ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Медицина. Фізіологія. Анатомія. Історія медицини → Застосування розчинів гідроксиетильованого крохмалю (Рефортану®) в анестезіології та інтенсивній терапії. Огляд міжнародних досліджень

Препарати ГЕК застосовують також у хворих на гепаторенальний синдром. Так, зафіксовано дані щодо лікування хворого, в якого на 3-й день після операції розвинувся тяжкий гепаторенальний синдром з асцитом, периферійними набряками, креатинінемією (3,5 мг/дл) та олігурією (250 мл/день). У комплекс лікування був включений розчин ГЕК (500 мл/добу). В результаті об\'єм діурезу збільшився до 3000 мл/добу, знизився рівень креатиніну в крові, асцит та набряки повністю зникли протягом 4 діб (Moretti E. W. et al., 2003).

Значна кількість досліджень присвячена впливу Рефортану на перебіг сепсису. Спочатку в дослідженнях на тваринах була продемонстрована здатність препаратів ГЕК обмежувати секрецію прозапальних цитокінів (Chanand J. et al., 1994), потім була клінічно доведена їхня спроможність знижувати вміст у крові адгезивних молекул (Dietrich H. et al., 1997). Завдяки цим антиадгезивним властивостям препарати ГЕК можуть сприяти попередженню розвитку поліорганної дисфункції шляхом \"захисту\" ендотеліальних клітин судин.

Клінічними дослідженнями було також встановлено, що після використання ГЕК у хворих на сепсис суттєво покращуються функції печінки та стабілізується pH слизової оболонки, тоді як при інфузії альбуміну такі зміни відсутні (Boldt J. et al., 1996). Клінічні спостереження дозволяють стверджувати, що застосування розчинів ГЕК, на відміну від нативної плазми та кристалоїдів, дозволяє зменшити \"капілярний витік\" та набряк тканин при сепсисі (Axon R. N. et al., 1998). У хворих із сепсисом та синдромом гострого легеневого ушкодження застосування 6 % ГЕК не збільшує кількості позасудинної рідини в легенях та не знижує збагачення крові киснем (Molnar Z. et al., 2004). Тому застосування ГЕК у хворих із тяжким сепсисом особливо корисне при проведенні штучної вентиляції легень (Marx G. et al., 2004). Слід зауважити, що розчини ГЕК, на відміну від декстранів та желатину, не знижують експресію специфічних поверхневих антигенів моноцитів крові, \"відповідальних\" за адекватну реакцію імунітету, та не посилюють феномен активації комплементу (Черній В. І. та ін., 2004). На думку більшості авторів, з усіх колоїдних розчинів при сепсисі та септичному шоці препаратами вибору є розчини ГЕК, зокрема Рефортан.

Важливе значення має застосування препаратів ГЕК у лікуванні прееклампсії та еклампсії. За цих станів спостерігається генералізоване ушкодження ендотелію з різким збільшенням його проникності та інтерстиціальною гіпергідратацією, що призводить до позасудинної гіпергідратації та інтерстиціального набряку легень. У зв\'язку з цим введення низько- та середньомолекулярних декстранів та розчинів желатину може бути вкрай небезпечним (Серов В. Н. и др., 2004). Натомість Рефортан та Стабізол, що мають сильно розгалужені молекули крохмалю, \"запечатують\" отвори в ендотелії, ефективно усувають транскапілярний витік та захищають ендотеліоцити від пошкоджень, а тому мають значні переваги перед іншими колоїдами в лікуванні хворих з прееклампсією та еклампсією (Шифман Е. М., 2002).

У хворих на цукровий діабет застосування препаратів ГЕК теоретично може підвищувати рівень глюкози в крові, адже кінцевим продуктом метаболізму крохмалів в організмі є саме глюкоза. На практиці цього не відбувається. Як засвідчили експериментальні дослідження, переливання розчинів ГЕК не призводить до суттєвих коливань рівня глікемії (Hofer R. E. et al., 1992). Очевидно, це пов\'язано з ефектом гемодилюції, властивим усім препаратам ГЕК. До того ж, при виборі засобу для інфузійної терапії необхідно враховувати, що інші колоїди, які застосовують в лікуванні цукрового діабету (наприклад, декстрани), при своєму метаболізмі також розщепляються до глюкози. Тому більшість дослідників при виборі колоїдного розчину для інфузійної терапії при цукровому діабеті рекомендують надавати перевагу препаратам ГЕК (Николаев А. П. и др., 2002; Неймарк М. И. и др., 2004). При розвитку ускладнень цукрового діабету (гіперглікемія, кетоацидоз, гіперосмолярний стан тощо) спостерігаються значні зміни гомеостазу: гіповолемія, гіпоксія тканин, ендогенна інтоксикація, водно-електролітний дисбаланс, поліорганна дисфункція. На більшість із зазначених ланок патогенезу позитивно впливає переливання Рефортану та інших розчинів ГЕК. Вибір препаратів ГЕК для лікування ускладнень діабету дозволяє своєчасно підтримати системну гемодинаміку, об\'єм циркулюючої крові, концентрацію основних складових осмолярності та колоїдно-осмотичний тиск (Туманян С. В. и др., 2004).

Серед ускладнень цукрового діабету слід докладніше зупинитися на синдромі діабетичної стопи. Виникнення цього захворювання пов\'язане з розвитком комплексу патологічних змін у нижніх кінцівках хворих на діабет. При цьому до діабетичної нейропатії та ангіопатії приєднується інфекція — формуються вогнища гнійно-некротичних змін, що запускають механізм \"взаємного обтяження\". Зрештою, прогресування гіперглікемії, кетоацидозу та гнійно-некротичних змін призводить до розвитку синдрому системної запальної відповіді та сепсису, наслідком чого є формування множинної органної дисфункції. Застосування Рефортану та інших препаратів ГЕК при ускладненому перебігу синдрому діабетичної стопи дозволяє позитивно впливати на різні ланки патологічного процесу: від компенсації гіповолемії та корекції водно-електролітного балансу до лікування сепсису й синдрому поліорганної недостатності (Черній В. І. та ін., 2004).

Висновки

Підсумовуючи дані літератури та результати міжнародних досліджень, можна констатувати, що в практику вітчизняної анестезіології та інтенсивної терапії увійшов клас ефективних та безпечних препаратів для проведення інтенсивної інфузійної терапії.

1. Препарати ГЕК виробництва \"Berlin-Chemiе\" Рефортан та Рефортан Плюс на сьогоднішній день найповніше відповідають вимогам, що висуваються до ідеального протишокового засобу, а їх застосування при терапії гіповолемії та шоку різного ступеня поліпшує прогноз при наданні допомоги хворим у критичному стані.

2. Під час оперативного втручання, особливо в невідкладних ситуаціях, застосування Рефортану дозволяє швидко стабілізувати показники гемодинаміки та попередити розвиток ускладнень. В цілому, інтраопераційне використання препаратів ГЕК пов\'язано з покращенням перебігу післяопераційного періоду та відновлення хворих.

3. Середньомолекулярні розчини ГЕК (Рефортан) не проникають через ушкоджений гематоенцефалічний бар\'єр і тому при лікуванні хворих з тяжкими ураженнями головного мозку мають суттєві переваги над іншими інфузійними розчинами (декстрани, гелофузин, гемодез).

4. При критичних станах, що супроводжуються генералізованим ушкодженням ендотелію (прееклампсія, еклампсія, сепсис), розчини ГЕК різної концентрації та молекулярної маси, на відміну від декстранів та гелофузину, є препаратами вибору в програмі інфузійної терапії. Застосування цих препаратів дозволяє \"захищати\" ендотеліальні клітини судин та попереджати розвиток поліорганної недостатності.

5. У хворих з ускладненим перебігом цукрового діабету (особливо з гнійно-некротичними ускладненнями — синдромом діабетичної стопи) застосування Рефортану дозволяє розірвати \"замкнене коло\" взаємного обтяження та позитивно впливає на різні ланки патологічного процесу: від компенсації гіповолемії до лікування сепсису й синдрому поліорганної недостатності.