ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Медицина. Фізіологія. Анатомія. Історія медицини → Застосування тербінафіну (тербізилу) в лікуванні оніхомікозу

Спектр патогенних збудників відображено в таблиці 3. Домінантним збудником є антропофільний дерматофіт Тrісhорhуtоn rubrum.

На підставі виразності клінічних симптомів визначали ступінь ураження \"цільового нігтя\" до початку лікування і під час контрольних візитів. До початку дослідження у 48 хворих (52,8 %) відзначали ураження 60–80 % поверхні \"цільового нігтя\", менш як 20 % поверхні було уражено тільки у 7 пацієнтів (7,7 %). Клінічне видужання визначали на підставі середніх балів клінічних симптомів. Статистичний аналіз параметрів засвідчив, що значно знизилися всі клінічні показники за час від початку лікування і до кінця періоду спостереження (p < 0,001). Середні для всієї групи хворих дані подано в таблиці 4.З-поміж усіх учасників дослідження лише в 16 хворих спостерігали побічні реакції (загалом 26 випадків), а саме (у послідовності відповідно до частоти їхнього виявлення): гастроінтестинальні скарги, головний біль, мігрень, порушення відчуття смаку, інші симптоми. У 19 випадках скарги хворих не були значними, а 7 досліджуваних оцінили симптоми як тяжкі. Через наявність побічних реакцій лікування довелося припинити в одному випадку. На думку лікарів, у 18 випадках (69 %) зв\'язку побічних симптомів і явищ з проведеним лікуванням не було, в одному такий зв\'язок був вірогідним. В останньому разі явище порушення відчуття смаку виявилося оборотним. Контрольні лабораторні дослідження істотних відхилень не виявили.

Статистичний аналіз анкет засвідчив істотне поліпшення якості життя на момент завершення лікування. Загальна кількість балів і показники, що стосуються мікозу нігтів рук і мікозу нігтів ніг, змінилися на краще статистично значущо (p < 0,001).За результатами дослідження, клінічно видужали 36 пацієнтів, стан поліпшився у 45, залишився без змін у 8, \"цільовий ніготь\" погіршився у 2-х хворих. Клінічний і мікологічний стан на кінець 3-го місяця після завершення лікування узагальнено в таблиці 5.

Висновки

Тербінафін є специфічним і селективним блокатором ферменту епоксидази, блокуючи тим самим біосинтез ергостерину гриба. Ергостерин — основна складова мембрани клітини гриба, так само як холестерин — основна складова мембрани клітини ссавців. Останні здатні забезпечувати його надходження з їжею і тому меншою мірою залежать від біосинтезу стерину, ніж гриби. Крім того, фермент скваланепоксидаза ссавців менш чутливий до блокування тербінафіном, ніж ферментна система грибів. Тербінафін, на відміну від похідних азолу, незначно обмежує функцію цитохрому Р450 (CYP) і не взаємодіє зі стероїдними гормонами організму хворого. Завдяки цій властивості потенціал його медикаментозної взаємодії дуже низький. Перорально прийнятий тербінафін на 70–80 % абсорбується зі шлунково-кишкового тракту. Їжа істотно не впливає на біодоступність препарату. Він стійко нагромаджується у шкірі та нігтьових пластинках [3]. Зазначені властивості тербінафіну, а також його унікальна фунгіцидна дія на дерматофіти забезпечують ефективність і добру переносимість системного лікування препаратом. У цьому дослідженні віковий склад хворих, які одержували лікування, відповідав відомим епідеміологічним даним [4, 6, 7], а серед висіяних патогенних збудників домінував дерматофіт Trichophyton rubrum, що відповідає вітчизняним оцінкам [1].

Через 12 тижнів після завершення застосування лікарського препарату (8-тижневого лікування нігтів рук і 14-тижневого — нігтів ніг) виявилося добре мікологічне та клінічне співвідношення одужуваності за відмінної переносимості препарату з незначними оборотними побічними реакціями [5]. Результати дослідження цілком узгоджуються з даними літератури.

Таким чином, у разі інфекційного ураження дерматофітами нігтів рук і нігтів ніг системне лікування препаратом тербізил у таблетках (250 мг тербінафіну) є високоефективним, а переносимість препарату — відмінною.

Застосування тербінафіну (тербізилу) в лікуванні оніхомікозу

Табл. 1 Розподіл хворих за локалізацією ураження та статтю

Застосування тербінафіну (тербізилу) в лікуванні оніхомікозу

Табл. 2 Динаміка результатів посіву з \"цільового нігтя\"

Застосування тербінафіну (тербізилу) в лікуванні оніхомікозу

Табл. 3 Результати посіву з \"цільового нігтя\"

Табл. 4 Динаміка ураження поверхні \"цільового нігтя\" протягом лікування й періоду спостереження

Застосування тербінафіну (тербізилу) в лікуванні оніхомікозу

Табл. 5 Результати лікування оніхомікозу нігтів рук і ніг системним антимікотичним препаратом тербізил (250 мг тербінафіну)

Література

[1] Подани Б. Спектр патогенных грибков, вызывающих онихомикозы ног Б. Подани, Д. Шимон, А. Хорват. – 1999. – Т. 75. – C. 219–222.

[2] Evans E. G. V. The clinical efficacy of terbinafine in the treatment of fungal infections of the skin// Rev. Contemp. Pharmacother. – 1997. – Vol. 8. – P. 325–341.

[3] Faergemann J. Pharmacokinetics of terbinafine// Ibid. – P. 289–298.

[4] Gill D. A review of the epidemiology of tinea unguium in the community// Australia J. Dermatol. – 1999. – Vol. 40. – P. 6–13.

[5] Goodfield M. J. D. Short term treatment of dermatophyte onychomycosis with terbinafine// BMJ. – 1992. – Vol. 304. – P. 1151–1154.

[6] Prevalence et epidemiology of toenail onychomycosis in diabetic subjects: a multicentre survey/ A. K. Gupta, N. Konnikov, MacDonald et al.// Br. J. Dermatol. – 1998. – Vol. 139. – P. 665–671.