ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Медицина. Фізіологія. Анатомія. Історія медицини → Застосування нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП)

У лютому 2005 р. FDA провела огляд усіх даних, що стосуються серцево-судинних ризиків селективних та неселективних інгібіторів ЦОГ. Проте на сьогодні актуальним залишається питання створення практичних рекомендацій для лікарів, які вирішують питання щодо необхідності використання зазначених препаратів для лікування хворих з больовим синдромом, особливо тих, які мають високий ризик серцево-судинних подій. Тому важливість зазначених положень у пацієнтів з ризиком серцево-судинної або цереброваскулярної патології важко переоцінити.

Що означає співвідношення ризик/сприятливий вплив?

При визначенні доцільності застосування у певній ситуації того чи іншого препарату необхідно зважати на такі його параметри, як ефективність та безпечність. Спочатку застосовують препарат з найменшим рівнем ризику, дозу його збільшують лише у випадку неефективності початкової. На практиці це означає призначення ацетамінофену або аспірину в найнижчій ефективній дозі, особливо для короткотривалих потреб. Незважаючи на потенційну здатність наркотичних препаратів формувати залежність і пов\'язані з нею проблеми, вони також відіграють важливу роль у короткостроковому усуненні больового синдрому, особливо гострого. Практикуючі лікарі повинні пам\'ятати, що, за винятком аспірину, жоден з так званих препаратів з низьким рівнем ризику не був випробований у рандомізованих клінічних дослідженнях, і дані щодо високого рівня їх безпеки відсутні. Для пацієнтів, які потребують довготривалого лікування або використання препаратів у високих дозах, питання вибору ефективного засобу ускладнюється, адже це пов\'язано з підвищеним ризиком розвитку шлунково-кишкової кровотечі. Призначення ацетамінофену у високих дозах може зумовлювати токсичний вплив на печінку, особливо у хворих, які у надмірних кількостях вживають алкоголь. У випадку неефективності або поганої переносимості ацетамінофену, а спірину чи наркотичних препаратів, що застосовуються для лікування хворих з гострим больовим синдромом, постає питання щодо доцільності більш селективної інгібіції ЦОГ-2. Однак практикуючий лікар повинен чітко усвідомлювати, що ефективне зменшення больового синдрому буде супроводжуватися незначним, але реальним збільшенням ризику серцево-судинних чи цереброваскулярних ускладнень.

Нещодавно були опубліковані результати трьох рандомізованих плацебо-контрольованих досліджень. Незважаючи на те, що вивчення впливу інгібіторів ЦОГ-2 на стан хворих із серцево-судинною патологією не було основною їх метою, ці дослідження дають змогу певною мірою оцінити абсолютний ризик, пов\'язаний із використанням інгібіторів ЦОГ-2 у деяких популяціях.

Дослідження APC включало пацієнтів з колоноректальною неоплазією в анамнезі, які по групах приймали celecoxib у двох різних дозах та плацебо. У групі плацебо мала місце 1 % комбінована кінцева точка смерті внаслідок серцево-судинних захворювань, нефатального інфаркту міокарда (ІМ), нефатального інсульту чи нефатальної серцевої недостатності; у пацієнтів, які отримували celecoxib в дозі 400 мг на добу, — 2,3 % комбінована кінцева точка; у пацієнтів, які отримували celecoxib в дозі 800 мг на добу, — 3,4%.

Дослідження APPROVe включало пацієнтів з колоноректальними аденомами в анамнезі, які отримували довготривале лікування препаратом rofecoxib або плацебо. Через 18 міс після початку лікування в основній групі спостерігався підвищений ризик тромботичних подій — 0,78 випадків на 100 пацієнтів на рік; у групі плацебо — 1,5. У ході дослідження, в яке були включені пацієнти, що перенесли шунтування вінцевих артерій, порівнювали ефект застосування valdecoxib/parecoxib і плацебо. Було встановлено, що серцево-судинні події частіше спостерігалися у групі хворих, які приймали valdecoxib/parecoxib, — 2,0 % проти 0,5 % у групі плацебо.

Які характеристики пацієнта необхідно брати до уваги при призначенні НПЗП?

Пацієнтам із шлунково-кишковою кровотечею в анамнезі, особливо пов\'язаною з прийомом аспірину чи іншого НПЗП, або з ризиком її розвитку, спочатку слід призначити ацетамінофен. Як альтернативу паралельно можна використовувати інгібітори протонної помпи з метою зменшення ризику шлунково-кишкової кровотечі в осіб, які потребують низьких доз аспірину. У випадку неможливості реалізації зазначених варіантів доцільним вважається призначення інгібітора ЦОГ-2, але тільки якщо потенційні сприятливі впливи переважатимуть над потенційними серцево-судинними ризиками. Хворим, які добре переносять неспецифічні НПЗП, але терапевтичний ефект від їх прийому недостатній, також можна призначати інгібітор ЦОГ-2.

Пацієнти з атеросклерозом чи ризиком розвитку активних атеросклеротичних процесів, у тому числі ті, що перенесли в недалекому минулому операцію шунтування вінцевих артерій, нестабільну стенокардію, інфаркт міокарда чи ішемічні цереброваскулярні події, можуть мати більш виражене підвищення абсолютного ризику побічних серцево-судинних впливів при прийомі інгібітора ЦОГ. Тому в цього контингента хворих використання інгібітора ЦОГ-2 ще більш обмежене і здійснюється лише в рекомендованих дозах.

При вирішенні питання щодо застосування НПЗП необхідно ретельно оцінити та врахувати всі можливі фактори ризику. Так, інгібітори ЦОГ можуть призводити до порушення ниркової перфузії, затримки натрію та підвищення артеріального тиску (АТ). Проте роль цих ефектів у розвитку побічних серцево-судинних ускладнень залишається недостатньо з\'ясованою. В осіб, які приймають інгібітори ЦОГ-2, необхідно проводити моніторинг функції нирок та АТ. Особливо обережно інгібітори ЦОГ-2 призначають пацієнтам з артеріальною гіпертензією, захворюваннями нирок та серцевою недостатністю.