ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Медицина. Фізіологія. Анатомія. Історія медицини → Застосування Амбротард 75 у комплексному лікуванні гострого бронхіту, загострення хронічного бронхіту та ХОЗЛ

Застосування Амбротард 75 у комплексному лікуванні гострого бронхіту, загострення хронічного бронхіту та ХОЗЛ

Переносимість препарату оцінювали на підставі суб\'єктивних симптомів і відчуттів, що повідомлялися пацієнтом, а також об\'єктивних даних, отриманих лікарем у процесі лікування; враховувалася динаміка лабораторних показників досліджень крові і сечі, а також частота виникнення і характер побічних реакцій: дуже добра — не відзначаються побічні ефекти; добра — спостерігаються незначні побічні ефекти, що не завдають серйозних проблем пацієнту і не потребують відміни препарату; задовільна — спостерігаються побічні ефекти, які впливають на стан пацієнта, але не потребують відміни препарата; незадовільна — має місце небажаний побічний ефект, який справляє значний негативний вплив на стан хворого, вимагає відміни препарату; дуже незадовільна — має місце небажаний побічний ефект, який вимагає відміни препарату і застосування додаткових медичних заходів. Ми звертали особливу увагу на можливі основні ускладнення при прийомі даного препарату: алергічні рЗастосування Амбротард 75 у комплексному лікуванні гострого бронхіту, загострення хронічного бронхіту та ХОЗЛ еакції, шлунково-кишковий дискомфорт, головний біль, збудження. Динаміка показників клінічних даних (вираженості задишки та кашлю) представлена на рисунку 1.Виражена позитивна динаміка клінічних симптомів після курсу лікування із застосуванням амброксолу тривалої дії спостерігалася в обох групах. Так, зменшилися задишка при звичайному фізичному навантаженні у пацієнтів обох груп, зросла майже на однаковий відсоток кількість хворих як в основній, так і в контрольній групах, в яких задишку викликало значне фізичне навантаження. В обох групах у хворих після лікування припинився виснажливий і сильний кашель. На рисунках 2, 3 представлений вплив амброксолу пролонгованої дії на кількість та характер мокротиння у досліджуваних хворих. Усі хворі відмічали покращення відкашлювання мокротиння на 5-ту добу лікування (кашель став м\'якшим, відхаркування — легшим) і значне покращення — на 14-ту добу лікування основним і референтним препаратами. Змінилися також характер та кількість мокротиння: після курсу лікування в обох групах у жодного хворого не спостерігалося гнійне мокротиння, лише у деяких хворих (6,7% в обох групах) зберігався слизово-гнійний його характер. Виділення мокротиння скоротилося у хворих обох груп в середньому на 60%.Покращання клінічних симптомів супроводжувалося позитивною динамікою аускультативних ознак (рис. 4, 5). Так, зменшилася кількість хворих із жорстким відтінком дихання (на 46,7% в основній і на 40% — у контрольній групі), зросла кількість хворих із везикулярним диханням (на 46,7 % в обох групах). Розсіяні сухі хрипи вислуховувалися відповідно у 36,7 % та 33,3 % хворих; вологі хрипи — відповідно у 16,6 % та 13,4 % пацієнтів. Показники бронхіальної прохідності та основні легеневі об\'єми достовірно не змінювалися у пацієнтів обох груп, але спостерігалася тенденція до покращення цих показників у хворих на ХОЗЛ. Обидва препарати добре переносилися хворими, небажаних проявів не було зафіксовано ні в основній, ні в контрольній групі. Про безпечність препаратів свідчить відсутність їх негативного впливу на показники гемограми та біохімічного дослідження хворих. Висока ефективність досліджуваних препаратів спостерігалася у 27 (90%) хворих основної групи та у 26 (86,7%) — контрольної. Помірна ефективність — відповідно у 3 (6,7%) та 4 (6,7%) учасників дослідження. Це були хворі із гнійно-обструктивним бронхітом із тривалістю захворювання понад 10 років, з тривалим стажем куріння (більше 20 пачко-років), у яких після курсу лікування залишалися клінічні прояви захворювання. Цим пацієнтам було рекомендовано продовжувати комплексне лікування. На рисунку 6 графічно відтворене уявлення пацієнтів і лікаря про ефективність та переносимість досліджуваних препаратів. Варто відмітити дуже добрий комплаєнс (100%) хворих під час проведення цього дослідження — усі вони відзначали зручність прийому препарату один раз на добу, ніхто з досліджуваних не пропустив жодного прийому препарату. Таким чином, Амбротард 75 є високоефективним лікарським препаратом з муколітичною та відхаркувальною дією. При застосуванні у комплексному лікуванні хворих на гострий бронхіт, хронічний бронхіт та ХОЗЛ у фазі загострення він не поступається за своєю ефективністю препарату порівняння — Амбробене-ретард, капсули по 75 мг виробництва фірми \"Mercle GmbH/ Ratiofarm International GmbH\" (Німеччина). Амбротард 75 добре переноситься хворими, не викликає патологічних змін лабораторних показників при клінічному обстеженні, не спричиняє токсичної дії. Прийом препарату один раз на добу значно покращує прихильність пацієнтів до терапії, підвищує якість їхнього життя.

Застосування Амбротард 75 у комплексному лікуванні гострого бронхіту, загострення хронічного бронхіту та ХОЗЛ