ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Медицина. Фізіологія. Анатомія. Історія медицини → Застосування препарату Спазмолекс у неврологічній практиці

ІІ група — закрита черепно-мозкова травма — струс головного мозку та забиття головного мозку легкого ступеня (15 хворих);

ІІІ група — рефлекторні больові синдроми при остеохондрозі хребта, в основному поперекового відділу хребта (15 хворих).

Застосування препарату Спазмолекс у неврологічній практиці

За даними таблиці 1 основну групу складали пацієнти працездатного віку — 30–39 років (15 хворих) і 40–49 років (13 хворих), здебільшого — чоловіки (40 хворих).

Спазмолекс ми призначали при больовому синдромі по 1 табл. 2–3 рази на добу протягом 5–6 днів. Якщо больовий синдром був надто виражений, то застосовували по 2 табл. 2–3 рази на добу або додавали парацетамол 0,4.

Результати та їх обговорення

Результати лікування оцінювали за п\'ятибальною системою: 5 — відмінно, 4 — добре, 3 — задовільно, 2 — незадовільно (табл. 2).Добрі результати спостерігались у 20 хворих, відмінні — у 16, задовільні у 8 хворих. Задовільних було найбільше при хронічному больовому рефлекторному синдромі при остеохондрозі хребта.

Слід зазначити, що при кожному захворюванні больовий синдром мав свої особливості, що і зумовило особливості лікування спазмолексом.

Застосування препарату Спазмолекс у неврологічній практиці

Так, при вегето-судинній дистонії головний біль був зумовлений дистонією судин головного мозку, зниженням або підвищенням артеріального тиску. Як правило, призначення спазмолексу викликало тимчасове зменшення або зникнення головного болю (6–8 годин), а при лікуванні протягом 6–8 днів головний біль у більшості випадків зникав. Нами відмічено значне покращення стану хворих (головний біль зникав швидше і на триваліший період — 8–10 годин) при поєднаному лікуванні спазмолексом та цитрамоном (при зниженому артеріальному тиску).

При мігрені найкраще спазмолекс допомагав у першу фазу — фазу спазму судин головного мозку. При цьому значно легшими були перебіг і фази вазопаралічу. Больовий синдром був менше виражений, і напад мав короткочасний перебіг. Курсовий метод лікування (8–10 днів) викликав значно довшу ремісію в перебігу мігрені.

При струсі головного мозку головний біль зникав при застосуванні спазмолексу одразу ж, при застосуванні препарату 2–3 дні (до 5 днів) ефективність його була 5 балів.

При забитті головного мозку легкого ступеня (без субарахноїдального крововиливу) застосування спазмолексу давало добрий ефект уже на другий день. Зменшувався або зовсім зникав головний біль, покращувався сон, відмічалася антипіритична, седативна дія препарату. Курсове лікування значно покращувало стан хворих, скорочувало термін їх перебування у лікарні.

Щодо рефлекторного больового синдрому при поперековому остеохондрозі, особливістю є те, що гострі больові синдроми лікуються краще, особливо якщо поєднувати спазмолекс із протинабряковою терапією (фуросемід + лазикс).

При хронічних больових синдромах біль значно зменшується, стан хворих покращується, але повинно проводитися комплексне лікування після детального обстеження.

Нами встановлено, що після проведеного лікування спазмолексом поліпшувався загальний стан у 89 % (42) хворих, у 72 % (34) практично зникав больовий синдром. Слід зазначити, що найкраще больовий синдром лікувався спазмолексом у гострому періоді.

Згідно з даними психологічних досліджень, усереднений профіль особистості всієї групи хворих після лікування спазмолексом розміщувався в межах психологічної норми.

При дослідженні вегетативної нервової системи зареєстровано домінування еутонії або симпатикотонії, і тільки у 10 % хворих спостерігалася парасимпатикотонічна спрямованість.

При лікуванні спазмолексом вегетативна реактивність та функціональні навантаження характеризувалися достовірною нормалізацією в кардіоваскулярній і дихальній системах.

Спазмолекс сприяв нормалізації гемодинаміки головного мозку, особливо нормалізації тонічних властивостей судин, тобто діяв як спазмолітик.

Побічних ефектів при застосуванні спазмолексу зареєстровано не було.

Висновки

Таким чином, наведені дані застосування препарату спазмолекс у хворих з больовим синдромом доводять його позитивний ефект, відсутність побічних проявів. Препарат поєднує в собі аналгетичні, спазмолітичні й антипіретичні властивості. Крім того, він позитивно впливає на центральну і вегетативну нервову систему, а це, в свою чергу, — на нормалізацію центральних регуляторних систем, що обумовлює нормальне функціонування різних біологічних систем організму, в тому числі блокує біль.

Застосування спазмолексу можна широко рекомендувати при різних больових синдромах у неврологічній практиці.

Література

[1] Вальдман А. В. Боль как эмоционально-стрессовая реакция и способ ее антиноцицептивной регуляции// Вестник АМН СССР. – 1980. – № 9. – С. 11–17.

[2] Дуринян Р. А. Физиологические основы боли и рефлекторного обезболивания// Вестник АМН СССР. – 1980. – № 9. – С. 38–44.

[3] Мезан Р. Загадка болі. – М., 1981.

[4] Санон Н. Роль нейрохирургии в лечении болевых синдромов// Газета \"Ваше здоров\'я\". – 2003. – № 36. – С. 7–8.

[5] Besson P., Perl E. R. Respouse of cutaneous Sensory units With unmyelinated fibers to noxons stimul// J.Neurophisiol. – 1969. – Vol. 39. – P. 1023–1043.

[6] Burgers P. R., Perl E. R. Myelinited afferent fibres responded Specifically to noxious Stimulation of the skin// J.Physiol. – 1967. – Vol. 190. – P. 541–562.