ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Медицина. Фізіологія. Анатомія. Історія медицини → Клінічний досвід застосування Мікосисту та Гропринозину® у хворих з хронічними кандидозними вульвовагінітами

Реферат на тему:

Клінічний досвід застосування Мікосисту та Гропринозину у хворих з хронічними кандидозними вульвовагінітами

В останні роки проблема кандидозного вульвовагініту набула великого значення. Сьогодні ця нозологія посідає друге місце серед усіх інфекцій піхви, стрімко підвищується рівень захворюваності. Частота виникнення кандидозного вульвовагініту за останні 10 років збільшилася майже вдвічі. До 25-річного віку більше ніж у 50 % жінок діагностують це захворювання. За даними закордонних дослідників, у 75 % жінок репродуктивного віку протягом життя відбувається хоча б один епізод кандидозного вульвовагініту. Збудник його — гриби Candida, найчастіше Сandida аlbicans (за даними різних досліджень – від 65 до 95 %), рідше – інші види грибів цього роду [3, 8, 9].Факторів ризику розвитку цієї патології багато, зокрема: захворювання з порушенням імунологічних реакцій, застосування кортикостероїдів, які пригнічують імунітет [3, 8, 9], а також усунення конкурентної дії нормальної бактеріальної флори під впливом антибіотиків. Із сучасних антибіотиків росту Candida більше сприяють цефалоспорини (особливо цефтріаксон), ніж, наприклад, аміноглікозидні препарати.

Спектр захворювань і патологічних станів неспецифічної природи, що обтяжуються грибковою інфекцією, досить широкий: тривалий прийом пероральних контрацептивів, тяжкі інфекційні захворювання, ендокринні порушення (особливо цукровий діабет), променева, хіміотерапія тощо.Щодо патогенезу багато дослідників зазначають, що захворювання розвивається ендогенно і зумовлене не лише властивостями збудника, а й ослабленням резистентності організму. Особливу роль у розвитку кандидозного вульвовагініту відіграють імунодефіцитні стани. Важливе значення для захисту організму від кандидозної інфекції мають клітинні фактори імунітету (іноді кандидоз навіть розглядається як один із проявів імунологічної недостатності, особливо недостатності Т-ланки), нейтрофільний фагоцитоз та функціонування натуральних кіллерів [3, 4, 8, 9].

Основною метою лікування кандидозного вульвовагініту є ерадикація збудника. На сучасному етапі існують два основні напрями лікування хворих на кандидозну інфекцію:- етіопатогенетична протикандидозна терапія, головне місце в якій належить новим протигрибковим засобам (зокрема флуконазолу);- комплексний метод лікування, який включає поєднане використання сучасних протигрибкових засобів та імунотерапії.

Ми застосовували в комплексній терапії хворих на кандидозний вульвовагініт препарат Мікосист (флуконазол), що має властивість специфічно інгібувати синтез грибкових стеролів, необхідних для побудови клітинної мембрани грибів, та імунотропний препарат Гропринозин.

Гропринозин — високоефективний імуномодулятор широкого спектра дії. Він підсилює диференціювання пре-Т-лімфоцитів, стимулює індуковану мітогенами проліферацію Т- і В-лімфоцитів, підвищує функціональну активність Т–лімфоцитів, у тому числі їх здатність до утворення лімфокінів. Препарат стимулює активність натуральних кіллерів (NK-клітин), навіть у здорових людей, макрофагів — по відношенню як до фагоцитозу, так і до процесінга та презентації антигена, завдяки чому в організмі підвищується число антитілопродукуючих клітин; активізує синтез інтерлейкіну-1, мікробіцидність, експресію мембранних рецепторів, здатність реагувати на лімфокіни та хемотаксичні фактори [2, 4, 10–12]. Отже, препарат має тимозиноподібну дію, стимулює переважно клітинний імунітет, що особливо ефективно в умовах клітинного імунодефіциту.

Метою роботи було вивчення ефективності комплексного застосування протигрибкового препарату Мікосист і препарату для імунокорекції Гропринозин та можливостей підвищення ефективності лікування хворих на кандидозний вульвовагініт.

Матеріали та методи

Ми обстежили 52 жінок (основна група), віком від 18 до 51 року, хворих на хронічний вагінальний кандидоз, що проявлявся такими клінічними симптомами: виділення зі статевих шляхів, свербіння, почуття печії та подразнення в ділянці статевих органів, підсилення свербіння під час сну або після статевого акту. При кольпоскопії спостерігалася картина дифузного кольпіту. Проводили мікологічне дослідження вагінальних виділень, для чого матеріал висівали на поживне середовище Сабуро. У всіх випадках були виділені гриби роду Candida. Комплексне імунологічне обстеження пацієнток включало визначення: числа Т–лімфоцитів за допомогою тесту моноклональних антитіл CD3+; субпопуляційного складу Т-лімфоцитів за CD4+ та CD8+, кількості натуральних кіллерів CD16; індивідуальної чутливості лімфоцитів до Гропринозину в реакції активного розеткоутворення (Еа-РУК); функціональної активності Т-лімфоцитів за допомогою реакції бластної трансформації (РБТЛ) з лімфоцитарним мітогеном (ЛМ); кількості В-лімфоцитів за допомогою СD19; рівня циркулюючих імунних комплексів за M. Digeon та співавторами (1977).Контрольну групу склали 20 здорових донорів.З метою визначення імунологічних критеріїв для індивідуального застосування Гропринозину в комплексній терапії та встановлення раціональної дози препарату проведено дослідження впливу Гропринозину in vitro на Еа-РУК у хворих основної групи з двома дозами: 0,2 мг/мл і 0,4 мг/мл в 1 мл культуральної рідини, що містить 2 х 106 лімфоцитів. Враховували стимулюючий або пригнічуючий вплив препарату на Еа-РУК (ефект розцінювали як позитивний, якщо різниця з величиною контролю становила 20 % або перевищувала цю величину). Використовували дві дози Гропринозину, адже застосування лише однієї дози не завжди відображає справжню чутливість лімфоцитів до препарату.

Виявлено 4 варіанти впливу Гропринозину на інтенсивність активного розеткоутворення:

  • стимулюючий (понад 20 %) вплив обох доз препарату;

  • стимулюючий вплив мінімальної дози препарату;

  • стимулюючий вплив тільки максимальної дози препарату;

  • відсутність стимулюючого ефекту обох доз препарату.