ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Медицина. Фізіологія. Анатомія. Історія медицини → Етіопатогенез, класифікація, діагностика і лікування легеневого та позалегеневого туберкульозу

Класифікація

Третій з\'їзд фтизіатрів і пульмонологів України (Київ, 26-28 травня 2003 р.) рекомендував МОЗ України затвердити таку клінічну класифікацію туберкульозу.

I. Тип туберкульозного процесу

1. Вперше дiагностований туберкульоз — ВДТБ (дата діагностування). Визначається у випадку, якщо хворий ніколи не лікувався від туберкульозу або приймав протитуберкульозні препарати менше одного місяця.2. Рецидив туберкульозу — РТБ (дата діагностування). Активізація туберкульозу в осіб, які раніше хворіли на туберкульоз і вилікувалися.3. Хронічний туберкульоз — ХТБ (дата діагностування). Діагностується у хворих, які не вилікувалися протягом не менше 2-річного спостереження і лікування.

ІІ. Клінічні форми туберкульозу

Шифри МСКХ Х переглядуА15-А16 Туберкульоз легень (ТБЛ) (із факультативним зазначенням форми ураження):А15-А16 Первинний туберкульозний комплексА15-А16 Дисемінований туберкульоз легеньА15-А16 Вогнищевий туберкульоз легеньА15-А16 Інфільтративний туберкульоз легеньА15-А16 Казеозна пневмоніяА15-А16 Туберкульома легеньА15-А16 Фіброзно-кавернозний туберкульоз легеньА15-А16 Циротичний туберкульоз легеньА15-А16 Туберкульоз легень, комбінований з пиловими професійними захворюваннями легень (коніотуберкульоз)А15-18 Позалегеневий туберкульоз (ПТБ) (із зазначенням локалізації):А15-А16 Туберкульоз бронхів, трахеї, гортані та інших верхніх дихальних шляхівА15-А16 Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлівА15-А16 Туберкульозний плеврит (у т. ч. емпієма)А17 Туберкульоз нервової системи і мозкових оболонокА18.0 Туберкульоз кісток і суглобівА18.1 Туберкульоз сечостатевої системиА18.2 Туберкульоз периферичних лімфатичних вузлівА18.3 Туберкульоз кишок, очеревини та брижових лімфатичних вузлівА18.4 Туберкульоз шкіри та підшкірної клітковиниА18.5 Туберкульоз окаА18.6 Туберкульоз вухаА18.7 Туберкульоз надниркових залозА18.8 Туберкульоз інших органів і систем (не зазначений вище)А19 Міліарний туберкульоз (МТБ)А18 Туберкульоз без визначеної локалізації

Примітка. До туберкульозу органів дихання (ТОД) відносять туберкульоз: носа, приносових пазух, гортані, трахеї, бронхів, легень, грудної порожнини (плеври, внутрішньогрудних лімфатичних вузлів).

ІІІ. Характеристика туберкульозного процесу

1. Локалізація ураження: в легенях за номерами (назвами) сегментів, часток легень, а в інших органах і системах — за анатомічними назвами локалізації ураження.2. Деструкція: Дестр+ з деструкцією Дестр- без деструкції Факультативно зазначають фазу туберкульозного процесу: а) інфільтрація, розпад (це Дестр+), обсіменіння; б) розсмоктування, ущільнення, рубцювання, звапнення.3. Метод підтвердження туберкульозу:МБТ+ підтверджено бактеріологічно (шифр А15), уточнення:М+ мазок позитивний;К0 культуральне дослідження не проведене;К- культура негативна;К+ культура позитивна; у цьому випадку уточнити:Резист0 резистентність до препаратів І ряду не досліджували;Резист- резистентність до препаратів І ряду відсутня;Резист+ (абревіатури протитуберкульозних препаратів І ряду) — наявність резистентності до препаратів І ряду (у дужках подається перелік усіх протитуберкульозних препаратів І ряду, до яких встановлена резистентність);РезистІІ0 резистентність до препаратів ІI ряду не досліджували;РезистІІ- резистентність до препаратів ІI ряду відсутня;РезистІІ+ (абревіатури протитуберкульозних препаратів ІІ ряду) -наявність резистентності до препаратів ІІ ряду.

Примітка. При ТБ невстановленої локалізації і МБТ+ слід зазначити біологічний матеріал, що досліджувався (наприклад, мокротиння МБТ+, сеча МБТ+).МБТ- не підтверджено бактеріологічно (шифр А16), уточнення:М- мазок негативний;М0 мазок не досліджували;К- культура негативна;К0 культуральне дослідження не проведене.ГІСТ+ підтверджено гістологічно (шифр А15);ГІСТ- не підтверджено гістологічно (шифр А16);ГІСТ0 гістологічне дослідження не проводили.

ІV. Ускладнення

Перерахувати ускладнення і в дужках вказати дату їх діагностування:а) туберкульозу легень (ТБЛ): кровохаркання, легенева кровотеча, спонтанний пневмоторакс, легенева недостатність, хронічне легеневе серце, ателектаз, амілоїдоз тощо;б) позалегеневого туберкульозу (ПТБ): стеноз бронха, емпієма плеври, нориці (бронхіальні, торакальні), ниркова (надниркова) недостатність, безпліддя, спайки, анкілози, амілоїдоз тощо.

V. Категорія та диспансерна категорія обліку хворого

Категорія 1 (Кат1), Категорія 2 (Кат2), Категорія 3 (Кат3), Категорія 4 (Кат4) — їх характеристика наведена нижче.Категорія 5 (Кат5) — контингенти ризику туберкульозу та його рецидиву:група 5.1 — залишкові зміни після вилікування туберкульозу;група 5.2 — особи, що контактують з хворими;група 5.3 — туберкульоз невизначеної активності у дорослих;група 5.4 — латентна туберкульозна інфекція у дітей і підлітків, особи з груп ризику та з післявакцинальними ускладненнями;група 5.5 — туберкульоз невизначеної активності у дітей і підлітків.

Примітка. У кожній категорії хворих слід реєструвати і маркірувати когорти (1, 2, 3, 4) та в дужках зазначати, до якого року відноситься когорта, наприклад, Ког4(2001), Ког1(2000), Ког3(2002). З таким шифруванням когорт хворі переходять під диспансерне спостереження.

VІ. Ефективність лікування

1. Ефективне лікування, коли хворий: 1) до початку лікування мав позитивний результат дослідження мазка і/або культури (посів мокротиння чи іншого патологічного матеріалу); 2) отримав усі дози антимікобактеріальних препаратів, передбачені режимом лікування за І, ІІ категорією (інколи ІІІ категорією, якщо до лікування було наявне бактеріовиділення, виявлене культуральним методом пізніше — через 1,5-2 міс. від початку лікування); 3) у якого є щонайменше 2 негативних дослідження мокротиння (мазок чи культура) на 5-му місяці та в кінці лікування за І, ІІ категорією. За критерієм \"ефективного лікування\" можна обчислити частоту припинення бактеріовиділення.2. Завершене лікування, коли хворий: 1) до початку лікування мав негативний результат дослідження мокротиння методом мазка чи культури; 2) отримав усі дози препаратів, передбачені режимом лікування за категоріями І, ІІ чи ІІІ; 3) має негативні дослідження мокротиння методом мазка чи культури на всіх етапах. До цього результату лікування відносять хворих, які до початку лікування мали позитивні мазок і/або культуру, пройшли повний курс лікування за будь-якою категорією, але не мають необхідної кількості негативних аналізів мазків і/або культури на 5-му місяці та пізніше.3. Невдача лікування, коли у хворого зберігається або появляється бактеріовиділення за мазком чи культурально на 5-му міс. або у пізніші терміни лікування.4. Перерва в лікуванні, коли хворий перервав лікування на 2 і більше місяці.5. Продовжує лікування, коли воно не завершене або не ефективне.6. Вибув — виїхав і занесений до іншого реєстру.7. Помер під час основного курсу лікування (від туберкульозу чи з іншої причини).\"Ефективне лікування\" і \"Завершене лікування\" називають \"Успішне лікування\".

Оперуючи кількістю хворих, у котрих було \"Ефективне лікування\", \"Завершене лікування\", \"Невдача лікування\", \"Перерва в лікуванні\", \"Продовжує лікування\", аналізують такі результати лікування: \"Клініко-рентгенологічне погіршення\", \"Клініко-рентгенологічна стабілізація\", \"Клініко-рентгенологічне вилікування\".Ефективність лікування хворих ІV категорії оцінюється так само, але оціночне дослідження патологічного матеріалу методом мазка і/або культури проводять на 15-му міс. і в кінці лікування, тобто на 18-20 міс.