ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...


Таким чином, SARS є системним захворюванням, що вражає велику кількість органів. Основними мішенями SARS є легені, органи імуногенезу і кровотворення та системні дрібні судини, а дифузне ушкодження альвеол з формуванням гіалінової мембрани, респіраторний дистрес-синдром та пригнічена імунна функція є основними причинами смерті при SARS [7]. Однак за даними інших авторів, основна причина смерті при SARS залишається невідомою [22].

Досвід та дослідження клініцистів Госпіталю ім. Принца Уельського (Гонк-Конг) та West Park Healthcare Center (Торонто) свідчать, що клінічна картина SARS може значно змінюватися та залежить від таких об\'єктивних факторів, як вік, фізичний стан та супутні хронічні захворювання пацієнта. У більшості випадків захворювання характеризувалося високою температурою (понад 38 °С). Лихоманка може супроводжуватися ознобом (65 % відомих випадків), міалгією (50 %), головним болем (50 %), ринітом (24 %), ларингофарингітом (23 %), нудотою (22 %), блювотою (14 %) та діареєю (27 %). Спостерігалися характерні зміни клітинного та біохімічного складу крові, а саме: падіння рівня гемоглобіну, підвищення рівнів лактатдегідрогенази, печінкових трансаміназ та креатинфосфокінази, порушення електролітного балансу, лімфоцитопенія, нейтрофілія, тромбоцитопенія. Смертність серед хворих на SARS віком молодше 60 років за різними даними становила від 10 до 15 %, а серед хворих віком понад 60 років — близько 50 % [3, 5, 8].

Лабораторна діагностика та доступна терапія SARS

На сьогоднішній день у світі не існує достатньо надійних, точних і дешевих лабораторних тестів, на основі результатів яких можна здійснювати ранню діагностику SARS [24]. У ході епідемії широкого застосування набули такі тести, як полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР), яка за наявності відповідних праймерів може виявляти присутність геному SARS-CoV у зразках мокроти, сироватці та фекаліях, а також ензимозв\'язуючий імуносорбентний аналіз (ELISA — enzyme-linked immunosorbent assay), що дозволяє виявляти антитіла до SARS-CoV у сироватці крові [3, 16, 22].

Протоколи лікування, що найчастіше використовувались у клініці протягом нещодавньої епідемії, включали комбінації кортикостероїдів (гідрокортизон, метилпреднізолон), антибіотиків широкого спектра дії (левофлоксацин, цефтріаксон) та противірусних препаратів (осельтамівір, рибавірин). Крім того, широко застосовувалося підтримуюче внутрішньовенне живлення, яке поновлювало баланс води та електролітів у крові. У тяжких випадках респіраторного дистрес-синдрому хворі потребували інтубації та механічної вентиляції легень.

Серед усіх препаратів, що використовувались у терапії SARS, найбільший резонанс та дискусії викликав рибавірин, ефективність та доцільність його використання. Рибавірин являє собою антивіріотик широкого спектра дії. Доведена його здатність інгібувати розмноження в культурі клітин вірусів грипу та парагрипу, респіраторного синцитіального вірусу. Механізм дії рибавірину полягає у припиненні реплікації геномів РНК- та ДНК-вмісних вірусів через інгібування ферменту інозинмонофосфатдегідрогенази, необхідного для синтезу гуанозинтрифосфату в клітині, що в кінцевому рахунку призводить до летального мутагенезу геномної РНК вірусу [18]. Проте значні побічні дії рибавірину (індукція анемії, супресія активності кісткового мозку, порушення балансу електролітів у крові тощо) стали підставою для появи сумнівів щодо доцільності застосування цього препарату у терапії SARS [3, 12]. Результати досліджень, проведених in vitro вченими Національного інституту інфекційних захворювань в Токіо, свідчать, що рибавірин не пригнічує ріст віріонів SARS-CoV у культурі клітин. За рекомендацією Центру контролю та попередження інфекційних захворювань (США) рибавірин було вилучено з медикаментозних протоколів, затверджених для терапії хворих на SARS у США [22]. Проте, незважаючи на ці повідомлення, на сьогодні не має офіційно визнаної більш специфічної та ефективної альтернативи для терапії SARS, ніж комбінація рибавірину, метилпреднізолону та антибіотиків шорокого спектра дії.

Пошук та розробка вакцин і препаратів для ефективної профілактики та специфічної терапії SARS

Терапія SARS, як і більшості вірусних інфекцій, є симптоматичною. На сьогоднішній день немає специфічних противірусних препаратів для ефективної терапії SARS-CoV, а розробка таких препаратів, з огляду на можливі рецидиви епідемії, є однією з ключових проблем сучасної фармакології та фармації. Основним підходом до розробки анти-SARS-CoV препаратів є застосування так званого випадкового скринінгу, за допомогою якого було протестовано понад 300 000 речовин. У результаті цих досліджень найбільш ефективною в боротьбі з SARS речовиною було визнано гліциризин, отриманий із коренів лакриці. Гліциризин є відносно нетоксичною речовиною, що пройшла всі етапи доклінічних і клінічних випробовувань та була ліцензована як засіб для лікування гепатиту С. Експериментальні дослідження показали, що цей препарат є ефективним проти SARS лише у дуже високих дозах, які неможливо та недоцільно застосовувати у клініці. Зважаючи на це, група дослідників із Франкфуртського університету (Німеччина), співпрацюючи з фармацевтичними хіміками Московського інституту органічної хімії Російської Академії Наук, синтезували серію споріднених з гліциризином речовин, модифікації в структурі яких були зроблені з метою збільшення активності кожної з цих речовин порівняно з гліциризином, а отже і зменшення її ефективної дози до величини, придатної для застосування у клініці. Дослідження активності цих речовин in vitro, результатом яких може стати створення ефективного в терапії SARS препарату, тривають [6, 22].

Для пошуку та розробки ефективних анти-SARS препаратів також використовуються електронно-інформативні методи. Дослідники Любекського університету (Німеччина), співпрацюючи з вченими Шанхайського інституту лікарських речовин Китайської Академії Наук, досягли найбільшого успіху в цій сфері. Вони показали, що речовина AG7088, яка на сьогодні пройшла всі етапи клінічних випробувань і ліцензована як засіб для лікування застуди, викликаної риновірусами, може стати ефективним лікарським анти-SARS засобом [2, 14, 15].