МКХ 10-го перегляду

І. Порушення утворення імпульсу

149.8 - синусова тахікардія (більше 90 комплексів за хвилину)

  • синусова брадикардія (менше 60 комплексів за хвилину)

  • синусова аритмія

145.5 — зупинка (відмова) синусового вузла

149.8 — вислизувальні комплекси та ритми:

• передсерді

– повільні

– прискорені

• з АV-з\'єднанням

– повільні

– прискорені

• шлуночкові

– повільні

– прискорені

145.8 — АV-дисоціація

149.8 — міграція надшлуночкового водія ритму

Екстрасистолія (\"передчасна деполяризація\" — термін наведено згідно з МКХ-10)

149.1 — передсердна

149.2 — передсердно-шлуночкова (атріовентрикулярна)

149.3 — шлуночкова:

• поодинока (до 30 ектопічних комплексів за 1 год)

• часта (30 ектопічних комплексів і більше за 1 год)

• алоритмія (бі-, три -, квадригеменія)

• поліморфна

• парна

• рання (R на T)

147.1 — тахікардії

• реципрокні

– хронічні

– пароксизмальні

• вогнищеві (ектопічні)

– хронічні

– пароксизмальні

Надшлуночкові тахікардії

• синусно-передсердна (синоатріальна)

• передсердна (атріальна)

• передсердно-шлуночкова (атріовентрикулярна)— вузлова

• звичайного типу

• незвичайного типу— з додатковими шляхами проведення

• ортодромна

• антидромна

Шлуночкові тахікардії

147.2 — нестійка (від 3 шлуночкових комплексів до 30 с)

• мономорфна

• поліморфна

147.2 — стійка (триваліше 30 с)

• мономорфна

• поліморфна

147.0 — постійно зворотна

• мономорфна

• поліморфна

148.0 — фібриляція і тріпотіння передсердь

• що вперше виникла

• пароксизмальна (ритм відновлюється самостійно протягом 48 год)

– брадисистолічна (частота шлуночкових скорочень менше 60 за 1 хв)

– тахісистолічна (частота шлуночкових скорочень більше 90 за 1 хв)

• персистуюча (якщо для відновлення синусового ритму необхідне втручання)

– брадисистолічна

– тахісистолічна

• постійна (якщо синусовий ритм відновити неможливо або недоцільно)

– брадисистолічна

– тахісистолічна

149.0 — фібриляція і тріпотіння шлуночків

– Введена в класифікацію на Пленумі правління Асоціації кардіологів України \"Порушення ритму серця: сучасні підходи до лікування\" (27–29 вересня 2005 р., Київ)

ІІ. Порушення проведення імпульсу

145.5 — синоаурикулярні блокади— атріовентрикулярні блокади

144.0 — І ступеня

144.1 — ІІ ступеня

• І типу

• ІІ типу

144.2 — ІІІ ступеня

— внутрішньошлуночкові блокади

Однопучкові блокади

145.0 — блокада правої ніжки пучка Гіса

144.4 — блокада передньоверхнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса

144.5 — блокада задньонижнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса

• постійні

• минучі

145.2 — двопучкові блокади

• блокада лівої ніжки пучка Гіса

• блокада правої ніжки пучка Гіса та передньоверхнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса

• блокада правої ніжки пучка Гіса та задньонижнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса

145.2 — трипучкові блокади

ІІІ. Комбіновані порушення утворення і проведення імпульсу

149.4 — парасистолія

• передсердна

• з АV-з\'єднанням

• шлуночкова

ІV. Захворювання, синдроми і феномени

149.8 — ідіопатичні форми аритмій— синдроми та ЕКГ-феномени перезбудження шлуночків:

• Вольфа–Паркінсона–Уайта

• укороченого інтервалу PR (Лауна–Ганонга–Лівайна)

149.8 — синдром ранньої реполяризації шлуночків

149.8 — синдром подовженого інтервалу QT:

• вроджений

• набутий

149.5 — синдром слабкості синусового вузла

146.9 — синдром Морганьї–Адамса–Стокса

149.8 — аритмогенна дисплазія правого шлуночка

149.8 — синдром Бригада

149.0 — синдром Фредеріка

146.1 — раптова серцева смерть (аритмічна) (смерть, що настала протягом 1 год після появи перших симптомів захворювання або суттєвого погіршення стану хворого на тлі стабільного хронічного перебігу захворювання)

• з відновленням серцевої діяльності

– фібриляція шлуночків

– асистолія

– електромеханічна дисоціація (зазначається за можливості)

• раптова серцева смерть (необоротна)

– фібриляція шлуночків

– асистолія

– електромеханічна дисоціація (зазначається за можливості)

– зупинка серця (смерть, що настала пізніше ніж через 1 год після появи чи посилення симптомів захворювання)

145.0 — з відновленням серцевої діяльності

146.9 — зупинка серця (необоротна)

V. Аритмії при нормальній або порушеній функції кардіостимуляторів різного типу.

У діагнозі потрібно зазначити кардіохірургічні втручання та пристрої, використані для лікування аритмій і порушень провідності серця (із зазначенням методу і дати втручання) — катетерні (радіочастотні та ін.) деструкції, імплантації водіїв ритму та кардіовертерів-дефібриляторів, проведення кардіоверсії чи дефібриляції (зазначається дата останньої) тощо.